TYT Türkçe Sözcük Yapısı TEST - 1


Sözcük Yapısı konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Sözcük Yapısı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sözcük Yapısı konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sözcük Yapısı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Sözcük Yapısı TEST - 1
1.
Yazarın kendi amacını açıklaması için başkasının konuşma­sından, sözlerinden de istifade etmesi mümkün. Böylece ya­zar, kendi konuşmasının sınırlarını genişletir, yeni anlamlarla zenginleştirebilir. Neticede bir sözcükte iki anlam, iki ses var­dır. Kinayeli söz, üslup amaçlı söz ve üslup açısından özel amaçlı anlatılar bu bağlamda oluşturulur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "D" Yönelme hal eki
Soru Açıklaması
2.
"-den" eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep bildir­mektedir?
Doğru Cevap: "C" Çok yürüdüğümden böyle ter içinde kaldım.
Soru Açıklaması
3.
1- Güven, hayatta en çok önemsediği değerler arasındaydı.

2- Onun bilgi dağarcığında müzikten tiyatroya her şey var.

3- İlham kuşunun kanat çırpmadığı zamanlarda da şiir yaz, derdi.

4- Ben kaygısı gütmez, arkadaşlarına daima destek olurdu.

5- Bu şairimizin dizelerinden sevgi ve dostluk taşardı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ortak köklü sözcük kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1
Soru Açıklaması
4.
Genette, "Anlatı Söylemi" adlı kitabında, romanda mekana göre zamanın daha önemli olduğunu belirtir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "A" İsimden fiil yapım eki
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük yardım­cı eylemle oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Klimanın altında uzun süre kaldığımdan hasta oldum.
Soru Açıklaması
6.
(1) Kullanılan malzeme yönüyle tandır ekmeğine benzeyen ancak kendine has bir kültürü bulunan lavaş ekmeği Erzu­rum'a ait özel bir ekmek çeşididir. (2) Lavaş fırınlarında usta çırak ilişkisiyle yetişen ustaların zor şartlara rağmen bu işi meslek olarak devam ettirmeleri önemlidir. (3) İnce ve uzun yapılı oluşu, tazeliğini uzun süre koruyabilmesi gibi vasıfların­dan dolayı diğer ekmeklerden farklı olan lavaş; genellikle et yemekleri, çiğ köfte ve kahvaltılarda tüketilmektedir. (4) Ta­rihsel kökenine bakıldığında bu ekmeğin eskiden beri Türkler arasında, özellikle de Erzurum ve yöresinde yaygın olduğu görülmektedir. (5) Erzurum yemek kültürünün ayrılmaz bir parçası olan lavaş, türkülere bile konu olmuştur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ge­çen altı çizili sözcük, yapısı yönüyle diğerlerinden fark­lıdır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük gövdeden türemiştir?
Doğru Cevap: "D" Defans hazırlıksız yakalanınca ikinci golü de yedik.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcü­ğün kökü eş seslidir?
Doğru Cevap: "C" Dünyaca ünlü yazarın son çıkan deneme kitabını dün aldım.
Soru Açıklaması
9.
Sözcükler yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik olarak üçe ayrılır.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin tamamı aynı yapıdadır?
Doğru Cevap: "A" Baştan - aklı - çıkacağız - bildi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisine çokluk eki, "ulus" anlamı katmıştır?
Doğru Cevap: "A" Türkler, tarihte pek çok devlet kurarak uygarlığın gelişimi­ne katkı sağlamıştır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Sözcük Yapısı TEST - 1
11.
1- Balkondaki çiçekleri suluyordu.

2- Balıkçı sabah erkenden denize açıldı.

3- saygılı bir genç olduğu belliydi.

4- Kelimenin anlamını sözlükten bulduk.

5- Gözlem yeteneği çok güçlüydü.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcükte birden çok yapım eki kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük, kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Zenginlik insanı ya destekler ya yönetir.
Soru Açıklaması
13.
"-sal/ -sel" ekinin kullanıldığı aşağıdaki sözcüklerden han­gisinin kökünün türü, diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D" Kumsal oldukça kalabalık, burada kalalım.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde geçen altı çizili sözcüklerin her ikisi de fiil çekim eki almıştır?
Doğru Cevap: "A" Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burada --- Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam
Soru Açıklaması
15.
Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece avcı hikayelerine inanmak zorundayız.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Birleşik yapılı sözcük kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.