TYT Türkçe Zarf (Belirteç) TEST - 2


Zarf (Belirteç) konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Zarf (Belirteç) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Zarf (Belirteç) konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Zarf (Belirteç) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Zarf (Belirteç) TEST - 2
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok belirteç var­dır?
Doğru Cevap: "B" Neden yola çıkarken bize haber vermediniz?
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağ­lanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Seyahate ne zaman çıkmamız gerekiyor?
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf türünde bir sözcük yoktur?
Doğru Cevap: "B" Hayatınızda görmek istediğiniz değişimin kendisi olun.
Soru Açıklaması
4.
Birçoğumuz anne, baba ve dedelerimizin eski ve soluk fotoğraflarına bakıp tebessüm ederiz. O fotoğraflar, değişen çevremizin belgeleri niteliğindedir. Bir romanda geçen
"gramofon" veya "triportör" kelimelerinin anlamını bilmeyen bir okur, aslında o alet veya taşıtı gördüğünde onun ne olduğunu, ne işe yaradığını ve onlarla ilintili sınıfsal, kültürel ve sosyal etiketleri de anlayamamaktadır. Okurun kendi fiziksel çevresinden yitip gitmiş aletler, taşıtlar, görüntülerdir artık bunlar. Kısaca insanın çevresi hem araç hem söz hem de anlam olarak epey değişmiştir. Yalnız bu değişiklik yavaş biçimde gerçekleşmiştir.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin türü belirteçtir?
Doğru Cevap: "C" epey
Soru Açıklaması
5.
''Çevreye ve çevre sorunlarına duyarlı bir şekilde eğilerek''

bakan bireyler, o sorunları çözmek için çevrelerine

bakacaklar ve aslında kendilerinin çevreden ayrı

olmadıklarını fark edecektir.

Bu cümledeki tırnak içindeki zarf öbeğinin türü hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Durum (hal) zarfı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf, sıfat türünde bir sözcüğü belirtmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kumaşçıda pek güzel desenler bulunmaktaydı.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde zarf (belirteç), kendi türünden bir sözcüğü belirtmektedir?
Doğru Cevap: "A" Aracımız taşlı yolda çok yavaş ilerliyor.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "üstünlük" anlamı katan bir belirteç vardır?
Doğru Cevap: "C" Sınıfının en düşük yakıt tüketimi bu araca aittir.
Soru Açıklaması
9.
(1) Dil, yollardan oluşan bir labirenttir. (2) Bir yönden geldiğinde yolunu bilmektesindir; aynı yere başka bir yönden geldiğindeyse yolunu kaybetmişsindir artık.
(3) Okuma denemesi değişik perspektiflerden birçok soruyu gerektirecektir. (4) Oyun kavramı bir tür oyun analojisine mi dönüşmüştür? (5) Yani oyunlarla dil arasında bir tür benzerlik ilgisi olunca mı kurulmuştur ilişki?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde belirteç vardır?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 5
Soru Açıklaması
10.
13. asır Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri Yunus Emre'dir. Bugün Yunus'tan bize intikal eden biri Risaletü'n­Nushiyye, biri Divan adında iki eser bulunmaktadır. Yunus'un eserlerinin yurt içinde, yurt dışında ve özel şahıs kütüphanelerinde birçok nüshası bulunmaktadır. Ancak bugün için elimizde bulunan bu nüshaların hiçbirisi müellif hattı değil, sonradan istinsah edilmiş olan nüshalardır.
Bu nüshalar içerisindeki en iyi nüsha, Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır.

Bu parçada, aşağıdakilerin hangisinde verilen zarf çeşitlerinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "E" Zaman zarfı - yer - yön zarfı
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Zarf (Belirteç) TEST - 2
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Niye bu tiyatro oyununa gitmek istemediniz?
Soru Açıklaması
12.
(1) Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, kanser ilaçlarının etkisi ile insanın biyolojik saat ritmi arasındaki ilişkiyi araştırıyor. (2) Bu konuda yeni çalışmaları var.
(3) Çalışmalarında ünlü kanser ilacı Cisplatin'i kullanıyor.
(4) Bu ilaç, kanser hücrelerini öldürüyor ama hem DNA'ya zarar veriyor hem de başka ciddi yan etkiler oluşturuyor. (5) Peki bu ilaç ne zaman alınmalı ki ilacın iyileştirici etkisi artsın veya zehirleyici etkisi azalsın?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
13.
"Başarısızlık, ''daha'' zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir."cümlesinde geçen tırnak içindeki zarfın türü hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Miktar zarfı
Soru Açıklaması
14.
Türk edebiyatının önemli şairleri arasında yer alan Yunus Emre'nin dili kullanmada epey başarılı bir şair olduğunu, yaşadığı dönemin tüm dil özelliklerini ustaca yansıttığını söyleyebiliriz. Yunus'un eserleri, hem Türkçenin geçmişi ile geleceği arasında bir köprü vazifesi görmüş hem de gösterdiği söyleyiş özellikleri bakımından halkın ve tahsil görmüş kesimin dilini birbirine yaklaştırmıştır. Onun dili, oldukça başarılı bir ilham dilidir.

Bu parçada aşağıdaki zarf çeşitlerinden hangisinin birden fazla örneği vardır?
Doğru Cevap: "A" Üstünlük belirteci
Soru Açıklaması
15.
Aslan ya da ceylan olmanızın bir önemi yoktur, sadece güneş doğduğunda çok hızlı koşmak zorunda olduğunuzu bilin.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "C" Sıfat türünde bir sözcüğü derecelendiren zarf
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.