TYT Türkçe Sözcük Yapısı TEST - 2


Sözcük Yapısı konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Sözcük Yapısı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sözcük Yapısı konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sözcük Yapısı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Sözcük Yapısı TEST - 2
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen tırnak içindeki sözcük, hal eki almamıştır?
Doğru Cevap: "D" ''Evi'' epey büyük ve gösterişliydi.
Soru Açıklaması
2.
Alpamış çobanların ahırından atlanarak geliyordu. Tayçı Bölgesinde, Kalmak ilçesinde, Çilbir Çölü'nde Murattepe adlı bir tepe vardı.

Yüksek mi yüksek bir tepeydi. Tepesinden kuş bile uçup geçemezdi. Her yiğidin de harcı değildir o tepeye çıkmak. O tepeyi görünce Alpamış kendi kendine:

"Bu tepeye at salayım, eğer atım irkilmeden tepeye kadar çıkarsa gidince yarimi alırım. Çıkamazsam gitmemin bir anlamı kalmaz. Rezil rüsva olurum. Önce kendimi bu tepede sınayayım." demiş. Atını tepeye doğru sürmüş. Bir süre sonra karşısına yetmiş yaşlarında bir ihtiyar çıkmış.

Bu parçada aşağıdaki eklerden hangisi kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" 2. tekil kişi eki
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki sözcük yapım eki almıştır?
Doğru Cevap: "B" Alkış ''isteyen,'' ıslığa da katlanır.
Soru Açıklaması
4.
Sıladan ayrıyım, gözümde yaşlar

Sel olup taşacak bir gün derinden

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "E" Gövdeden türemiş sözcük
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş yapılı sözcük yoktur?
Doğru Cevap: "D" Bir yüzyılın felsefesi, başka bir yüzyılın takibindedir.
Soru Açıklaması
6.
Yine görünüyor yarin illeri

Başımızda esen sevda yelleri

Yarin bahçesinde konca gülleri

Dermesem incinir, dersem incinir

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "C" Ayrılma durum eki
Soru Açıklaması
7.
Gün olur, alır başımı giderim,

Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda

Şu ada senin, bu ada benim,

Yelkovan kuşlarının yanı sıra.

Dünyalar vardır, düşünemezsiniz;

Çiçekler gürültüyle açar;

Gürültüyle çıkar duman topraktan

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "A" Yaklaşma anlamlı durum eki
Soru Açıklaması
8.
Yaşamdaki her saniyenin kıymetini bilmek gerekir.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Fiilden fiil yapım eki kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Şiire sokabildiği her kelime, şairi bir ülke fethetmiş kadar sevindirir. Bu bakımdan bugünün şairi, şiirin kelime işi olduğunu anlamış durumdadır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin bir örneği yoktur?
Doğru Cevap: "D" Çokluk eki
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kökteş (ortak köklü) sözcük vardır?
Doğru Cevap: "A" inşaatın sıva işlerine dün sabah başlandı.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Sözcük Yapısı TEST - 2
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik fiil vardır?
Doğru Cevap: "B" Kelimelerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız.
Soru Açıklaması
12.
Cahit Sıtkı; mısrada uzunluğun on beşi, on altıyı geçmemesi gerektiğini, uzun mısranın nefesi yorduğunu belirtmiştir.

Bu cümlede aşağıdakilerin hangisine yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Çıkma durum ekine
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimden isim yapım eki­ni almış bir kelime vardır?
Doğru Cevap: "E" Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez.
Soru Açıklaması
14.
Dünyaya geldiğim anda

Yürüdüm aynı zamanda

İki kapılı bir handa

Gidiyorum gündüz gece

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "D" Birleşik isim
Soru Açıklaması
15.
(1) Bilginin elde edilmesinde ve kullanılmasında etkin olan en önemli değer akıldır. (2) İnsanlar kendilerinde
var olan bu değeri en iyi biçimde kullanamazlarsa içerisinde yaşamış oldukları bu dünyada değişim ve gelişimi sağlayamazlar. (3) İnsanoğlu karşılaştığı her problem karşısında, kendisinde var olan bu aklı eleştirel anlamda kullanmak zorundadır. (4) Hızla değişen dünyada teknolojik değişmeler, bilginin elde edilmesini kolaylaştırmıştır. (5) Fakat buradan çıkarılacak anlam, insan aklı önemini kaybetmiştir ifadesi değildir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 5. cümlede, türemiş sözcükte ünlü düşmesi vardır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.