TYT Türkçe Zarf (Belirteç) TEST - 1


Zarf (Belirteç) konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Zarf (Belirteç) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Zarf (Belirteç) konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Zarf (Belirteç) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Zarf (Belirteç) TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf türünde bir sözcük veya söz öbeği yoktur?
Doğru Cevap: "D" Herkes şunu bilmelidir ki kaptanı olmayan gemiye her rüz­gar kötüdür.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen zarfın yapısı di­ğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Aslanlar, avlarına kükreyerek yaklaşıyorlardı.
Soru Açıklaması
3.
"Doğru" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevindedir?
Doğru Cevap: "B" O her zaman doğru konuşan bir insandı.
Soru Açıklaması
4.
(1) Görüş ayrılıkları olmakla birlikte, genel kabul gören kanıya göre Asur Kralı Assurbanipal, Elamları yenip Susa'yı yıkınca Persis'te bir otorite boşluğu doğmuştur. (2) Elam hakimiyetin­de uzun süre barış içinde yaşayan Persler, bu esnada Teispes önderliğinde soylu bir sınıf oluşturmuşlardır. (3) Teispes ve kendisinden sonraki haleflerinin de taşıdıkları unvanlara bakı­lırsa Elam krallığının bir ardılı olarak Pers krallığının temelleri bu sırada atılmış ve krallık giderek güçlenmeye başlamıştır. (4) Antik kaynaklarda Kyros'un Ansa'nın kralı olduğuna dair hiçbir veriye rastlanmaz. (5) Kyros, başlangıçtan itibaren Per­sis üzerinde bir hükümdarlık hakkına sahiptir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
5.
5. Ekoeleştiri bir edebi kuram olarak iyi eser - kötü eser ayrı­mıyla ilgilenmez. Ekoeleştirinin amacı, edebi eserlerde çevre bilincini ele almaktır. Ekoeleştirmenler ise doğanın insan ta­rafından ötekileştirilmesini, insanın kendisini doğadan ayrı bir konumda değerlendirmesini ve doğanın hammadde kaynağı olarak bilinçsizce sömürülmesini eleştirirler. Bu sömürülüşün dünya gündeminden düşmeyeceğine inanırlar ve ekolojik me­sajlar vermeye devam ederler. Onların çabalarıyla çevresel bir duyarlılığın oluşacağını ben de iddia edebilirim.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "E" Durum zarfı
Soru Açıklaması
6.
"Her sene yeni bir kitabı okuyucularına sunuyordu."cümle­sindeki zarfın çeşidi nedir?
Doğru Cevap: "A" Zaman zarfı
Soru Açıklaması
7.
Manas, Sümer tahtına çıktığında Asya'da Lydia, Med ve Babil krallıkları; Afrika'da ise, Mısır hanedanları hüküm sürüyordu.

Bu cümlede kullanılan zarf, hangi soruya cevap verir?
Doğru Cevap: "A" Ne zaman
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf, söz öbeği şeklinde değildir?
Doğru Cevap: "E" Çiçekler baharın ılık günlerini gülerek karşılıyor.
Soru Açıklaması
9.
1- Masanın üzeri, çeşitli tabak ve bardaklarla güzelce süslenmişti.

2- Babamın her nasihatini içtenlikle uyguladım.

3- Filmin son sahnesi herkesi epey hüzünlendirmişti.

4- Sene sonunda büyük bir mezuniyet töreni yapmayı planlıyoruz.

5- Profesörün tüm makalelerini gözden geçirdim.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir ad tamlaması zarf görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
10.
Rönesans'ın tabiatı merkeze alan dünya görüşünün yerine ortaya konan ve kapitalizmin bir görünümü olan mekanik dün­ya görüşü, tabiatın kontrol edilebilir olmasını dile getirmek­teydi. Bunun yanı sıra insanın doğaya egemen olmasının "doğallığını" da sıkça ifade etmekteydi. Söz konusu yaklaşım, sanayileşmenin bir parçasıydı.

Bu parçada belirteç türünde kaç sözcük kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Zarf (Belirteç) TEST - 1
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf öbeği kullanılmış­tır?
Doğru Cevap: "E" ırmaktan geçerken at değiştirilmez.
Soru Açıklaması
12.
Ah, o güzelim gençlik çağının ışık hızıyla gelip geçtiğini söyle­meliyim! Hem de ne hız! Ardıma bakıp yılların geride kaldığını görecek zamanım bile olmadı. Zaman çabucak ufalandı.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf­tır?
Doğru Cevap: "E" çabucak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf, bir fiili belirtmiştir?
Doğru Cevap: "A" Okuduğum her kitap üzerinde ayrıntılı düşünürüm.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Tabloda kullanacağı renkleri özene bezene hazırladı.
Soru Açıklaması
15.
Bu akıma bağlı birçok sanatçı, şiirlerini hissederek yazmış, estetik endişeyi daima gözetmiştir.

Bu cümlede zarf türünde kaç sözcük vardır? 
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.