TYT Türkçe İsim (Ad) TEST - 1


İsim (Ad) konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. İsim (Ad) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İsim (Ad) konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İsim (Ad) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe İsim (Ad) TEST - 1
1.
(1) Mektup, hemen hemen bütün dünya milletlerinin edebiyatlarında edebi bir ''tür'' olarak değerlendirilmekte; dil özellikleri, yazılış biçimi ve üslup bakımından sınıflandırılarak incelenmektedir. (2) Haber vermek maksadıyla bir insanın bir ''başka'' insana yazarak gönderdiği yazı mektup olabildiği gibi, klasik edebiyatta inşa tekniğiyle yazan kişinin muhataba hitaben kaleme aldığı sanatlı ve süslü yazı da mektup olabilmektedir. (3) Mektup, asıl anlamıyla birine ya da birilerine "yazılmış şey" demek olup mektuplardaki ortak ''amaç,'' anlatılmak istenenin muhatap edilene nakledilmesidir.(4) Tarihi bilgiler çerçevesinde, Hunlar ve Göktürkler döneminde mektubun Türklerce kullanıldığı bilinmekteyse de Türk yazı ''dilinde'' tespit edilen ilk mektup örnekleri, Türk yazı dilinin Eski Türkçe devrine aittir. (5) Türk ''edebiyatında'' mektubun 13. yüzyıldan sonra, bilhassa Fars edebiyatından alınmış formların içindeki muhtelif muhtevaların ekseninde gelişerek devam ettiği ve 19. yüzyıldan itibaren özellikle Batı edebiyatının tesiriyle yaygınlık kazandığı görülür.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük isim değildir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen tırnak içindeki isim tü­remiş yapılıdır?
Doğru Cevap: "E" ''Kitaplığımda'' binin üzerinde kitap var.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki almış bir top­luluk adı vardır?
Doğru Cevap: "C" Kavimler Göçü, dünya siyaset tarihinin önemli olayların­dan biridir.
Soru Açıklaması
4.
Ne zaman bir kağıt alsam elime
Siner güzelliğin kelimelere

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "A" Özel ad
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisinde iyelik eki alan bir sözcük kul­lanılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" İnsan, doğadan uzaklaştıkça katı bir kalbe sahip olur.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme adı kullanıl­mıştır?
Doğru Cevap: "D" Kardeşimin elinde bir kutucuk vardı.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin tamamı soyut addır?
Doğru Cevap: "E" akıl - bilgi - adalet - hak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasındaki tamlanan eki düşmüştür?
Doğru Cevap: "B" Sizin eser, jüriden en fazla oyu alarak birinci oldu.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirmeli sözcüğün türü addır?
Doğru Cevap: "A" Göğe yükselen bu duman bulutu simsiyahtı.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş ad tamlaması vardır?
Doğru Cevap: "E" Doğaya hayranlığımız, şehirlerin yaşanmazlığından ileri gelmektedir.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe İsim (Ad) TEST - 1
11.
Duyu organlarının biri veya birkaçıyla algılanabilen varlık ve nesneleri karşılayan adlara somut ad denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi somut ad değildir?
Doğru Cevap: "E" Zekâ
Soru Açıklaması
12.
Çokluk eki "-ler / -lar" aşağıdakilerin hangisinde eklendiği sözcüğe "ve benzerleri" anlamı katmıştır?
Doğru Cevap: "A" O yüzyıla Bakiler, Mimar Sinanlar damga vurmuştu.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen isimlerin tamamı aynı yapıdadır?
Doğru Cevap: "E" benlik - işçi - sessiz - akıntı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlama­sı vardır?
Doğru Cevap: "A" Elimdekileri mutfak tezgahına bırakıp biraz dinlendim.
Soru Açıklaması
15.
Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirlerinde anlatamadığı duygu ve düşüncelerini romanlarında anlatmıştır. Onun şiirlerinde ol­duğu kadar, romanlarında da resme has betimlemeler vardır. Özellikle "Huzur'', bu bağlamda ele alınabilecek bir romandır. Romanın kahramanı Mümtaz, Tanpınar'ı temsil etmektedir. Tanpınar, şiirlerine ve romanlarına kendi hayatından parçalar sıkıştırmıştır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "D" Küçültme adı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.