TYT Türkçe Zamir (Adıl) TEST - 2


Zamir (Adıl) konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Zamir (Adıl) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Zamir (Adıl) konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Zamir (Adıl) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Zamir (Adıl) TEST - 2
1.
(1) Paris'ten döndükten sonra halk oyunlarını incelemeye başlayan Ahmet Kutsi Tecer, orta oyununda ve köylü tem­sillerinde çok sağlam bir tiyatro anlayışı bulunduğunu sezer. (2) Hatta bunlardan yararlanarak bazı araştırmalar yapmaya başlar. (3) Böylece, bir halk tiyatrosu kurabilmenin olanakları­nı, "Köylü Temsilleri" adlı denemesinde ilk defa ve birçok yön­leriyle ortaya koymaya çalışır. (4) 22 Aralık 1939'da Ankara Devlet Konservatuvarında bir konferans olarak takdim edilen bu eser, köylü temsillerinden hareketle bir halk tiyatrosu ku­rabilme imkanlarını sistemli bir şekilde göstermektedir. (5) Bir "Giriş" ile üç "Bölüm"den oluşan bu yazıda asırlardır unutulan, kendi aydını tarafından göz ardı edilen Türk köylüsünün hiç de yabana atılmayacak bir dram zenginliğine sahip olduğu dikkatlere sunulur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde dö­nüşlülük zamiri vardır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi cümle içinde hem zamir hem sıfat olarak kullanılabilir?
Doğru Cevap: "A" Şu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki tırnak içindeki söz öbeklerinin hangisinde zamir var­dır?
Doğru Cevap: "C" ''Oyuncuların birkaçı'' düşük performans gösterdi.
Soru Açıklaması
4.
Tarihte alim, şair ve sanatkarlara büyük önem veren padişahların en tanınmışlarından biri de Fatih Sultan Mehmet'tir. Onun döneminde, başta kendisi olmak üzere Şehzade Bayezid, Şehzade Cem, Mahmut Paşa ve Ahmet Paşa yakınında şairlerin kümelendikleri görülmektedir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in 30 kadar şairi maaşa bağladığı bilinmektedir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Belgisiz zamir
Soru Açıklaması
5.
Seni Paris'te kaybettim
Yanlış bir yerde arıyorum
Bozduğum her saat
İçimi büsbütün daraltıyor

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneğine yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" İşaret zamiri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen tırnak içindeki zamirin çeşidi ötekilerden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" ''Kimse'' bu birbirinden lezzetli yemekleri yemedi mi?
Soru Açıklaması
7.
Kötü huy kılavuzun oldukça mutlu olacağım sanma! Sen sabaha kadar gaflet uykusundasın. Ömür ise kısadır. Korkarım ki bu uykudan uyandığında gündüz olur.

Bu parçada aşağıdaki zamirlerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "C" Kişi zamiri
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir türünde bir sözcük yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez fakat söylediklerinin birçoğunu düşünür.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirden türeyen bir sıfat vardır?
Doğru Cevap: "C" Bu bencil tutumunuz, insanların sizden uzaklaşmasına yol açmaktadır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri vardır?
Doğru Cevap: "A" Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla kendi ışığından bir şey kaybetmez.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Zamir (Adıl) TEST - 2
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zamir vardır?
Doğru Cevap: "D" Ben kazandıklarımın hepsini cesaretime ve çalışkanlığıma borçluyum.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sanmıştık ki ikimiz Yeryüzünde ancak birbirimiz için varız
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Bilgi, hepimizin gündelik yaşamını derinden etkileyen bir olgudur.
Soru Açıklaması
14.
Onlar, bu ülke için canla başla mücadele ettiler.

Bu cümlede aşağıdaki zamir türlerinden hangisine yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kişi zamiri
Soru Açıklaması
15.
Yaşamdaki en önemli şey, kazançlarımızı kullanmak değildir. Bunu herkes yapar. Asıl önemli olan, bizim kayıplarımızdan kazanç sağlamamızdır. Bu, zeka gerektirir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "C" İlgi zamiri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.