TYT Türkçe Sıfat (Ön Ad) TEST - 1


Sıfat (Ön Ad) konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Sıfat (Ön Ad) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sıfat (Ön Ad) konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sıfat (Ön Ad) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Sıfat (Ön Ad) TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok sıfat vardır?
Doğru Cevap: "D" Güzel ve güneşli bir günde pikniğe gidiyoruz.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat (ön ad) yoktur?
Doğru Cevap: "A" Salonda müzik değiştiğinde dans da değişir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok sıfat tamla­ması vardır?
Doğru Cevap: "A" Uzaktaki su, kavrulmuş kişinin susuzluğunu gideremez.
Soru Açıklaması
4.
(1) Varlık dünyası nasıl insanı çevreleyen bir oluşa sahipse za­man da bu oluşu mümkün kılan bir tekrardır. (2) Zaman kavra­mı, elbette dünyayla ilişkilidir. (3) Yaşanılan zaman ancak de­neyimlenen bir dünya içerisinde var olur. (4) Bu yorumun en kullanışlı yanı, salt öznel ve bireysel olmayan zamanı arama çabasını kolaylaştırmasıdır. (5) Böyle bir dünya, çoğunlukla toplumsal bir dünyadır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
Doğru Cevap: "D" Toprağın verimini artırmalıyız.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sıfat var­dır?
Doğru Cevap: "C" Kımızı Başlıklı Kız, okuduğum ilk masallardandır.
Soru Açıklaması
7.
(1) İnsan çocukluğundan itibaren doğal çevresi içinde zamanı öğrenir. (2) Bu zaman, aslında bir toplumsal kurumdur. (3) Toplumsal ilişkilerin ve faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan kurumdur. (4) Hatta öyle ki sosyal gelişmişliğin durduğu yere göre farklılık gösterir. (5) Esasen kişiler tek tek büyürken, kendi toplumlarının kullandıkları zaman işaretlerini anlamayı, eylem ve faaliyetlerinde bunlara göre hareket etmeyi öğre­nirler.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde be­lirtme sıfatı vardır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanıl­mıştır?
Doğru Cevap: "E" Sorun kuyunun derinliği değil, hedefe ulaştırmayan ipin kısalığıdır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen tırnak içindeki sıfat ba­sit yapılıdır?
Doğru Cevap: "E" ''iyi'' kişilerin iradeleri, kötülerin korkuları vardır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat vardır?
Doğru Cevap: "E" Köşeye sıkışınca bir tavşan bile ısırır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Sıfat (Ön Ad) TEST - 1
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirden türemiş bir sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Onsuz günler bizim için çok zordu.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanıl­mıştır?
Doğru Cevap: "E" Vakitsiz açan, elbette tez solar.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde asıl sayı sıfatı vardır?
Doğru Cevap: "A" Dört ciltlik bir eserdi bu.
Soru Açıklaması
14.
Şu karşıki dağda bir top kar idim

Yağmur yağdı ılgıt ılgıt eridim

Evvel yarin sevdiği de ben idim

Şimdi uzaklardan bakan ben oldum

Bu dizelerde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat­tır?
Doğru Cevap: "B" karşıki
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den / -dan" eki almış sözcük niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Onun candan dostluğu, benim için paha biçilmez bir de­ğerdir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.