TYT Türkçe Paragraf Yorumu TEST - 1


Paragraf Yorumu konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Paragraf Yorumu Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Paragraf Yorumu konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Paragraf Yorumu Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Paragraf Yorumu TEST - 1
1.
2018 Dünya Kupası heyecanı, haziran ayında start veriyor. Rusya'da düzenlenecek turnuva, dünyanın en çok seyirci çe­ken spor organizasyonlarından biri. Turnuva sayesinde birçok genç futbolcu, ilk kez bu çaptaki bir futbol organizasyonunda vitrine çıkacak. Turnuva, düzenlendiği ülkeye maddi olarak büyük kazanç sağlarken performansını tüm dünyanın gözleri önünde sergileyecek yetenekli futbolcuların transfer dönemi öncesinde elini güçlendirecek. Bu mühim turnuva; Almanya, Brezilya, İspanya, Fransa, İngiltere, Arjantin gibi dünya futbo­lunun önde gelen ekollerinin son durumu hakkında da futbol kamuoyuna önemli ipuçları verecek.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmekte­dir?
Doğru Cevap: "E" 2018 Dünya Kupası'nın öneminden
Soru Açıklaması
2.
Kaliteli bir kompozisyon yazısı, duygu ve düşüncelerin belli bir plana bağlı olarak yazıya aktarılmasıdır. Kompozisyon, ka­rışık halde bulunan unsurların oluşturduğu uyumlu bütünlük olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla alelacele kaleme alınmış; sağlam bir mantıksal, anlamsal ve dil bilgisel örüntüden yok­sun metinlerin kompozisyon olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Kompozisyonda başlık ile yazının gövdesi arasında tam bir uyum olması beklenir. Temanın iyi sınırlandırılmış ol­ması, yazım ve noktalama kurallarına uygunluk aranır. Cümle düşüklüklerinin, anlatım bozukluklarının olmamasına dikkat edilir.

Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "D" Nitelikli Kompozisyonun Özellikleri
Soru Açıklaması
3.
Yaşlı bir köylü her şeyden şikayet ediyordu. Hiçbir şey onu memnun etmiyordu. Bir yıl, köylünün bahçesindeki elma ağaçlarının gayet bol meyve verdiğini gören komşusu, onu ziyaret etti. "Bu yıl artık çok mutlu olmalısın. Çünkü elma ağaçlarının çok iyi ve bol meyve verdiğini görüyorum." dedi. Yaşlı köylü cevap verdi: "Pek fena değil. Ama hayvanlara yem olarak verdiğim çürük elmalar bu yıl yok."

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Karamsar insanlar, olayların hep kötü tarafına bakıp şika­yet edilecek bir konu bulurlar.
Soru Açıklaması
4.
Ozan, gönlünün renklerini dizelere aktarabilmelidir. Ozanın dizelerini okuduğumuzda ruh halini aynen görebilmeliyiz. Bazı ozanlar, kapalı kutu gibidir. Dizelerinin arkasına sakla­nırlar. Bu yanlış tutumun arkasında farklı görünme isteği ya­tar. Halbuki onlar, şiiri bulmaca zannetmişlerdir. Şiir bulmaca değildir. Ozan, okurunu labirent gibi sıkan bir şiir inşa etme amacı gütmemelidir. Gündelik hayat, zaten birçok kişi için dar sokaklarla dolu bir labirent gibidir. Şiir ise insanoğlunun soluk­lanma durağıdır ve hep öyle kalmalıdır.

Bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ozan, hislerini okurlarına doğrudan ve açık bir şekilde ak­tarmalıdır.
Soru Açıklaması
5.
Ceviz ağaçlarının sulanması son derece önemlidir. İlkbahar­dan başlanarak hasat sonuna kadar devam ettirilen sulama, sonbaharda ve kışta yağışlar yetersizse mutlaka devam et­tirilmelidir. Bunun sebebi, meyvenin içinin kaliteli olgunluğa erişmesini sağlamaktır. Ayrıca yetersiz su; güneş yanığı, iç kararması ve lekelenmeye de neden olabilir. Ceviz ağacın­da çiçeklenme gerçekleştikten sonraki hafta sulamaya baş­lanmalıdır. Ceviz ağacının köklerinin hepsine eşit oranda su vermek de oldukça önemlidir. Bu bakımdan etkili bir sulama sistemi oluşturulmalıdır. Cevizin sulama suyu, kimyasal atık­lardan etkilenmemiş olmalıdır. Ceviz ağacı yetiştirmeye karar vermeden önce dikimin gerçekleştirileceği arazide sulama problemi bulunmadığından kesinlikle emin olunmalıdır. Özel­likle sulama yapma konusunda mutlaka hazırlıklı olunmalıdır.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "A" Ceviz ağacının sulanması emek ve ciddiyet isteyen bir iştir.
Soru Açıklaması
6.
Prof. Dr. Aziz Sancar, kendisini Nobel'e götüren süreçte büyük bir emek ve mesai harcadı. Türkiye'de başladığı eğitimini yurt dışında da başarıyla sürdürdü. Hedefe giden yolun azim ve kararlılıktan geçtiğini aklından çıkarmadı. Uğraştığı işe hem aklını hem gönlünü verdi. Bilimsel araştırmalarını büyük bir disiplin ve tutkuyla sürdürdü. Kimya alanında çığır açan çalış­malara imza atarken alçakgönüllülükten taviz vermedi. Özgü­venini, araştırmacı ve meraklı kişiliğiyle birleştirmeyi başardı. Dünya çapında bir şöhrete kavuşurken kendi insanından ve ülkesinden asla kopmadı. O, geleneksel ve kültürel köklerine bağlı, milli bilince sahip bir bilim insanı olarak yaşamını ve ça­lışmalarını sürdürdü. Bütün bu özellikler onu insanlık katında ayrı bir yere taşıdı.

Bu parçanın konusu, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Aziz Sancar'ı üstün kılan yönler
Soru Açıklaması
7.
Günümüzde dijital ortamlarda milyonlarca belge üretiliyor. Bu bağlamda "dijital miras" oluşturuluyor. Geçmişten günümüze ulaşan belgelerin ne kadar önemli olduğunu düşünürsek bu belgelerin de geleceğe aktarılması o kadar önemli. Bu nok­tada arşivcilik devreye giriyor. Geleneksel bilgi kaynaklarını uzun yıllar korumanın yolları var; ancak dijital bilgi kaynakları karmaşık doğaları gereği kırılgan bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte günümüzde artık geleneksel, elle tutulur belgelerden çok elektronik ortamdaki belgelerin güvenilirliği, ulaşılabilirliği ve yıllarca kullanılabilirliği önem kazanmış durumda. Arşivci­lik; belgeleri uygun şekilde tasnif etmek, tasnif edilen belge­lerin uygun alanlara yerleştirilmesini sağlamak, herhangi bir zayiat yaşanmadan belgeleri korumak, saklamak, yararlan­maya sunmak ve kontrol altında tutmaktır. Geçmiş yüzyılların arşivleri günümüze ışık tutan belgeleri içerir ve tarih araştır­malarında kullanılır.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" İnsanlık tarihinde yazılı belgelerin artması, arşivciliği orta­ya çıkarmıştır.
Soru Açıklaması
8.
Roman yazmak, yazarlık yeteneği gerektirir. Dili nitelikli ve ustaca kullanmayı şart koşar. Kurgulama kabiliyeti olmaksızın iyi bir roman yazmak mümkün değildir. Roman yazmak için yaşamı yakından tanımak ve gözlem becerisine sahip olmak icap eder. Romanın başarısında, olay örgüsünün sağlamlığı ve anlatı kahramanlarının gerçekçi bir bakış açısıyla ele alın­ması da büyük önem taşır.

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Roman Yazmak için Gerekli Koşullar
Soru Açıklaması
9.
Sosyal medya, genel anlamı ile dijital bir alandır. İnternet ta­banlı program ve siteler aracılığı ile hayatı kolaylaştıran, bilgi paylaşımını hızlandıran, aksiyon içindeki bir platformdur. Ge­leneksel medyaya alternatif olan, hızla gelişen bir sektör hali­ni alan sosyal medyayı, medya platformları arasındaki en aktif kullanılan ve kendini sorgulayabilen bir medya sistemi olarak da ifade edebiliriz. Oldukça hızlı bir şekilde, yani anlık bilgi paylaşımına olanak verir. Mesela televizyonlarda 1 O dakika sonra duyacağınız, gazetelerde ertesi gün öğreneceğiniz bir habere, sosyal medyada anlık olarak ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada herkesin söz hakkı vardır. Söz gelimi Twitter'daki bir ankete denizin ortasındaki bir gemici, otobüste yolculuk yapan bir öğrenci veya balkonunda çayını yudumlayan bir ka­dın da katılabilir. Sosyal medyada yer ve zaman sınırı yoktur. Kullanıcı odaklıdır.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal medya her zaman herkesçe kullanılabilen, bilgi ve haber paylaşımını hızlandıran bir platformdur.
Soru Açıklaması
10.
Felsefe, kişinin evrene yönelik bakış açısını genişletir. Man­tıklı ve sistematik düşünme yollarını bireye gösterir. Bireyin karşılaştığı bilgileri sorgulamasına olanak tanır. Felsefe, bin­lerce yıllık bir düşünce birikimini bireyin istifadesine sunar. Felsefe metinlerini okumak; bireyin anlama, yorumlama ve değerlendirme kapasitesini güçlendirir.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Felsefe ile uğraşmak, bireyi çeşitli yönlerden geliştirir.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Paragraf Yorumu TEST - 1
11.
Gezinen bir gölgedir hayat,
Gariban bir aktör ise
Sahnede bir ileri bir geri saatini doldurur
Ve sonra duyulmaz olur sesi
Bir masaldır her şey
Gürültücü bir gafilin anlattığı
Ki yoktur hiçbir anlamı

Shakespeare'e ait bu dizelerde anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Unutmamamız gereken gerçeklerden biri de yaşamın fani olduğudur.
Soru Açıklaması
12.
Türk kültürünün önemli eserlerinden biri olan Dede Korkut kitabı, halk bilimi açısından zengin bir malzemeye sahiptir. Yurt içi ve dışında hakkında pek çok çalışma yapılan ve her okunduğunda farklı güzellikleri keşfedilen bu eser,
Türk toplumunun bir aynası konumundadır. Eserde
toplum yapısına ait çeşitli ögeler yer almaktadır. Türk toplumunun kültürel kodlarını yakından tanımak isteyen
bir araştırmacının Dede Korkut kitabını detaylı olarak incelemesi gerekir. Dede Korkuftan Türk toplumunun gelenekleri, kültürü, edebiyatı, dili, yaşama bakış tarzı, tarihi ve coğrafyası ile ilgili pek çok bilgi elde etmek mümkündür.

Bu parçada geçen "Eserde toplum yapısına ait çeşitli ögeler yer almaktadır." sözüyle Dede Korkut'la ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Türk halkının sosyolojik özelliklerini yansıtması
Soru Açıklaması
13.
Bir arada yaşayan insanların toplumsal düzenin sağlanması bağlamında uymak zorunda olduğu bazı kurallar vardır.
Bu kurallar kimi zaman siyasi erk tarafından belli cezaT müeyyideler öngörülerek yasalaştırılır. Kimi zaman da toplumun geçmişten getirdiği ve vazgeçilmez gördüğü değerler, örfi hukuk niteliğine bürünerek toplumsal yaşamın düzenini sağlar. Geçmişten taşınan, yazılı şekli bulunmayan ve toplumun genetik yapısını oluşturan bu değerler, bireylerde kültürel yapıya uygun ortak davranış kalıpları oluşturur. Toplum kendi içinde oluşturduğu mekanizma ile bu kuralların yaşamasını ve geleceğe aktarılmasını sağlar. Sonuçta devlet otoritesi ile örf ve adet, toplumdaki nizamı sağlar.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Gelenekler ve resmi hukuk düzeni, sosyal düzeni temin eder.
Soru Açıklaması
14.
Her ulusun kendine özgü davranış kalıpları vardır. Bunlar bir ulusu diğerlerinden ayırır. Tarihsel süreçte bazı değişiklikler yaşansa da bu kalıpların özünü koruduğunu söylemek mümkündür. Bir bakıma milletin geleceğinin teminatı
olarak görülen bu ortak davranış kalıpları, fertlerin olaylar karşısında benzer davranış sergilemesine yardımcı olur. Yeni yetişen nesillere değerlerin aktarımı ve bireyin davranışlarına yön verme bağlamında söz konusu kalıplar etkin bir yere sahiptir. Birey, aile ve çeşitli sosyal gruplar içerisinde bu kalıpları doğrudan öğrenir.

Bu parçada anlatılmak istenen yargıyı aşağıdakilerden hangisi en iyi karşılamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal yapı içinde edinilen ve ulusa özgü olan davranış kalıpları, ortak değerlerin benimsetilip geleceğe taşınmasında önemlidir.
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti'nde Fransa'ya olan ilginin 18. yüzyılda başladığı kabul edilir. Bu bağlamda Osmanlı entelektüel yaşamında 1750'den itibaren gitgide artan bir Avrupa, özellikle Fransız, etkisi söz konusudur. Fransa; Doğu Akdeniz, Mısır ve Ege'yi kontrolü altında tutabilmek amacıyla Osmanlı İmparatorluğu'nu desteklemiştir. Osmanlı İmparatorluğu ise hem çağdaşlaşma programı çerçevesinde hem de Rusya'dan gelebilecek bir tehdide karşı önlem olabileceği düşüncesi ile Fransa'nın bu desteğini kabul etmiştir. Fransız etkisi, çeşitli alanlarda Osmanlıyı etkilemiştir. Askeri ve denizcilik alanlarında yeni tekniklerin öğretilmesi amacıyla Avrupa'dan, özellikle Fransa'dan, uzmanlar getirilmiştir. Hollandalı tarihçi Erik Zürcher, Fransız eğitmenlerin, öğrencilerine Fransızca öğrettiklerini ve öğretmenlerle öğrencileri arasında Avrupa'da doğan yeni düşünceler hakkında ateşli tartışmaların yaşandığını belirtir. 18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesinin ilk yankılarının duyulduğu Tıbbiye'de Fransız ve yerli öğretmenler
eğitim vermiştir. Eğitim dilinin 1866 yılına dek Fransızca olduğu bu okulda Baron d'Holbach ve Diderot gibi Avrupa Aydınlanması'nın önde gelen isimlerinin eserleri elden ele dolaşmıştır.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti'nde Fransız etkisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.