TYT Türkçe Sözcükte Anlam TEST - 2


Sözcükte Anlam konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Sözcükte Anlam Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sözcükte Anlam konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sözcükte Anlam Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Sözcükte Anlam TEST - 2
1.
"Sarmak" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "Bu yazarın anlatımı beni sardı ki öykülerini okumaya doyamadım." cüm­lesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Beni her film sarmaz, özellikle macera ve komedi filmle­rinden zevk alırım.
Soru Açıklaması
2.
(1) Günler günleri, haftalar haftaları kovalıyordu. (2) Suda sa­bun gibi eriyordu aylar. (3) Ben ise kalemi elime alamıyordum nedense. (4) Daha doğrusu kalemi elime alsam da bir türlü işletemiyordum. (5) Şiirime güç katacak imge ve ölçüyü inşa edemiyordum bir türlü.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
3.
insana ait bir özelliği insan dışındaki varlıklara aktarmaya "in­sandan doğaya aktarma" denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu bilgiyi örneklendiren bir kullanım vardır?
Doğru Cevap: "C" Kitabın elinden tutan insanlar, hayatta yalnız yürümezler.
Soru Açıklaması
4.
"Tutmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "be­ğenmek, benimsemek" anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" O dönemde sanatçılar klasisizmi tutmuş ve eserlerinde uygulamıştı.
Soru Açıklaması
5.
Onun bu eşsiz dizelerini okuyup da sarsılmayan bir okur yok­tur.

"Sarsılmak" sözcüğü, yukarıdaki cümlede hangi anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Çok etkilenmek
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir duyu ile ilgili ayrıntı bir başka duyuya aktarılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bu birbirinden lezzetli nağmeleri dinledikçe beni bir mem­nuniyet alıyordu.
Soru Açıklaması
7.
"Üstüne" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hak­kında" anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Türk edebiyatı üstüne pek çok makale kaleme almıştı.
Soru Açıklaması
8.
Hat sanatını icra edecek olan öğrencide bu sanatın doğru bir biçimde yapılabilmesi için yeterli kapasite, sanata derinlemesine nüfuz edebilme yetisi, disiplin; ruhi, zihinsel ve bedensel koordinasyon mutlaka aranır.

"Aranmak" sözcüğünün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şart koşulmak, istenmek
Soru Açıklaması
9.
Günümüzde sosyal medyayla yaşıyoruz. Artık neredeyse çoğu insanın sırrı ya da özeli kalmadı. Canlı yayınlarla yaşıyorlar hayatlarını. İnsanların hikayelerini zarifçe taşıdıkları günlerden bugünlere geldik. Sosyal medyada binlerce arkadaşınız var ama kendileriyle yazıştığınız, duygularınızı paylaştığınız o arkadaşlardan yanınızda kimse yoktur. Yine de böyle beraberliklere ihtiyaç duyan o kadar çok insan var ki ... İnsan kalabalıklar içinde yalnızlığı yaşıyor sürekli. Arkadaş mı, ara ki bulasın? Aslında hiç kimse gerektiğince anlamaya çalışmıyor. Anlatmaya bile çalışmıyor. Herkes seyrediyor, sadece seyrediyor. Özellikle de kendini ... Çok acıklı bir hal bu ...

Bu parçada geçen "insanın kalabalıklar içinde yalnızlığı yaşaması" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sanal olarak sayıca fazla olan çevrenin gerçekte arkadaş olmaması
Soru Açıklaması
10.
Bilme gereksinimini layıkıyla kavramak için bilme korkusunun endişe, güvenlik ve korunma gereksinimleri
ile birlikte değerlendirmek gerektiği açıkça görülmektedir. Korku ve yüreklilik arasındaki çatışmanın gözler önüne serdiği diyalektik bir ilişkide savrulup durmaktayız. İçsel çatışmalarımızın kaynağını saptamada zorluk çekmekteyiz. Korkuyu artıran tüm sosyal ve psikolojik faktörler ise bilme şevkimizi dizginlemektedir. Cesarete ve özgürlüğe izin veren etkenler ise bilme şevkimizi ateşleyecektir. Bu şevk ile yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını tüm bireylere anlatmamız gerekmektedir. Kendine inanan kişilerden meydana gelen bir toplumun da her şeye muktedir olduğunu bilmekteyiz.

Bu parçada, aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinin anlamını karşılayan bir ifade yoktur?
Doğru Cevap: "D" Göze almak
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Sözcükte Anlam TEST - 2
11.
Mehmet Kaplan, edebiyat ve kültür dünyamızın önemli simalarındandır. Onun Şiir Tahlilleri adlı çalışması, bizde şiir incelemelerinin ilk elden kaynakları arasındadır.

Bu parçadaki "ilk elden kaynakları arasındadır" sözü
ile söz konusu yapıt hakkında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Başvurulacak temel kitaplar olduğu
Soru Açıklaması
12.
Eserlerimi bir tabloya benzetecek olursam bu tabloda ferdi rengimin ağır bastığını söyleyebilirim. Bu, okurlarımın renklerini hiçe saydığım anlamına gelmiyor elbette. Çünkü dünya üzerinde sayısız rengin var olduğunun bilincindeyim. Hatta okur sayısı kadar çok renk olduğunu ve her rengin özgün güzellikler taşıdığını biliyorum. Ne var ki eserlerinden kendi bireyselliğinin taşmasını istemek, bir sanatçının
en doğal hakkı. Üstelik ben, bunu çok taşırmadığıma da inanıyorum.

Bu parçada geçen ''ferdi rengi ağır basmak" sözünün parçaya kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "B" B) O, eserlerinde kendi his ve fikirlerini öne çıkaran bir hikayeciydi.
Soru Açıklaması
13.
Bir yazın yapıtının başarısını belirleyen pek çok ölçütten söz etmek mümkündür. Hatta bu konu, yazın eleştirmenlerinin gündemini de epey meşgul etmiştir. Kimi, yazın yapıtının birincil vasfının dilsel yetkinlik olduğunu savunurken
bir diğeri, içeriğin özgünlüğüne vurgu yapmıştır. Bütün eleştirmenlerin ittifak ettiği ölçüt ise yazın yapıtının
okurda yaşamasıdır. Bu ölçüt, eserin tesir gücü olarak değerlendirilmektedir. Yazın yapıtlarının böyle bir niteliğe sahip olması, ondaki edebi üsluba bağlanabilir. Sanatlı söyleyişin okuyucuya ulaşmakta daha başarılı olduğunu bu işten anlayan herkes kabul etmektedir.

Bu parçadaki "okurda yaşamak" sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Okuru etkilemek
Soru Açıklaması
14.
Öznel algının---- olduğu söylenir. Doğrudur. Hiç kuşku yoktur ki sanat, her şeyden evvel sanatçının kendi kişiselliğini duyurduğu bir alandır. Sanat eserinin doğuşunda, sanatçının kendisini kendince ifade etmesi vardır. Bu bireysellik olmasaydı bırakın nitelikli sanatı, sanat namına hiçbir şey var olmazdı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki söz öbeklerinden hangisi getirilirse farklı bir düşünce vurgulanmış olur?
Doğru Cevap: "A" sanatın ereği
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç içindeki sözün anlamını içermemektedir?
Doğru Cevap: "E" Toplumdan soyutlanmış bireyin dramını yansıtmadaki ustalığınızı bu romanınızda da göstermenizle başarınızın tesadüf olmadığını ortaya koydunuz. (ulusal çizgiden ödün vermemek)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.