TYT Türkçe Yazım Kuralları TEST - 2


Yazım Kuralları konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Yazım Kuralları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Yazım Kuralları konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Yazım Kuralları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Yazım Kuralları TEST - 2
1.
(1) Divan Şiiri, imaj dünyası bakımından geniş bir içeriğe sa­hiptir. (2) Şairler; birçok imajı, mazmunu ve imgeyi şiirlerinde ustalıkla işlemişlerdir. (3) Anne imajı da bunlardan biridir.
(4) Zengin hayal dünyasına sahip şairler, annelerini de şi­irlerine en güzel şekilde yansıtmayı başarmışlardır. (5) An­nelerine duydukları hürmeti, etkili bir biçimde şiirlerinde ele almışlardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bü­yük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
2.
(1) Cengiz Dağcı, Türk ''Dünyası'nın'' toplumsal gerçekçi konu­larını ele alan bir yazardır. (2) Türkiye dışında yaşamasına rağmen eserlerini Türkiye ''Türkçesi'' ile yazması onu daha da değerli kılmaktadır. (3) Dağcı, romanlarında Kırım ''Türkleri­nin'' hayatlarını, okurlarına, akıcı ve etkili bir dille aktarmıştır. (4) Kırım Türklerinin yaşadığı Rus zulmünü, savaş anındaki yaşantılarını ve ''psikolojik'' durumlarını gözler önüne sermiştir.
(5) Bir sürgün yazarı olan Cengiz Dağcı, kaleme aldığı eser­leriyle İkinci Dünya ''Savaşı'nda'' yaşanan acı olayların unutul­mamasını sağlamıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ge­çen tırnak içindeki sözcük yanlış yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" Akrabalık bildiren sözler, özel addan sonra geldiğinde bü­yük harfle başlar.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki ifadelerin hangisi doğru yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Sayın Başkan
Soru Açıklaması
5.
Hisarcılar 1950 ile 1980 yılları arasında etkinlik göstermiştir. Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, İlhan Geçer, Bekir Sıtkı Erdoğan, Bahattin Karakoç, Talat Sait Halman, Gülten Akın, Sezai Karakoç, Ümit Yaşar Oğuzcan, Yavuz Bülent Bakiler gibi çok geniş bir şair ve yazar kadrosu bulunan topluluk; memleket edebiyatını ele alan, savunan ve sürdüren bir anlayış sergilemişdir.

Bu parçadaki yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ses olayına uyulmaması
Soru Açıklaması
6.
(1) Tüm Türk Boyları'nda olduğu gibi Kırgızlarda da kadının önemi büyüktür. (2) Onlar tarihin her döneminde evde eş ve merhametli bir anne olmanın yanı sıra kocalarının sağ kolu, yardımcısı ve danışmanı olmuşlardır. (3) Tarihin her sahnesinde, Kırgızlar arasında adını dünyaya duyuran kahraman kadınlar çıkmıştır. (4) Onlar akıllılığı, uyanıklığı ve cesareti ile halkı yönetmiş ve düşmanlardan korumuşlardır.
(5) Durum böyle olunca Kırgızlarda çok eskiden beri kız evlatlarına önem verilmiş ve özel davranılmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sizki bu konuda herkesten daha tecrübeliydiniz.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" Kendine en iyi öğütü ancak kendin verebilirsin.
Soru Açıklaması
9.
1- Dinlemekten akıl, söylemekten pişmanlık doğar.

2- Yarın yorgun kimselerin değil, rahatına kıyabilenlerindir.

3- Bütün başarılarımı, işlerimi zamanında yapmaya borçluyum.

4- Diyeceği sözü olanın konuşması, olmayanın dinlemesi uygundur.

5- Okuma zevkini kazanmıyanın öğrenimi yarıda kalmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen tırnak içindeki sözcüğün yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" imgeler hızla oluşabilen fakat kolay değişip ''ritimini'' yitiren değer yargılarıdır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Yazım Kuralları TEST - 2
11.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
Doğru Cevap: "B" Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor
Soru Açıklaması
12.
(1) Dostoyevski, eserlerinde yaşamından izlere sıkça yer veren bir yazardır. (2) Hemen her eserinde belirli anlatı kişilerine yansıtılmış, onların davranışları ve eylemleri altına gizlenmiş bir Dostoyevski kimliği bulmak mümkündür.(3) "Ezilmişler ve Aşağılanmışlar" yazarın bu tarz eserleri arasındadır. (4) Eserde Dostoyevski'nin yaşamından izler, İvan Petroviç adlı roman kişisinde belirir. (5) Sözgelimi anlatıcı olarak İvan Petroviç'in romanda kullandığı ifadeler, kısaltmalar İvan Petroviç'in Dostoyevski olduğu görüşünü pekiştirmektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı söz konusudur?
Doğru Cevap: "D" Sağlığı olanın umudu, umudu olanın herşeyi vardır.
Soru Açıklaması
14.
1- Bu araştırmalar, XX'nci yüzyıl bilimine damga vurmuştur.

2- Ankete katılanların %20'si düzenli olarak kitap okuduğunu belirtmiş.

3- Pazardan 3 kilogram domates ve 2 kilogram biber aldı.

4- İşlemin sonucunu 7.5 olarak buldu ve tahtaya yazdı.

5- Saat beşi yirmi geçe, bu tesiste mola vereceğiz

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
15.
"Ki" bağlacı, bazı sözcüklerde kalıplaştığında bitişik yazılır.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" Madem ki bilgine güveniyorsun, bilgi yarışmasına katıl.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.
  • 14.soruda d şıkkındaki yazım yanlışı nedir ben a yaptım ama d ye bakınca bulamadım