TYT Türkçe Noktalama İşaretleri TEST - 2


Noktalama İşaretleri konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Noktalama İşaretleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Noktalama İşaretleri konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Noktalama İşaretleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Noktalama İşaretleri TEST - 2
1.
Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında ya da bir çizelge­de alt alta gelen aynı sözlerin tekrar yazılmasını önlemek için hangi noktalama işareti kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Denden işareti
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı var­dır?
Doğru Cevap: "E" Bir hilesini gördüğünüz, adamdan çekininiz elbette onda hile bir tane değildir.
Soru Açıklaması
3.
Bu şairimizin 1250 (?) yılında doğduğu düşünülüyor.

Yay ayracın bu cümledeki görevi hangi seçenekte doğru açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Şüpheyle karşılanan bir bilgiyi göstermek için kullanılmış­tır.
Soru Açıklaması
4.
9. Derinden derine ırmaklar ağlar ( ) Uzaktan uzağa çoban çeş­mesi ( ) Ey suyun sesinden anlayan bağlar ( ) Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi?

Yukarıda yan yana yazılan dizeleri göstermek için yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerin­den hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Eğik çizgi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi noktalı virgülün görevlerinden­dir?
Doğru Cevap: "D" Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
Soru Açıklaması
6.
Severek okuduğum birçok romancı vardır: Orhan Kemal, Sabahattin Ali, Peyami Safa ( )

Yukarıda yay ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin getirilmesi uygundur?
Doğru Cevap: "C" Üç nokta
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki kullanımlardan hangisi farklı bir noktalama işaretine aittir?
Doğru Cevap: "A" Cümlede geçen eser adlarının başında ve sonunda kul-lanılır.
Soru Açıklaması
8.
Ona boş gözlerle, aptal aptal baktım. Açıkladı ()

- Yüz binler rakamı sıfır çıkarsa ( )

Birdenbire kendime geldim ve:

- Çıkmayacak, diye bağırdım. Fazla bağırmış olmalıydım. Yenge:

- Ne oluyorsun öyle, dedi.

Amca da:

- Neden, diye sordu ( )

- Çünkü dedim, büyü bozuldu.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" (:) ( ... ) (.)
Soru Açıklaması
9.
Orta Çağ devam ederken Bizans egemenliğinde bulunan topraklarda yapılan kazılar, camın Bizanslılar tarafından yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir ( ) Bununla birlikte aynı dönemlerde cam üretimini belgeleyen fırın ya da atölye kalıntısına ilişkin arkeolojik veriler oldukça sınırlıdır. Bu tip bir üretime ait en önemli arkeolojik keşif ( ) Yunanistan'ın Korinth kentinde yapılan kazılarla tespit edilmiştir. Yerleşimdeki kazılar, 11. ( ) 13. yüzyıllarda Bizanslılar ve 13() yüzyıl sonları ile 14.yüzyılda da Franklar tarafından kullanılan cam fırınlarını ortaya çıkarır. Diğer taraftan İmparatorluk başkenti Konstantinopolis( )te ise
bu tip bir atölye veya fırına ilişkin arkeolojik bir tespit yapılamamıştır.

Bu parçada yay ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
Doğru Cevap: "E" (.) (,) (-) (.) (')
Soru Açıklaması
10.
Necip Fazıl ( ) yazar anlatıcıdan yoğun olarak yararlanmıştır ( ) Yazarın bu noktada en dikkat çekici piyesi ise ( ) Künye ( ) dir()

Bu parçada boş parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" (,) (.) (") (") (.)
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Noktalama İşaretleri TEST - 2
11.
Bütün dünya (1) senin çalışmalarına engel çıkarmak için birleşmiş gibidir (2) Çünkü birisi biraz atılım yapmaya başladı mı (3) birçok kişi onu taşa tutar ve alaşağı etmeye çalışır (4) Bu (5) hayatın değişmez bir kanunudur.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
12.
(1) Petersburg'un işlek noktalarındandır Nevski Bulvarı.
(2) Fakat Nevski Bulvarının bazı paradoksları da vardır.
(3) Bir yandan insanları yüz yüze getirirken öte yandan insanları öyle savurur ki kimse birbirine yakından bakamaz, odaklaşamaz. (4) Petersburg'un gündelik hayatının, zamanının ve mekanının dışındadır Nevski Bulvarı. (5) Burada, dışarıda geçerli bütün kurallar askıya alınmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
13.
Harezm'in başkenti Köhne Ürgenç şehrinin en parlak dönemlerinde ( ) Cengiz Han istilasından önce ( ) burada yaşayan halkın çoğunluğu müziği kendileri için bir uğraş ve meslek olarak görmekteydiler. Bunun arkasındaki neden ( ) ailelerinin geçimini sağlamak düşüncesiydi. Hatta bazı kaynakların abartılı ifadelerine göre sadece Köhne Ürgenç şehrinde dutara eşik yapıp satarak geçimini sağlayan kişilerin sayısı 1000( )e ulaşmaktaydı. Bu devirde Köhne Ürgenç şehrinin nüfusu 1 ( )500( )000 olduğu için bu rakamın fazla görünmesi muhtemeldir.

Yukarıda yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi seçenekteki noktalama işaretleri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" (,) (,) (,) (') (.) (.)
Soru Açıklaması
14.
Toplum tefekkürünün değişmesi ve yenileşmesinde hiçbir etken edebiyat kadar geniş imkanlara sahip değildir.
Bu açıdan bakılırsa XXI( ) yüzyıl insan tefekkürünün gelişmesinde, kültürel değişimlere yüz tutmasında edebiyatın belirli bir yeri vardır. 1991 ( )de milli bağımsızlığın ilanından sonra Özbek edebiyatı ( ) çağdaş anlayışlar doğrultusunda gelişmesini başarıyla sürdürmüştür. Bu tarihten sonraki dönem için ( ) Bağımsızlık Dönemi edebiyatı ( ) tabiri kullanılmaktadır.

Bu parçada boş parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" (.) (') (,) (") (")
Soru Açıklaması
15.
(1) Tolstoy Kafkaslardaki savaşları ve Rus yayılmacılığına karşı direnen Çerkez, Çeçen, Dağıstan'lı Müslümanların direnişini romanlarına konu edinmiştir. (2) En büyük romanlarından biri olan Hacı Murat'ı ise 1896'da bitirmiştir.
(3) 1855'te Petersburg'a geri dönmüş ve burada Turgenyev, Çernişevski gibi yazarlarla tanışmıştır. (4) 1857'de Avrupa gezisine başlamıştır. (5) Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve İtalya'yı ziyaret etmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.