TYT Türkçe Söz Öbekleri TEST - 1


Söz Öbekleri konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Söz Öbekleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Söz Öbekleri konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Söz Öbekleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Söz Öbekleri TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat - fiil grubu vardır?
Doğru Cevap: "A" Ortaya çıkardığı, sahip olduğu ve sahip olduğunu sandığı şeklinde herkesin üç kişiliği vardır.
Soru Açıklaması
2.
1- Konuşma, aklın düşüncelerinin dökümüdür.

2- İnsanlar, gelince yalnızlıkları bitirenleri severler.

3- Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğ­renmektir.

4- Bilgi para gibidir, elde ettikçe daha çok istersin.

5- İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zincirle­me ad takımı kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi farklı bir yolla oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Bir saattir ses seda yok, bekliyoruz.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi grubu yoktur?
Doğru Cevap: "A" Yaz mevsiminde dondurma tüketimi artar.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki tırnak içindeki söz öbeklerinden hangisi tamlayanı ile tamlananı arasına sıfat girmiş bir ad tamlamasıdır?
Doğru Cevap: "E" ''Kalemin siyah ucu'' dikkatimi çekti.
Soru Açıklaması
6.
(1) Stendhal, pek çok eserini hayranlıkla okuduğum bir yazar­dır. (2) Yalın gerçekliği ustaca dile getirdiği için onun dünyanın en tanınmış yazarları arasına girdiğini düşünmüşümdür hep.(3) Mesela Kırmızı ve Siyah, pek çok edebiyat eleştirmeni ve roman kuramcısı bakımından şaheser olarak kabul edilir. (4) Stendhal, gerçekliği gözleme dayalı olarak sunmaya çalışır­ken dili ustaca kullanma çabasını asla elden bırakmamıştır.
(5) Bu bakımdan onun romanlarında içeriğin olgun bir roman tekniği ile ele alındığı söylenmelidir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bağ­lama grubu vardır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
7.
Tutkuları kökünden söküp atmak imkansızdır,
onları soylu işlere yöneltmeye çalışılmalıdır.

Bu cümlede aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi örneklendirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Sıfat tamlaması grubu
Soru Açıklaması
8.
1- ''Sararan yapraklar'' birer ikişer dallardan düşüyordu.

2- ''Yağmurun şiddeti'' yavaş yavaş artıyordu.

3- ''Yaşlı çınar,'' asırlarca aynı yerde kalmıştı.

4- ''Bozuk plak,'' gıcırdayarak çalışıyordu.

5- ''Deneyimli sürücü,'' yarıştaki her etapta birinci geldi.

Numaralanmış cümlelerdeki tırnak içindeki tamlamalardan han­gisinin türü diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki düşmüş bir ad tamlaması vardır?
Doğru Cevap: "C" Bizim ekip, halk oyunlarında zirveye oynuyor.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki tırnak içindeki söz öbeklerinden hangisi zincirleme ad takımıdır?
Doğru Cevap: "A" ''Şiir türünün nitelikleri'' saymakla bitmez.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Söz Öbekleri TEST - 1
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat - fiil öbeği kulla­nılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Doğru düşünen insanların oluşturduğu bir toplum istiyordu.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat grubu vardır?
Doğru Cevap: "B" Çalışmasına rağmen yeterli performansı sergileyemedi.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama grubu vardır?
Doğru Cevap: "D" Kardeşim, skor ne olursa olsun ne aşırı sevinç ne de üzüntü duyardı.
Soru Açıklaması
14.
1-Murat, toplantı programını yarına kadar hazırlar.

2- Caddeyi ağır ağır yürüyerek bir baştan diğer başa geçti.

3- Osman Gazi, koca bir imparatorluğun temellerini atmıştır.

4- Burada bir alabalık üretim tesisi varmış.

5- Misafirler hem yemeklerden hem ağırlamadan memnun kaldı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde unvan grubu kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki tırnak içindeki söz öbeklerinden hangisi belirtisiz ad takımıdır?
Doğru Cevap: "A" ''Basın dünyası'' yine karışacak.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.