TYT Türkçe Ses Bilgisi TEST - 2


Ses Bilgisi konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Ses Bilgisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ses Bilgisi konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ses Bilgisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Ses Bilgisi TEST - 2
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü türemesi vardır?
Doğru Cevap: "C" Biricik anneme hediye almak istedim.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözcük kökünde ünsüz yumuşaması vardır?
Doğru Cevap: "C" Bu zamana kadar gecikmelerinin bir sebebi olmalı.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünsüz değişmesi hem ünsüz benzeşmesi vardır?
Doğru Cevap: "C" Kavuşabildiğimiz zevk ve nimetlerin hepsi üzüntüyle ka­rışıktır.
Soru Açıklaması
4.
(1) Yalnız o bahçıvanın bahçesinde zeytin ağaçları var. (2) Me­zarlık yolu hiç de sessiz bir yol değil. (3) Bir motorun patpatı, kuş sesi, arı ve sinek vızıltısı duyuluyor. (4) Katırtırnaklarının parlak sarısı, yaban turplarının, ballıbabaların, çalı süpürgele­rinin, devedikenlerinin görüntüsü insanı şaşırtıyor. (5) Bütün bunlar, insanda karışık duygular uyandırıyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
5.
"Küçücük bir mutlulukla böbürlenen, felaketle yere serilir." cümlesinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ünsüz düşmesi
Soru Açıklaması
6.
Dost sanma, şanlı vaktinde dostun olanı
Dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi görül­mektedir?
Doğru Cevap: "E" Ünlü düşmesi
Soru Açıklaması
7.
''Tutkuları'' kökünden söküp atmak olanaksızdır, onları yalnız­ca soylu işlere doğru yöneltmeye çalışmalıyız. cümlesinde­ki  tırnak içindeki sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ünsüz benzeşmesi
Soru Açıklaması
8.
Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

Bu dizelerde, hangi seçenekteki ses olayları vardır?
Doğru Cevap: "B" Ünsüz yumuşaması - ulama
Soru Açıklaması
9.
Günümüz toplumlarının sosyolojik, teknolojik ve algısal açıdan bir dönüşüm süreci içinde olduğunu düşündüğümüzde topluma dönük hizmetlerde de bir değişim ve gelişim süreci olduğunu söyleyebiliriz. Toplum hizmetinde bulunan kurumlar olarak müzeler; iletişime, iletişimin temel ögelerine ve bu kavramları çıkış noktası olarak kullanan halkla ilişkiler olgusuna hakim olabilirse toplumsal ve bireysel dönüşüme yön veren veya referans noktası olabilen bir yapı kazanırlar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "A" Ünsüz benzeşmesi
Soru Açıklaması
10.
Ünlü düşmesi kuralı ikilemelerde uygulanmaz.

Aşağıdakilerin hangisinde bu bilgiyi örneklendiren bir kullanım vardır?
Doğru Cevap: "B" Askerler omuz omuza vermiş, kahramanca çarpışıyordu.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Ses Bilgisi TEST - 2
11.
Geçti, istemem gelmeni
Yokluğunda buldum seni
Bırak vehmimde gölgeni
Gelme artık neye yarar

Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "E" Ünsüz yumuşaması
Soru Açıklaması
12.
Bütün dünyada mitlere, efsanelere ve kült inançlara karşı duyulan merak gün geçtikçe artıyor ancak ülkemizde bunun yerini Avatar, Yüzüklerin Efendisi, Matrix gibi yabancı filmlerin ya da bilgisayar oyunlarının doldurduğunu görüyoruz.

Bu cümlede, aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "C" Ünlü daralması
Soru Açıklaması
13.
Altın Ordu Devleti, kuruluşundan bir süre sonra edebiyat, bilim, sanat ve dini ilimlerde Türk-İslam kültürünün önemli merkezlerinden biri haline gelir. Fakat 14. yüzyılın sonu ile
15. yüzyılın başlarında cereyan eden iç ve dış mücadeleler sebebiyle devlet yıkılır. Bu dönemdeki olaylar etrafında oluşan Edigey Destanı ise sözlü kültür aracılığıyla Orta Asya, İdil-Ural, Sibirya ve Kırım'ı içine alan geniş bir coğrafyaya yayılır. Kazan Tatarlarındaki Edigey Destanı da bu metnin varyantlarından biridir. Destanlar içinden çıktığı toplumun kültüründen izler taşır. Edigey Destanı'nda yer alan yıravlık ve sesenlik geleneği, geçiş merasimleri, halk eğlenceleri, inanışlar, yeme-içme, giyim kuşam gibi halk kültürü ürünleri bunlardandır. Destanda Tatar Türklerinin savaşlarına da sıkça yer verilmiştir.

Bu parçadaki kaç sözcükte ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi) görülmektedir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
14.
İftira eşek arısına benzer, onu ilk vuruşta öldüremeyecekseniz ona hiç dokunmamak daha iyidir.

Bu cümlede aşağıdakilerin hangisinde verilen ses olayları görülmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kaynaştırma - ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi
Soru Açıklaması
15.
Nureddin Mahmud'un kendisine sığınanları himaye etmesiyle il. Kılıç Arslan ve Nureddin Mahmud arasındaki mücadele kaçınılmaz oldu. Musul Atabeyi Nureddin Mahmud, meliklerin kendisine sığınmasından önce il. Kılıç Arslan aleyhine saldırılarda bulunmaya başlamıştı. Nureddin Mahmud, Sultan 1. Mesud'un ölümüyle yaşanan iç karışıklıktan istifade ederek Selçuklu idaresinde olan Raban, Merzuban ve Ayntab kentlerine saldırarak oraları ele geçirmişti. Nureddin Mahmud'un, Anadolu Selçuklu Devleti aleyhine başlattığı bu ilk hareketi konusunda İbnü'I-Kalanisi ve Eb0 Şame, Nureddin Mahmud'un Konya önlerine kadar ilerlediğini ve bunu
haber alan sultanın elçiler göndererek onu uyardığını ifade etmektedirler.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi örneklendirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ünlü düşmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.
 • 3-8-9-14-15 of bunlar yanlış ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşamasını hep karıştırıyorum :/

 • 15. Soruyu açiklarmısınız

 • 13.soruda iki tane ünsüz benzeşmesine örnek olabilecek kelime buldum üçüncüsü hangisi?

  • çıktığı/sıkça/verilmiştir d-t c-ç d-t

  • 13. Soruda 3 tane benzeşme vardır. Bunlar; “çıktığı”, “sıkça”, “verilmiştir” kelimeleridir. Detaylı incelerseniz bulabilirsiniz. Kolay gelsin.

 • 1. Testte full , bu testte 1 yanlış o da 13. Soru

 • 6. soruda A ve E aynı zaten ?

  • Ünlü aşınması nedir?

   Ünlü aşınması, dilimizde ünlü ile biten bir sözcüğün yine ünlü ile başlaması durumunda iki ünlünün yan yana gelemeyeceği durumlarda görülen ünlü düşmesine verilen isimdir. Edebiyatımızdaki ses olaylarından bir tanesidir.

   Diğer adı nedir?

   Ünlü aşınmasının diğer adı ünlü birleşmesidir. Ünlü düşmesi ile benzer bir şeydir. Ancak ünlü düşmesi kelimenin sonuna gelen ekler sebebiyle de gerçekleşir. Bu yüzden karıştırılmamalıdır.

   Duruma verilebilecek örnekler şu şekildedir.

   Ne – asıl, Nasıl,

   Ne – için, Niçin,

   Kahve – Altı, Kahvaltı,

   Sütlü – aş, Sütlaç (Burada ünsüz sertleşmesi de vardır. ş harfi ç olmuştur.)

   Cuma – ertesi, Cumartesi,

   Pazar – ertesi, Pazartesi

  • 6. Soruda A ve E aynı diyen arkadas alakaları yok farklı farklı seyler onlar