TYT Türkçe Noktalama İşaretleri TEST - 1


Noktalama İşaretleri konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Noktalama İşaretleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Noktalama İşaretleri konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Noktalama İşaretleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Noktalama İşaretleri TEST - 1
1.
Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi, bir cümlenin sonuna gelmez?
Doğru Cevap: "A" Kesme işareti
Soru Açıklaması
2.
Gerçek anlam

Yan ()

Terim ()

Mecaz ()

Yukarıda "anlam" sözcüğünün tekrar yazılmaması için yay ayraçla belirtilen boşluklara hangi seçenekteki noktalama işareti konulmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Denden işareti
Soru Açıklaması
3.
1-Aşk, özlem, bağlılık gibi temaları işlemiş.

2- Sedat, amcamın oğlu, yetenekli bir müzisyendir.

3- Roman, öykü ve deneme türünde eserleri var.

4- Saksıya toprak, su ve gübre ekledi.

5- Şiirlerimde sade, açık ve etkileyici bir dil kullandım.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
4.
Noktanın görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yok­tur?
Doğru Cevap: "A" Cümlede sıralanan sözcükleri tür ve takım olarak grup-landırır.
Soru Açıklaması
5.
Bilim dallarından fizik, kimya ve astronomi ( ) sanat dalların­dan müzik, edebiyat ve mimari ile ilgilendi.

Bu cümlede parantezle ( ) belirtilen yere aşağıdaki nokta­lama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Noktalı virgül
Soru Açıklaması
6.
1- 1976 ( ) 1986 arasında bu romanı kaleme almış.

2- Ah () kolumda iki günden beri bir sancı var!

3- Denizde neşeli yunuslar ve beyaz dalgalar ()

4-Bu müzik aletini kaç yıldır kullanıyorsunuz ( )

Yukarıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlere uy­gun noktalama işaretleri getirildiğinde hangisi tek kalır?
Doğru Cevap: "C" Nokta
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi virgül ile kısa çizginin ortak kul­lanımlarındandır?
Doğru Cevap: "E" Ara sözün başında ve sonunda
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı var­dır?
Doğru Cevap: "E" "Yarın otobüsle Kastamonu'ya gideceğim," dedi.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bu raporun Nihat'lara ulaştırılması gerekiyor.
Soru Açıklaması
10.
Giambattista Vico, 18( ) yüzyılın önemli bir düşünürü, hukuk­çusu ve tarihçisidir( ) Vico( )nun tarihi bir bilim olarak ele al­dığı ve onun ilkelerini ortaya koyduğu ( )Yeni Bilim( ) bir yapıt olarak düşünce tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Vico düşünce tarihine önemli katkılarda bulunmuş, tarih felsefesi ve tarih bilimine yenilikler ve özgün düşünceler getirmiştir( )

Bu parçada ayraçla () belirtilen yerlere hangi seçenekteki noktalama işaretleri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" (.) (.) (') (") (") (.)
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Noktalama İşaretleri TEST - 1
11.
Hasekilerin ya da valide(1)lerin devlet işlerinin içinde yer al­maları, Osmanlı Devleti'ni dünyanın en büyük imparatorluğu­na dönüştüren Kanuni Sultan Süleyman zamanında Hürrem Sultan(2)la başlamıştır. Orhan Asena(3)nın yazdığı Hürrem Sultan oyununda Hürrem(4)in tahta geçmek üzere olan Şeh­zade Mustafa(5)yı türlü entrikalar sonucunda öldürtmesiyle birlikte padişahın iktidarının çöküşüne tanık oluruz.

Bu parçada boş parantezlerle ( ) belirtilen yerlerin hangi­sine kesme işareti getirilemez?
Doğru Cevap: "E" 1
Soru Açıklaması
12.
• Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan bölümlerin yerine kullanılır.

• Duygu ve heyecan bildiren cümle ve ifadelerin sonuna konur.

• Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.

• Tiyatro eserlerinde konuşanın hareket ve durumunu açık-lamak için kullanılır.

Yukarıda kullanım yerlerinden biri verilen noktalama işa­retleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Kısa çizgi
Soru Açıklaması
13.
Uzun süre bekledik, ümidimizi koruduk.

Virgülün bu cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "C" Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
Soru Açıklaması
14.
1- Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırır.

2- Sayılardan sonra sıra bildirir.

3- Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbi-rinden ayırır.

4- Hitap için kullanılan sözlerden sonra konur.

5- Bazı kısaltmaların sonuna konur.

Noktanın görevleri arasında yukarıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
15.
Kendimi tanıtayım ( ) Ben bu firmanın müdürü Teoman Kap­lan'ım.

Bu cümlede yay ayraçla ( ) gösterilen yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" İki nokta
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.