TYT Türkçe Yazım Kuralları TEST - 1


Yazım Kuralları konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Yazım Kuralları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Yazım Kuralları konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Yazım Kuralları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Yazım Kuralları TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" Gerçek bir dost, seni hiç bir zaman terk etmez.
Soru Açıklaması
2.
1- Mutluluğu isteklerimi kısmakta buldum, yerine getirmekte değil.

2- Öfke çılgınlıktır, ona her zaman egemen olmaya çalış.

3- Fenalıkların ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kal­masıdır.

4- Herkezle birlikte haksız olmaktansa haklı davranıp tek kal­mak iyidir.

5- Bütün işleri başarabiliriz, yeter ki onları küçük parçalara bölmeyi bilelim.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
3.
(1) Tecrübeli fotoğrafçı hayatın ritmini, akışını bir bakışta al­gılayan ve konuya anında uyum sağlayandır. (2) Bu nedenle yaşamın devinimlerini sezebilmeli ve sabit bir görünümde su­nabilmelidir. (3) Bir fotoğraf karesinin çekimi esnasında bir şeyin eksik olduğu hisine kapıldığında uygun anı beklemelidir.(4) Bir fotoğrafçının çektiği fotoğrafları anlık bir olay olarak düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. (5) Çünkü fotoğraf­çı, seçtiği fotoğraf karesi ile karşılaştığında onun kendisinde uyandırdığı bir etkileşim ile dolar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ya­zım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
4.
Etmek, eylemek, olmak yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik eylemler; ilk sözcüğünde herhangi bir ses düşmesi ya da tü­remesi olmazsa ayrı yazılır.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik ey­lem yanlış yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" O, edebiyat aleminde şiir ve deneme türündeki eserleriyle varoldu.
Soru Açıklaması
5.
1- Bugün ''Kocamustafapaşa'' tarafına uğramam lazım.

2- Siz burada ''oturadurun,'' ben birazdan size gelirim.

3- Onların mağazası Ziya Gökalp ''Bulvarı'ndaymış.''

4- ''Havayolunu'' kullanarak yarın Bursa'ya gideceğiz.

5- ''Dil bilgisi'' incelemelerinde başarılı bir öğrenciydi.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen tırnak içindeki sözcük yanlış yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerde geçen tırnak içindeki sözcüklerden han­gisi doğru yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" ''Cankurtaran'' olmak istemiş.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım kuralları ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" "Mi" soru eki sadece soru anlamı kattığında ayrı yazılır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki sözcüğün yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Küçük işleri titizlikle yapma ''sabırını'' gösterenler, başarılı olur.
Soru Açıklaması
9.
(1) 1815'den sonra romantizm sözcüğü ifadesini buldu, İngil­tere ve Almanya'dan sonra diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. (2) Romantizm, belirli bir üslup benimsemeyerek coşkuyu, düş­selliği, melankoliyi, kaygıyı doruk noktasına taşıdı. (3) Turner ve Delacroix coşkuyu yaşarken Shakespeare, Byron, Hu­go'da fırtınalar, uçurumlar, hayal gücünün getirdiği diğer öge­ler önemli yer tuttu. (4) Romantizmde akıl ve sağduyunun karşısında coşku ve hayal ön planda tutuldu. (5) Dış dünya, abartılarak betimlendi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ses olayına uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" Güç te olsa bu sorunları hep birlikte çöze bildik.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Yazım Kuralları TEST - 1
11.
1- Şanlıurfa, Güney doğu Anadolu'da yer alan illerimizdendir.

2- Orta Doğu'da mutlak bir barışın tesis edilmesi gerekiyor.

3- Bu bölgedeki gök taşı, turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

4- Çocukta orta kulak iltihabı ortaya çıkmış.

5- Oysaki sabah saatlerinde yola çıkacaktık.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen altı çizili bölüm yanlış yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin tamamı doğru yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Beyanname - herhangi - aşçıbaşı - yazıhane
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlış söz konu­sudur?
Doğru Cevap: "B" Bağlaç olan "de", ünsüz benzeşmesi kuralına uyar.
Soru Açıklaması
14.
(1) Türk edebiyatı tarihi içerisinde pek çok şair ve yazarı et­rafında toplayan Hisar'ın önemli kalemlerinden biri de Yahya Akengin'dir. (2) Şair, şiirlerinde millî hassasiyetleri sanatsal bir anlayışla işlemiştir. (3) Onun şiirleri, şekil yönünden ge­nellikle belli kalıplara bağlı değildir. (4) Şairin dil konusunda ise tek amacı, tema ile uyumlu sözcükler seçmek ve böylece şiir de uyumu sağlamaktır. (5) Türk edebiyatında üretken bir şair olarak nitelendirilebilecek Yahya Akengin'in şiirleri, son dönem şiir sanatı hakkında ilgi çekici fikirler vermektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ya­zım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır?
Doğru Cevap: "E" Kalemleri kutulara 2'şer 2'şer yerleştirdi.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.