TYT Türkçe İsim (Ad) TEST - 2


İsim (Ad) konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. İsim (Ad) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İsim (Ad) konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İsim (Ad) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe İsim (Ad) TEST - 2
1.
Ahmet Kutsi Tecer'in küçük yaşta bir heyecan dalgası halinde başlayan ve şuurlu bir çizgide ilerleyen tiyatro çalışmaları, zamanla olgun bir safhaya ulaşmıştır.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "A" Ayrılma durum ekini almış ad
Soru Açıklaması
2.
Türk edebiyatı gelişme gösterirken şairlerin belirli merkezlerde toplandıkları görülmektedir. Bu şairler,
bir araya gelerek buralarda edebi görüş alışverişinde bulunurlar, birbirlerine şiirlerini okurlar ve birbirlerinden eleştirilerini alırlardı. Bu edebi gruplar, birer kültür merkezi olarak aynı zamanda şairleri besleyen kaynaklardı.
Bu çevreler; edebiyata önem veren, cömertlikleri ve ihsanları ile sanatçıları koruyan, gözeten, kıymetli eserleri mükafatlandıran kişilerin etkisiyle oluşmuştur. Böylece bu topluluklar, çeşitli zamanlarda ve belirli kişilerin etrafında birer edebi çevre meydana getirmişlerdir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "C" Küçültme ismi
Soru Açıklaması
3.
Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız söyleyeyim: Annemdir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "C" İyelik eki almış isim
Soru Açıklaması
4.
Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür.

Bu cümlede aşağıdakilerin hangisinde verilen tamlamalar vardır?
Doğru Cevap: "C" Belirtili ad tamlaması - belirtisiz ad tamlaması
Soru Açıklaması
5.
(1) Bu şairimiz, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının şair, hikayeci, romancı, edebiyat tarihçisi ve denemecisidir.
(2) O, geniş yelpazede eserler vermiş bir sanatçıdır. (2) Şüphesiz onun en bariz vasfı, kendisinin de kabul ettiği gibi şair olmasıdır. (4) Usta sanatçının şiirleri sayıca azdır. (5) Bununla birlikte bu şiirlerin devrinin en güzel şiirlerinden olduğu gerçeği eleştirmenlerce belirtilmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ad takımı yoktur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
6.
Çokluk eki almamış bazı tür adları türünün tamamını kapsayacak şekilde kullanılabilir.

Hangi cümledeki altı çizili sözcük bu açıklamaya örnek olamaz?
Doğru Cevap: "C" Televizyonu yenisiyle değiştirmeye karar verdik.
Soru Açıklaması
7.
"Candan dostluklar kurduğum bu yazarı nasıl unutabilirdim?"

cümlesi ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kendi anlamında kullanılmayan hal eki vardır.
Soru Açıklaması
8.
Şiirlerden bazılarını anket sonuçlarına göre bu kitaba aldı.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "D" "-dan" eki, tamlayan eki görevindedir.
Soru Açıklaması
9.
(1) Bu şairimiz, bütün hayatı boyunca güzel ve mükemmel şiirler yazmayı düşünmüş, sosyal faydayı mutlak surette reddetmiştir. (2) Şiirlerinin estetik yönden hep değer taşımasını istemiştir. (3) Şiir üzerinde ömür boyunca çalışmasına rağmen az eser yayımlamış olmasının sebebi budur. (4) O, özlediği mükemmeliyete ulaşmak için şiirlerini bir elmas yontucusu gibi durmadan yontmuştur.
(5) Dolayısıyla dizelerini hemen tanırdınız usta şairin.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
10.
Enis Behiç Koryürek, 1893-1949 yılları arasında yaşamış Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarındandır. Enis Behiç'in doğduğu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu çöküş sürecindedir. İçinde bulunduğu cemiyetin acılarını yüreğinde hisseden şair, şiire lise yıllarında başlamış ve 1913'ten itibaren ilk şiirlerini dönemin önemli dergilerinden biri olan Şehbal mecmuasında yayımlamıştır. Bu yıllar, Osmanlı Devleti'nin savaşlarla sürekli toprak kaybettiği, acı ve ümitsizliğin zirve yaptığı bir zaman dilimi olmuştur. 1911-1922 yılları arasına birçok savaş sığdıran ülkenin önemli kırılma anlarını yaşayan şair, bunlara duyarsız kalmayarak bu büyük tarihi olayları konu alan şiirler kaleme almıştır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "A" Birleşik yapılı soyut isim
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe İsim (Ad) TEST - 2
11.
"Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir."

cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "B" iyelik eki almış ad
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş ad tamlaması vardır?
Doğru Cevap: "A" Bazen sesini duyurabilmen için susman gerekir.
Soru Açıklaması
13.
(1)Türklerin yegane sebebi "cihan" anlayışıdır.(2) islamiyet'ten önce Cihan anlayışı olarak başlasa da islamiyet ile beraber bu anlayış "cihat" olarak devam etmiştir. (3) isim olarak değişse bile işlev olarak aynıdır, dünyaya hakim olma gayesidir. (4) Bunu çok eski zamanlarda dahi herkes böyle bilmiştir. (5) Bu gaye uğruna çaba gösteren kimseler kutlu sayılmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim türünde sözcüğe yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki tırnak içindeki cümlelerin hangisinde her iki sözcük de addır?
Doğru Cevap: "B" Yatan ''aslandan'' gezen ''tilki'' yeğdir.
Soru Açıklaması
15.
Milli Edebiyat döneminin önemli şairlerinden biri olan Faruk Nafız'in birçok kahramanlık şiirleri yazarak Osmanlının eski gücünü hatırlatmaya çalışması, aslında milletimize özgüven kazandırma çabasından başka bir şey değildir. O dönem açısından bakıldığında da Faruk Nafiz'in bunda başarılı olduğu görülmüş, bahsedilen şiirler uzun yıllar ''hafızalarımızı'' ve ders kitaplarımızı süslemiştir.

Bu parçadaki tırnak içindeki adla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hem yapım hem çekim eki almıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.