TYT Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce TEST - 2


Paragrafta Yardımcı Düşünce konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Paragrafta Yardımcı Düşünce Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Paragrafta Yardımcı Düşünce konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Paragrafta Yardımcı Düşünce Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce TEST - 2
1.
Yetkin bir müzisyen olduğu herkes tarafından kabul edilen Muammer Ketencoğlu yılardır bize Balkanların havalarını, danslarını ve ışıl ışıl kültürünü sunmakta. Ketencoğlu'nun araştırmacı kişiliği, albümlerini ciddi birer müzikolojik çalışma haline getiriyor ve tarihe tanıklık edecek düzeye ulaştırıyor. Sanatçı; yörenin folklorik özelliklerini adeta bir yelpaze gibi açıyor; yerel konuşma üsluplarını, lehçelerini, düğün geleneklerini kısacası bölge insanının yaşama özelliklerini pek çok yönüyle tanımamıza zemin hazırlıyor. Bu folklorik özellikler arasında dans kültürünün çok önemli ve özel bir yeri var. Çünkü dans kültürü; yöre insanlarının hayat ritminden doğa algısına, inanç sisteminden eğlence geleneklerine kadar pek çok unsuru bünyesinde barındırır.

Bu parçada Muammer Ketencoğlu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Müziğinde, Balkanların seçkin halkının geleneklerine yer verdiğine
Soru Açıklaması
2.
Kızılırmak, kaynağını Sivas'tan alır. Bafra'dan denize dökülür. Kızılırmak, tamamı sınırlarımız içinde bulunan
en büyük nehrimizdir. Kızılırmak'ın üzerinde Kesikköprü, Hirfanlı, Derbent ve Altınkaya Barajları vardır. Sırasıyla Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerek Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülür.

Bu parçadan Kızılırmak'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Türkiye'nin kaçıncı büyük nehri olduğu
Soru Açıklaması
3.
Teodolitler, diğer tesviye araçları ile karşılaştırıldığında birçok avantaj sağlayan aletlerdir. Bu avantajlar şöyle sıralanabilir: Teodolitler her şeyden önce daha doğru ölçüm sonuçları verir. Dahili zoomlu optik sistem sayesinde uzak noktaları ölçmeyi sağlar. Elektronik ölçme ve değerlendirme imkanı verir. Yatay daire okumalarını sıfırın soluna veya sağına götürebilir. Tekrarlı okumalara gerek bırakmaz. Daha az okumaya izin verdiği için ölçümleri daha hızlı yapabilir. Daha hassas ölçümler yapabilir. Rüzgar veya diğer hava faktörlerinden etkilenmez. Hem düz hem de eğimli zeminlere kurulabilir. Her türlü zeminde hassas sonuçlar verir.

Bu parçadan "teodolit" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" En avantajlı tesviye aracı olduğuna
Soru Açıklaması
4.
Kurşun kalem veya kuru boya ile çalışılırken daima en
açık tonlarla çizime veya boyamaya başlanmalıdır. Kuru boya, istenilen renk elde edilinceye kadar yüzey üzerine derece derece uygulanabilir. Ancak koyu bir rengi açmak imkansızdır. Yüzey ve gölgelerde zengin bir renk dizisi kullanıldığında etkileyici çizimler elde edilebilir. Söz gelimi bir yüzeyi yeşile boyarken yeşilin farklı tonlarının yanında açık mavi, sarı ve kahverengiden de yararlanılabilir. Çizimlerde detaylı çalışmalar için yüzeyi düzgün ve ince kağıtlar tercih edilebilir. Çizimin silinmesi, buharlaşması veya yayılması riskine karşı çalışma üzerine sabitleştirici vernik uygulanabilir. Büyük kapasiteli çalışmalar için kurşun kalem veya kuru boyalar uygun değildir çünkü geniş yüzeyleri boyamak çok vakit alır. Tükenmez ve flomaster kalemlerle yapılan çizimler için de kuru boya teknikleri kullanılır. Karakalem çalışmalarda gölgelendirme için pamuk kullanılır. Karakalem resim çalışmaları için sadece bir kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş yeterlidir. Özellikle karakalem çalışmalarında en mühim çizim tekniği, kağıdı eşit parçalara bölerek kareli hale getirmektir. Kareli yüzeylerde çizimin orantılı olması sağlanabilir. Kağıt üzerindeki çizgiler, oranlama ve boyutlandırma olanağı sağlar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Yüzey ve gölgelerde tek renk kullanıldığında etkileyici şekiller elde edilebileceğine
Soru Açıklaması
5.
Bir öyküyü nitelikli hale getiren pek çok özellik söz konusudur. Bunların başında olay anlatımının güçlü olması gelir. Netice olarak öykü, olay anlatımına dayalı bir edebi türdür. Öyküde olayların belli bir kronoloji gözetilerek anlatılması son derece önemlidir. Öyküdeki olaylar arasında bir kopukluk veya mantıksızlık olmamalıdır. Olaylar, okurun ilgisini çekecek şekilde anlatılmalıdır. Olay anlatımında bir çelişki veya boşluk bulunmamalıdır.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Seçkin bir dilin kullanılması, öykünün olmazsa olmazıdır.
Soru Açıklaması
6.
İyi bir öndere sahip olmak, insanoğlunun çağlar boyu özlemidir. Neden? Çünkü, her şey onunla yükselmiş ve o olmayınca düşmüştür. Ulusların ve devletlerin güçleri, tarih boyunca çıkarabildikleri önderler kadar olmuştur. Önderlerin katkıları saymakla bitmez fakat genel olarak şunlar söylenebilir:

• Yol üzerinde olup da nereye gittiğini bilmeyenlere bu yolun ilerisinde neler olduğunu ve sonunda nereye çıkacağını söyleyerek onların ruhsal ve fiziksel gücünü artırır.

• Vatan ve bayrak uğruna can verme yiğitliğine sahip olmanın, insanın birinci vasfı olduğunu toplumun belleğine nakşeder.

• Tembellerin, kaygısızların, "neme lazımcılık" fikrine saplananların ve sürekli bahane bulma anlayışına sahip olanların karşısında durur.

• Halkın kendine inanması için yoğun çaba gösterir ve böyle bir ruh halinin kitlelere yayılmasına önayak olur.

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi iyi bir önderin topluma katkılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal ilerlemeye mani olanlara engel olmak
Soru Açıklaması
7.
İdareci olmanın kolay olduğunu kimse iddia edemez fakat aşağıdaki özelliklere sahipseniz iyi bir idareci olduğunuz söylenebilir:

• Gerçekte olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi kabul ederek çıkarımlar yapar.

• Önsezilerine kulak verir, doğruya giden yolun önsezilerinden geçtiğini unutmaz.

• Başkalarından daha iyi yaptığı işleri keşfeder ve yapar.

• Sürekli bir zafer veya mağlubiyet olmayacağını bilir.

• Asla, başkalarının da kendi kurallarına göre davrandığını düşünmez.

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi iyi bir idarecinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Özdeşim kurmak
Soru Açıklaması
8.
Tanpınar; kültür, sanat ve edebiyat dünyamızda iz bırakmış bir münevverdir. Onun eserlerinde, tarihimizden süzülen milli bir bakış göze çarpar. Bu, okurun Türk tarihinin belli başlı aşamalarını tanımasına olanak sağlar. Edebiyat tarihi ile ilgili eserlerinde özellikle 19. asır Türk edebiyatı tarihini gözler önüne seren Tanpınar, okurunun bu asırdaki edebiyatımızın genel görünümü hakkında fikir sahibi olmasını temin eder.

Bu parçaya göre Tanpınar'ın eseri okuru;

1- Tarihimizin önemli devreleri

2- 19. yüzyıl Türk edebiyatı

3- Türk edebiyatının geçmişten günümüze görünümü

konularından hangileriyle buluşturur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.
Sanayi devrimi sonrası Avrupa Devletleri'nde üretimin artması, yeni pazar ve ham madde gereksinimini de doğurmuştu. Bu gereksinimin karşılanabilmesi için sanayi ürünlerinin ve üretim araçlarının tanıtılması gayeleri ile uluslararası sergiler düzenlenmeye başlanmıştır. Ayrıca bu sergilerle ülkelerin bilim, sanayi, teknoloji ve tarım alanındaki gelişme ve yeniliklerinin herkese duyurulması hedeflenmiştir. Öncülüğünü Fransa ve İngiltere'nin yaptığı sanayi sergileri, bu ülkelerin sömürgelerinden gelen ham madde ve bu ham maddelerden üretilen sanayi ürünlerinin pazarlanmasına yönelik olarak yapılmıştır. Başlangıçta endüstriyel ve ticari amaçla başlatılan bu sergiler, gerek Avrupa'da gerekse
de Avrupa dışında bulunan devletlerin sanatları arasında etkileşime de sebep olmuştur. Düzenlenen ilk uluslararası sergi, Avrupa'nın güçlü sanayi ülkeleri arasında yer alan İngiltere tarafından 1851 yılında Londra'da açılmıştır. Daha sonra sırasıyla 1853 New York, 1855 Paris, 1862 Londra, 1863 İstanbul sergileri düzenlenmiştir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Düzenlenen uluslararası sergilerin hangi sanat dalları arasında etkileşime neden olduğuna
Soru Açıklaması
10.
Bizans'ın son dönemlerinde küçük bir şehir olan Tekirdağ Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra bilhassa İstanbul'un fethiyle birlikte yeni başkentin ihtiyaçlarının karşılanması ve şehre göç eden nüfus kitlelerinin iaşesinin temini hususunda önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Hububatın yanı sıra Rumeli'den gelen et, meyve ve sebze gibi temel ihtiyaç maddelerinin düzenli olarak sağlanması için de Rodosçuk Limanı meydana getirilmiştir. İstanbul iaşesi temininin yanı sıra Avrupalı tüccarların da Rumeli'den getirdikleri malları Akdeniz üzerinden Avrupa'ya naklettikleri bir yer olan Tekirdağ kısa zamanda uluslararası bir ticaret merkezi haline gelmiştir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Tekirdağ, Osmanlı egemenliğine girdikten sonra sanayi üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği bir şehir özelliği kazanmıştır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce TEST - 2
11.
1831 yılında Takvim-i Vekayi'nin yayımlanmasıyla Osmanlı Devleti basın dünyasına adım attı. Birçok konuda yararı görülen yeni neşir türüne İstanbul'daki kalem ve sermaye sahipleri yakın ilgi gösterdiler. Basın - yayın hayatına
özel teşebbüsün katılması, gazete sayısının artmasını ve buna paralel olarak çıkan yayınların muhteva yönünden zenginleşmesini sağladı. Dahili -harici haberlerin ve çeşitli edebi yazıların yanı sıra farklı çevrelere mensup önemli kişilerin hal tercümeleri de gazete sütunlarını doldurmaya başladı.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "B" Takvim-i Vekayi sonrası süreçte gazetecilerin topluma dönük olması gerektiği fikri kabul görmüştür.
Soru Açıklaması
12.
Uzun yıllar Amerika'da ve Avrupa'da kalan Kang Youwei, il. Meşrutiyet'in ilan edildiği günlerde İstanbul'a gelmiş ve eski bir reformcu olarak Osmanlı'nın başşehrinde yaşanan olaylara tanıklık etmiştir. 1908 yılının yaz aylarında tanık olduğu olayları ve bunlara dair gözlemlerini "Türkiye Seyahatnamesi" adlı bir çalışmada bir araya getirmiştir. Çin'de, "Buren" adlı dergide yayınlanan seyahatname, Çin halkının Türkiye hakkındaki bilgi ve intibaının oluşumda çok önemli bir yer tutmaktadır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Çin halkının Türkiye'ye dair nasıl bir izlenime sahip olduğuna
Soru Açıklaması
13.
Bulgaristan Türklerinin tanınmış şairlerinden Recep Küpçü şiir yeteneği ve Türkçeyi kullanmadaki ustalığı ile dikkat çekmiş bir sanatçıdır. Filibe'nin Kuklen köyünde dünyaya gelen Recep Küpçü, ilk ve orta öğrenimini köyünde tamamladıktan sonra Kırcaali'de Türk Öğretmen Okulu'na yazılır. Razgrat Öğretmen Okulunu bitirerek öğretmen olur. 1959-1960 Öğretim Yılında Bulgaristan'da Türk okullarının kapatılmasına ve Türk öğretmenlerin Bulgar okullarına tayin edilmesine karşı çıktığı için öğretmenlikten atılır.
Bir süre döküm işçisi olarak çalışır, daha sonra Yeni Işık Gazetesi'nde muhabirlik yapar. Hayatının önemli bir kısmını eşinin memleketi Burgaz'da geçirir. Bilinen iki şiir kitabı, 1960'11 yıllarda yayımlanır: Ötesi Var (1963), Ötesi Düş Değil (1967).

Bu parçada Recep Küpçü ile ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
Doğru Cevap: "A" Türkçeyi ustaca kullandığı nasıl anlaşılmıştır?
Soru Açıklaması
14.
14. ve 15. soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

2018 yılı, Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yılı. Kut'ül Amare,
1. Dünya Savaşı'nda kazandığımız en önemli zaferlerden biri. İngiliz saldırısına karşı Bağdat'ın güneyindeki Kut'ül Amare'nin hemen kuzeyinde elde edilen bu zafer neticesinde İngiliz General Towshent, 13 general, 481 subay ve 13.300 asker esir alınmıştır. Kut'ül Amare Zaferi Irak Cephesi'nde elde edilmiştir. Kut'ül Amare Kahramanı olarak bilinen Halil Kut Paşa'nın bu askeri başarıda büyük emeği vardır.

Bu parçada "Kut'ül Amare Zaferi" ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
Doğru Cevap: "D" Türk ordusu kaç askerden oluşmaktadır?
Soru Açıklaması
15.
Parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Deyime yer verilmemiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.