TYT Türkçe Fill Çekimi TEST - 1


Fill Çekimi konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Fill Çekimi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fill Çekimi konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fill Çekimi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Fill Çekimi TEST - 1
1.
Adına türküler yakmadım diye

Küsüp benden neden böyle bıkarsın

Yalanlarla seni yıkmadım diye

Bu garip gönlümü böyle yakarsın

Bu dörtlükte kaç çekimli eylem vardır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli eylem yoktur?
Doğru Cevap: "A" Güç, başarabileceğinden fazlasını asla istememektir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır?
Doğru Cevap: "B" Film yaklaşık yarım saat sonra başlıyor.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki eylemlerden hangisi farklı bir kiple çekimlen­miştir?
Doğru Cevap: "E" Gönderse
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen fiillerin tamamı kılış (iş) anlamı taşımaktadır?
Doğru Cevap: "E" açtı - aşmışlar - seçiyoruz - anlamalıyım
Soru Açıklaması
6.
Dede Korkut Hikayelerı"nin "Salur Kazan'ın Ejderhayı Öldür­mesi" hikayesinin anlatıldığı yeni nüshasının bulunduğu bil­dirildi.

Bu cümlenin eylemi için aşağıdakilerin hangisi doğru­dur?
Doğru Cevap: "D" 3. tekil şahsa göre çekimlidir.
Soru Açıklaması
7.
Oğul,

İnsanlar vardır, şafakta doğar, gün batarken ölürler!

Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir!

İki paralık güneşe aldanıp sonra da karda, ayazda kavrulup gitme

Güçlüsün, akıllısın, söz sahibisin!

Ama;

Bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen

Sabah rüzgarında savrulup gidersin.

Bu dizelerde kaç tane çekimli fiil kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
8.
Dilin kimliğini yitirmesi, başka dillerin boyunduruğu altına gi­rerek canlılığını, kendi kendini yenileyen niteliğini kaybetmesi, aynı zamanda birleştirici ve bütünleyici özelliğini yitirmesi an­lamına da gelir. İşte bu yüzdendir ki Türkçenin güzelliklerine sahip çıkmak hepimizin ödevidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "C" Haber kipi almış fiil
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz ve soru çekiminde bir kılış fiilidir?
Doğru Cevap: "B" Yazmıyor mu?
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Demirler, uzun süre yağmura maruz kalınca paslanmış.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Fill Çekimi TEST - 1
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip kayması vardır?
Doğru Cevap: "E" O, her hafta sonu çiftliğe gidiyor.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok çekimli eylem kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Sanat yaşamımın ilk yıllarında şiire mi romana mı yöneleceğimi kararlaştırmakta güçlük çekiyordum; yıllar içinde ibre, romana çevrildi.
Soru Açıklaması
13.
(1) Bilgiyi konu edinen girişimlerdeki artışın asıl sebebi, bilgiye sahip olmakla sağlanacak güce sahip olma becerisini gösterebilmektir. (2) Bilgi kavramı ve bu kavramı içeren konular hemen her disiplin dalında en çok çalışmanın yapılığı alanlardan biridir. (3) Organizasyon bünyesinde bilgi yönetimi kavramının dile getirilmesinin ve bunun sistemli bir yönetim sürecine dönüştürülmesinin ardında da bilgiye yüklenen anlam ve önemin değişmesi yer alır. (4) Benzer eğilim, bilgi üretme ve bilgi oluşturma süreçleri için de geçerlidir. (5) Organizasyon içinde bu süreçlerin bilinçli bir biçimde işlevsellik kazanması, bir rastlantı değildir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip kayması vardır?
Doğru Cevap: "B" Dedem yıllar önce bu konağa taşınıyor ve uzun yıllar burada yaşıyor.
Soru Açıklaması
15.
"Dil; geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki zinciri tamamlar."

cümlesindeki çekimli eylem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Kip kaymasına uğramıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.