TYT Türkçe Söz Öbekleri TEST - 2


Söz Öbekleri konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Söz Öbekleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Söz Öbekleri konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Söz Öbekleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Söz Öbekleri TEST - 2
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sıfat kul­lanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sarı balkonlu bir evden bize seslendi.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim grubu vardır?
Doğru Cevap: "B" Konuşmayı öyle uzattı ki adeta kafa ütüledi.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamla­ması vardır?
Doğru Cevap: "D" Sahil şeridinin güzelliği dillere destandı.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aitlik grubu vardır?
Doğru Cevap: "B" Usta bir yazarınkini ilk okuyuşta anlarım.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme grubu, yansıma sözcüklerden oluşmuştur?
Doğru Cevap: "E" Ocaktaki çay fokur fokur kaynıyor, demlikten buhar çıka­rıyordu.
Soru Açıklaması
6.
FAZILAHMET PAŞA(Tahir'e)

- Kalenin muhafız neferlerini al, General Morozi'nin geleceği yola diz, saygıyla selamla. (Bayram'a) Fırka kumandanlarına, bölük başılara emrimi tebliğ et. Kandiye Hisarlarına Türk bayrağı çeksinler. Müfreze tertip olunsun. Şehirde asayiş sağlansın. Ahalinin hukuku muhafaza edilsin. Çarşı pazarları açılsın. Bize teslim olan Venedik askerleri Kandiye Kalesi'nin sahil tarafındaki Emiros kapısından çıkarılsın, gemilere bindirilsin.

Bu parçada aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "B" Aitlik grubu
Soru Açıklaması
7.
(1) Teknolojik gelişmeler, çağımız insanının dünyasını derinden etkiliyor. (2) Hemen hepimiz çeşitli teknolojik aygıtlar kullanıyoruz. (3) Bunların başında da hiç kuşkusuz cep telefonu geliyor. (4) Bu cihaz, en gelişmiş mobil iletişime olanak sağlıyor. (5) Dünyayı adeta büyük bir köye dönüştürüyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem sıfat hem isim tamlaması vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
8.
1-Bu yörede sevilen bir kişiydi.

2- Adamcağızın üzerinde eski püskü bir palto vardı.

3- Eskiden kış mevsimine hazırlık için kazak örülürmüş.

4- Bu kısa takdimin ardından haber programı başladı.

5- Bahanelerin arkasına sığınmaz, çözüme odaklanırdı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi grubu vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
9.
(1) Platon ontolojiden etiğe sanatın bütüncül bağlamını bu şekilde kurarken yalnız değildir. (2) Öğrencisi Aristoteles ve yine mistik filozof olan diğer takipçisi Plotinus, sanatın başlıca felsefi bir değer olduğunu vurgulamaktadırlar. (3) Güzeli ya da estetik objeyi, değil kendi içindeki ontolojik ögelerden arındırarak anlamak, felsefenin diğer temel sorunlarından ayrı olarak ele almak olası değildir. (4) Sanat, felsefi bir bütünlükte hayat ve insanla buluşabilen bir sorunsaldır. (5) Dolayısıyla sanatın hem felsefi hem bireysel hem de yaşamsal bir yönü vardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" 4. cümlede, isim tamlaması kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Bir edatın çeşitli sözcüklerle bir araya gelerek oluşturduğu sözcük grubuna edat öbeği denir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen tırnak içindeki sözcük grubu edat öbeğidir?
Doğru Cevap: "C" ''Yoğun kar yağışından dolayı'' ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Söz Öbekleri TEST - 2
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı grubu kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sahadaki on bir oyuncu da canlarını dişlerine takmıştı.
Soru Açıklaması
12.
Gecenin karanlığı iner inmez baştan başa sarı, kırmızı, lacivert ışıklardan yapılmış parıltılı bir mimari haline gelmiş bu çerçeve içinde, günün hemen her saatinde caddeleri dolduran temiz, güzel, terbiyeli, endişesiz, karıncalar gibi çalışkan bir insan kalabalığı ... Bu kalabalıkta, ismi bütün dünyaca tanınmış alimler, şairler, yazarlar, sanatkarlar, iş kadınları, her yaşta talebe ile her iklimden gelmiş binbir insan örneği var.

Bu parçada kaç bağlama grubu vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
13.
Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir
Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "C" Bağlama grubu
Soru Açıklaması
14.
Köroğlu'nun babası Ürüşan, Bolu Beyi'nin yanında at bakıcısıdır. Ürüşan Baba, Bolu Beyi'nin isteği üzerine Anadolu'da at aramaya çıkar. Günler süren yolculuktan sonra Tercan'a gelir. Orada kır ve doru tayı gören Ürüşan Baba, yüz bin altın karşılığında doru tayı almak ister. Ancak mal sahibinin isteği üzerine kır tayı da alır. Taylarla birlikte Bolu Beyi'nin huzuruna çıktığında Bolu Beyi çok şaşırır. Çünkü taylar cılız, çelimsiz hayvanlardır.

Bu parçada hangi seçenekteki sözcük grupları örneklendirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Unvan grubu - sıfat tamlaması - eylemsi grubu - ad takımı - bağlama grubu - sayı grubu - edat grubu
Soru Açıklaması
15.
Dilin iletişimsel yönü, düşüncenin aktarımı ve farklı akıllar tarafından elde edilmesi sürecinde pratik bir saha olarak hız kazandırmaktadır. Bu ise basit ve hızlı biçimde bilgiye, en azından tüketim amacıyla ulaşmanın yeni bir versiyonuydu. Kaldı ki, ilerleme çağı için kalıcı mantık yasaları olabilirdi, ama kalıcı ve değişmeyen türden bir bilgi anlaşılır bir şey değil­di. Analitik evren, sonsuza kadar denetlemeye tabii öncüller veya veriler ile oluşan bir süreklilik arz ediyor ise bilginin aynı kalma durumu elbette mümkün değildi.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?
Doğru Cevap: "E" Unvan grubu görülmektedir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.