TYT Türkçe Ses Bilgisi TEST - 1


Ses Bilgisi konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Ses Bilgisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ses Bilgisi konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ses Bilgisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Ses Bilgisi TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerde geçen tırnak içindeki sözcüklerin hangi­sinde herhangi bir ses olayı yoktur?
Doğru Cevap: "C" İyice ''hissizleşmiş,'' hiçbir şeye aldırmaz olmuştu.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen tırnak içindeki sözcük­te ünlü düşmesi vardır?
Doğru Cevap: "C" En çok sabra muhtaç olduğunuz an, ''sabrınızı'' kaybettiği­niz andır.
Soru Açıklaması
3.
Kaptaki su berraktır. Denizlerdeki su ise karanlık. Küçük haki­katin küçük lisanı vardır. Büyük hakikatin ise büyük sessizliği.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "E" Ünsüz benzeşmesi
Soru Açıklaması
4.
4. (1) Sözcükler ya duyularla kazanılmış şeyleri ya da zihinle kazanılmış kavramları bildirir. (2) Sözcüklerin yerli ''yerinde'' kullanılması gerekir. (3) Yerinde kullanılmayan sözcükler ve kavramlar, zihinde ''yanlış'' izlenimler uyandırır. (4) Böyle sü­rüp giderse düşünceler ''karışıklığa'' uğrar. (5) Yazılı ve sözlü ''anlatımda'' keşmekeş meydana gelir.

Bu parçadaki tırnak içindeki sözcüklerin hangisinde ünlü düş­mesi olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
5.
1- Akan bir suda bir kere yıkanılır.
2- Bir anlık sabır, büyük bir felaketi önler.
3- İtimat yavaş yavaş büyüyen bir nebattır.
4- Fırsat adamın kapısını iki defa çalmaz.
5- Ölmüş aslana tavşan bile hücum eder.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekle büyük ünlü uyumuna aykırı hale gelen bir sözcük vardır?
Doğru Cevap: "D" Önümüzdeki hafta uçak veya otobüs ile oraya gidiyoruz.
Soru Açıklaması
7.
(1) Bilgi kültürün gerekli koşuludur. (2) Fakat yeterli koşulu değildir. (3) Bilgi, bilinci ve kişiliği geliştirdiği ölçüde kültüre dönüşmüştür. (4) Basit uygulamalar için edinilmiş bilgiler ve ezber bilgiler, bilince yapıcı etkenler veya bileşenler olarak katılmaz. (5) Zihin evrensel boyutlarda algılayıcı olmadığı sü­rece gerçek kültürün varlığı söz konusu değildir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, bir sözcükte birden çok ses olayı gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
8.
Tüketim, ihtiyaç duyulmayan her ürünü gerekli duruma geti­recek bir başka ürün daha ortaya koymaktadır ; böylece ''gide­rek'' büyüyen zincirleme bir halkayı, herkes için vazgeçilmez kılmaktadır.

Bu cümledeki tırnak içindeki sözcükte görülen ses olayı, aşağı­daki cümlelerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "B" İnsan genellikle başkasına sürmek istediği çamura kendisi bulaşır.
Soru Açıklaması
9.
Avrupa Parlamentosu, hızla ilerleyen yapay zeka ve robot teknolojilerine karşı hazırlık adına robotlara "elektronik kişi" statüsü veren ve Asimov yasaları kapsamında haklar tanıyan bir raporu onayladı.

Bu cümlede ;

1- Ünlü türemesi

2- Ünsüz değişmesi

3- Ünlü düşmesi

4- Ünsüz benzeşmesi


ses olaylarından hangilerinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin tamamın­da aynı ses olayı görülmektedir?
Doğru Cevap: "B" Bencilliği - amacım - kabuğu - acıkmış
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Ses Bilgisi TEST - 1
11.
"Sonunda özür dilemek zorunda kalacağın işten sakın." cüm­lesinde aşağıdaki ses olaylarından hangileri görülmekte­dir?
Doğru Cevap: "A" Ünsüz yumuşaması - ünsüz benzeşmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü türemesi vardır?
Doğru Cevap: "E" Bu antik kentin daracık sokakları, geniş bir meydana çı­kıyordu.
Soru Açıklaması
13.
1- Bu sazı, yaklaşık otuz yıldır kullanıyorum.

2- Siz, bilim ve sanat aşkıyla yanan gençlersiniz.

3- Kaleci topu, rakip ceza sahasına gönderdi.

4- Karnedeki matematik notu, onun başarısını gösteriyordu.

5- Onlar, binanın on üçüncü katında oturuyorlar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına aykırı bir kullanım yoktur?
Doğru Cevap: "B" 1
Soru Açıklaması
14.
Dalgalandığın yerde ne korku ne keder ...
Gölgende bana da, bana da yer ver!
Sabah olmasın, güneş doğmasın ne çıkar;
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi görül­mektedir?
Doğru Cevap: "E" Ünsüz değişmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü değişimi vardır?
Doğru Cevap: "E" Bana toplantının sonlarına doğru söz hakkı verildi.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.