TYT Türkçe Zamir (Adıl) TEST - 1


Zamir (Adıl) konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Zamir (Adıl) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Zamir (Adıl) konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Zamir (Adıl) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Zamir (Adıl) TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zamir kulla­nılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bunları sizden işitmek, öğrencilerimizi çok memnun etti.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir türünde bir söz­cük yoktur?
Doğru Cevap: "E" Birkaç işimi hallettikten sonra yanınızda olacağım.
Soru Açıklaması
3.
"O" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir gö­revindedir?
Doğru Cevap: "B" O zannettiğinizden daha zeki ve yetenekli bir adamdır.
Soru Açıklaması
4.
1- Özellikle hangi ozanımızın şiirleri sizi etkilemiştir?

2- Yaşamınızda hangi olaylar sizde derin izler bıraktı?

3- Hangi takıyı alacağınıza karar verebildiniz mi?

4- Toplantıda üzerinde durulan başlıca konular hangileriydi?

5- Hangi müzik parçasını dinlemekten keyif aldınız?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde soru za­miri vardır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
5.
Davetteki konuşmaların birçoğunu dikkatle dinledim.

Bu cümledeki zamirin türü aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Belgisiz zamir
Soru Açıklaması
6.
"Bu" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir gö­revinde kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Bu satırları sana İspanya'nın başkenti Madrid'den yazıyo­rum.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zamir var­dır?
Doğru Cevap: "A" Siz, etkileyici bir ses tonuyla herkesi kendinize hayran bı­raktınız.
Soru Açıklaması
8.
1- O güzel hatıraların hiçbirini unutmadım.

2- Anlatmak istediğiniz konu tam olarak nedir?

3- Oyunculardan birkaçı, yaz kampına katılamamıştı.

4- Şunları Antalya'ya ve Ankara'ya göndereceksiniz.

5- Kendi çabamızla bu projenin finansmanını sağladık.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı türde zamirlere yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki sözcüklerin her ikisi de zamirdir?
Doğru Cevap: "C" ''Bazıları senin'' bu iş için yetersiz olduğunu düşünüyor.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirin yapısı diğerle­rinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Bazıları bu fırsatı kaçırdıkları için pişmanlık duyuyordu.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Zamir (Adıl) TEST - 1
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir isim tamlaması­nın tamlananı görevindedir?
Doğru Cevap: "D" Misafirlerin birçoğu erken kalktı.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zamirin türü ötekilerden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Onun denemelerini okuduğumda bilgileniyorum.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl, tamlayan eki al­mıştır?
Doğru Cevap: "B" Başkasının sözlerini kesmeden dinlemek, saygının bir ge­reğidir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki altı çizili söz öbeklerinden hangisi hem tamla­yanı hem tamlananı zamir olan bir ad tamlamasıdır?
Doğru Cevap: "B" Onun kendisi bunları söylemiş.
Soru Açıklaması
15.
(1) Şiirin biçim özelliklerinin mi yoksa içeriğinin mi şiirsel ba­şarıda belirleyici olduğu meselesi, oldukça eskidir. (2) Esasen bunun üzerinde uzun uzadıya durmanın gereksiz olduğunu düşünen şair ve eleştirmenler de vardır. (3) Bir yaklaşıma göre şiirin başarısında ve özgünlüğünde biçim ile içeriğin eşit oranda payı vardır. (4) Bu yaklaşım, şiirin niteliğini artırmanın biçim ve içerik dengesine bağlı olduğunu imlemektedir. (5) Dolayısıyla şiirin dil ve ahenk ögelerinin şiirin kapsamını des­tekleyici fonksiyonda olması gerektiğini vurgular.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde adın yerini tutan sözcük vardır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.