TYT Türkçe Sıfat (Ön Ad) TEST - 2


Sıfat (Ön Ad) konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Sıfat (Ön Ad) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sıfat (Ön Ad) konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sıfat (Ön Ad) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Sıfat (Ön Ad) TEST - 2
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağ­lanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hangi kitabı almayı düşünüyorsunuz?
Soru Açıklaması
2.
Sıfatın ilk ünlüsüne kadar olan bölüm alınır ve "m, p, r, s" ün­süzlerinden uygun olan harf getirilir. Daha sonra sıfat aynen yazılır ve böylelikle "pekiştirilmiş sıfat" oluşur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya aykırı bir pekiştirme sıfatı vardır?
Doğru Cevap: "D" Bu evde yapayalnız mı yaşıyormuş?
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı vardır?
Doğru Cevap: "B" Ufacık bir gürültüde bile uykusundan uyanan bir insandı.
Soru Açıklaması
4.
(1) Osmanlı Devleti'nin kurulmasından yaklaşık yüz yıl sonra başlayan Osmanlı tarih yazıcılığı, bazı dönemlerde durgunluk yaşasa da devletin yıkılışına kadar kesintisiz olarak devam etmiştir. (2) 17. yüzyılda vakanüvislik kurumunun oluşturulması ile Osmanlı tarih yazıcılığı resmi bir göreve dönüşmüştür. (3) Ancak bu yüzyılda başlayan resmi tarihçilik öncesi Osmanlı Devleti'nin tarihi, kuruluş ve yükselme dönemlerinde yazılan kaynaklar aracılığıyla kayıt altına alınmıştır. (4) Kuruluş Dönemi Doğu uygarlığında oldukça güçlü bir tarihçilik birikimi ve geleneği mevcuttur.
(5) Doğu-İslam uygarlıklarının mirasçısı olan Osmanlı Devleti'nde de tarih yazıcılığı, kendine has ürünler vererek olgunlaşmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı yoktur?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
5.
Belleğin içeriklerine konu olan her şey eş zamanlı bir biçimde üretilen, sonraki kuşaklara aktarılan, devam ettirilen, korunan, yeri geldiğinde dönüştürülen bir kültürel miras toplamıdır. Kül­türel miras, kültür kavramının boyutları tarafından tarif edildiği şekliyle belleğin neredeyse kapsayıcısıdır. Bu durumda bel­leğin kültürelliği ile mirasın kültürelliğinin oluşturduğu kesişim kümesinde kültürel bellek bulunur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "E" Adlaşmış sıfat
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması, başka bir ismi niteleme görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" El işi kazaklar satan bir mağazanın önünde durduk.
Soru Açıklaması
7.
On yedinci yüzyılın sonlarında, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın sadrazamlığında ve yaklaşık 25 yıl süren savaşlar sonucunda, bu ülkeden aşama aşama alınır Girit. Bu fetih, Osmanlı Devleti'nin en büyük gurur kaynaklarından biri olmuştur. Önemi büyük fetihlerden biri olan bu gelişmeyle Akdeniz'de Türk egemenliği sağlanmıştır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "E" Adlaşmış sıfat
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat türünde bir sözcük kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Beni daha az övseydin seni daha çok överdim.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır?
Doğru Cevap: "D" Verilen öğütlerden yalnızca akıllılar yararlanır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sıfat vardır?
Doğru Cevap: "E" Üç kuruşluk dünyaya fazla değer verilmemeli.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Sıfat (Ön Ad) TEST - 2
11.
Güçlü bir tarih yazıcılığı anlayışı taşıyan Osmanlı tarihçiliği, arkasında zengin bir birikim bırakmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk yüzyıllarındaki tarihçilik ile ilgili bilgiler epey yetersizdir. Günümüze ulaşan tarih kaynaklarından anlaşıldığına göre Osmanlı tarih yazıcılığı, devletin kuruluşundan yaklaşık bir asır sonra başlamıştır. Bu gecikmenin nedeni belirsizliğini korumaktadır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "D" Küçültme sıfatı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması ile isim tamlaması iç içe geçmiştir?
Doğru Cevap: "A" Gözyaşları, insan ruhunun ilk yaz yağmurlarıdır.
Soru Açıklaması
13.
"Hiçbir başarı kazanamayanlar için en nadide ve ulaşılmaz şey, başarıdır." cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" İşaret sıfatı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı vardır?
Doğru Cevap: "E" Küçücük çocuğun bademcikleri iltihaplanmıştı.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim birden çok sıfat tarafından nitelenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Bir elmas baskı altında değer kazanan, kıymetli ve parlak kömür parçasıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.