TYT Türkçe Sözcükte Anlam TEST - 1


Sözcükte Anlam konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Sözcükte Anlam Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sözcükte Anlam konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sözcükte Anlam Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Sözcükte Anlam TEST - 1
1.
Eleştirmen, ele aldığı eserde belirli bir yöntemin ölçütlerine uyarak inceleme yapar ve bir türde yoğunlaşırsa başarılı olur.

"Yoğunlaşmak" sözcüğünün bu cümleye kattığı anlam aşa­ğıdakilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "D" Bu alanda uzmanlaşmak gerektiğinin bilincindeydi.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük eş seslidir?
Doğru Cevap: "B" Kelimeler insanların kullandığı en güçlü haplardır.
Soru Açıklaması
3.
(1)Aşağı sofa ile taşlık arasındaki camekan kaldırılmış, duvarlar sarı yaldızlı bir kağıt ile kaplanmıştı. (2) Davet akşamları taş­lıktaki su küpü, sofadaki yemek masası ve daha başka eşyalar mutfağa taşınıyor; yukarıdan kilimler, iskemleler, süslü yastıklar indirilerek bir kabul salonu dekoru kuruluyordu. (3) Bu telaş­lar arasında çok kere akşam yemeği hazırlamaya ve yemeye vakit kalmazdı. (4) Herkes misafirler için hazırlanan sofradan birkaç bisküvi, bir sandviç alır, ayaküstü yerdi. (5) Biraz sonra davetliler birer birer sökün etmeye başlayınca Hayriye Hanım eteklerini toplayarak, kollarını sıvayarak mutfaktaki büfecilik va­zifesine kapanırdı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ikile­meye yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlamaya başvurul­mamıştır?
Doğru Cevap: "D" Zeka sayesinde insanlık atılım yapmıştır.
Soru Açıklaması
5.
Doğadaki bir varlığa ait olan özelliği insana aktarmaya "doğa­dan insana aktarma" denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım var­dır?
Doğru Cevap: "E" Olgun insan, konuşurken her kelimesini kuyumcu hassa­siyetiyle tartan insandır.
Soru Açıklaması
6.
Benzetme ilgisi olmadan bir sözün, bir başka sözün yerine kullanılmasına "ad aktarması" denir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarma­sı vardır?
Doğru Cevap: "A" Cambridge Üniversitesinin yayımladığı bir araştırmaya göre müzik zevki, düşünme biçiminin göstergesidir.
Soru Açıklaması
7.
Gerçekte somut anlamlı bazı sözcükler, kullanıldığı cümlede soyut anlam kazanabilir.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden han­gisi böyle bir durumu örneklemektedir?
Doğru Cevap: "D" Parlak fikirler, berrak zihinlerde açan hoş kokulu çiçeklerdir.
Soru Açıklaması
8.
Yarın öleceğimizi bilsek tüm kırgınlıkları unuturuz. Fakat biz, sonsuza kadar yaşayacakmış gibi kırıcı ve gururluyuz. Şu hayatta kırıcı olma. Gün gelir, bitti dediğin dostluk yeniden başlar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "C" Karşıt anlamlı sözcükler
Soru Açıklaması
9.
Pansumanlar başladı. Kapının önünden yedi sekiz yaşlarında bir çocuk getirdiler. Koridor tenhalaştı, sesler kesildi, koğuşun bütün ruhu sindi ve bütün zekası bir tek ızdırabın üstüne eğil­di. Keskin bir çığlık, koridorun havasında ... Büyük bir çocuk daha geçiyor. Ses yok, ilerliyorum. Korkudan elimi yüreğime bastım. Kapının kolunun oynadığını gördüm. Kapımda bir çift göz ... Bana, "Hazırlan!" dedi, bundan sonra sıra sende.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "E" Dolaylama
Soru Açıklaması
10.
Alaycı bir ifadeyle söylenenin tersini kastetmeye "kinayeli söyleyiş" denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
Doğru Cevap: "B" Dili o kadar güzel kullanıyor ki her cümlesinde anlatım bo­zukluğu var.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Sözcükte Anlam TEST - 1
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) kavramlar bir arada kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" İnsanın zekası; vereceği cevaplardan değil, soracağı so­rulardan anlaşılır.
Soru Açıklaması
12.
"İyi" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "Son satış rakam­ları, firmamızın iyi para kazandığını gösteriyor." cümlesinde­ki anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Geçen kış iyi kar yağmış, yollar ulaşıma kapanmıştı.
Soru Açıklaması
13.
Öyle bir yaşta idim, öyle bir mizaçta idim, çocukluğumda o kadar az oyun oynamıştım ve aldatmayı o kadar az öğren­miştim ki yalan bana suçların en ağırı gibi geliyordu ve bir yalan söylendiği zaman insanların değil, eşyanın bile buna nasıl tahammül ettiğine şaşıyordum. Yalana her şey isyan et­melidir. Damlardan kiremitler uçmalıdır, ağaçlar köklerinden sökülüp havada bir saniye içinde toz duman olmalıdır, camlar kırılmalıdır hatta yıldızlar düşüp gökyüzünde bin parçaya ay­rılmalıdır filan ...

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır?
Doğru Cevap: "C" Ağır
Soru Açıklaması
14.
Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi.

Bu parçadaki "koyu yeşil saç" ifadesi, benzerlik ilgisiyle "çimen"lerin yerine kullanılmıştır. Benzer bir kullanım aşa­ğıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "C" Son yıllarda nice elmas, edebiyat dergilerinde öykü yaz­maya başladı.
Soru Açıklaması
15.
Dikkat, algılama, anımsama, düşünme ve öğrenme yönleri­miz genelde somut değil, soyuttur. Diğer bir deyişle bilişsel yaşamımızda çoğunlukla kategorize eder, betimler, sınıflandı­rır ve soyutlarız. Bununla birlikte pek de gerçekte olduğu şek­liyle kavramayız. Deneyimlerimizin büyük bölümü kategorile­rimizin, kurgularımızın ve kurallarımızın süzgecinden geçirilir.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangileri an­lamca birbirine en yakındır?
Doğru Cevap: "D" Genelde - çoğunlukla
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.
1 3 4 5