TYT Türkçe Fiilimsiler TEST - 2


Fiilimsiler konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Fiilimsiler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fiilimsiler konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fiilimsiler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Fiilimsiler TEST - 2
1.
Hırs, sekiz silindirli motoru olan bir hayaldir.

Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
Doğru Cevap: "B" Eğer bir şeyi gerçekten istersen ona sahip olmanın bir yolunu bulabilirsin.
Soru Açıklaması
2.
(1) Anadolu Selçuklularının Arapça ve Farsça ağırlıklı dillerinin aksine Osmanlı'nın kullandığı dil oldukça sadeydi. (2) Bu nedenle kuruluş döneminin tarihçiliği de okuyanların zevk almasına ve eğitimine hizmet eder nitelikteydi.
(3) Bu geleneği kuruluş döneminde devam ettiren Osmanlılar, gazavatname şeklinde tarihsel eserler yazmışlar ve yüksek sesle okunan bu eserlerle padişahların edebi zevkine hitap etmişlerdir. (4) 14. yüzyılın başındaki tarih yazımında, halkın çoğunluğunu oluşturan Türkmenlerin
de etkisiyle Türkçe ön plana çıkmıştır. (5) Osmanlı tarihi hakkında ilk Türkçe eser, AhmedT'nin "Dasitan-ı Tevarih-i Mülük-i Al-i" adını taşıyan "İskendername"sidir ve AhmedT'nin yazdığı bu manzum eser, daha sonraki dönemlerde tarihi eser yazan bütün Osmanlı müelliflerine kaynak oluşturması bakımından önemlidir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi yoktur?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden fiilimsiler bir arada kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Bir insanı oturduğu mevkiyle değil, göz diktiği mevkiyle ölçmek gerekir.
Soru Açıklaması
4.
1- Hareketsiz kalarak başarılı olabilen kimse yoktur.

2- Başarının yüzde doksan dokuzu başarısızlıktır.

3- Gençliğin parlak sözlüğünde başarısızlık diye bir kelime yoktur.

4- Yenilgi, bir adam onu kabul edinceye kadar gelmez.

5- İnsanlar başarısızlığa uğramazlar, denemekten vazgeçerler.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde hem sıfat- fiil hem zarf-fiil kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1
Soru Açıklaması
5.
Bilim insanları, bir bakterinin süper güçlerinin potansiyeli üzerinde çalışırken plastikleri daha etkin bir şekilde sindirebilen bir enzim bulmuş.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Eylem anlamını yitirmiş fiilimsi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı türden eylemsiler bir arada kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Hatalar, onlardan ibret alanları düzelten yaşanmışlıklardır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi, bir sözcük gru­bu oluşturmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Düşünce eğitimini vermezseniz okumayı asla sevdire­mezsiniz.
Soru Açıklaması
8.
Evrensel bir tarih olarak yazılan Cihannüma, Neşri'nin önemli bir eseridir. Sekiz bölümden oluşan bu eser, bir dünya tarihi niteliğindedir. Eserin ancak Osmanlı Devleti kısmını içeren altıncı bölümü günümüze gelebilmiştir. Günümüze kalan bu bölüm Oğuzlar, Selçuklular ve Karamanoğulları'yla ilgili özet bilgiler vererek başlar. Eserde 1288 yılında başlatılan Osmanlı tarihi, 1485'te sona erer.

Bu parçada gövdeden türemiş kaç ortaç vardır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
9.
Geçtiğimiz yüzyıllar, özellikle Yeni Çağ'dan bu yana
olan süreç, sadece dünya hakkında daha fazla bilgi edindiğimiz bir süreç değil aynı zamanda onu nasıl daha iyi bilebileceğimiz konusundaki bilgimizin de arttığı bir süreç oldu. Yani geçtiğimiz yüzyıllar, dünyayı anlamak için kullandığımız keşif pratikleri ve bunların gerek olumlu gerek olumsuz tarafları hakkında da deneyim sayesinde daha fazla bilgiye sahip olduğumuz bir süreç oldu.Yaşananları anlamlandırmak da hayli zor oldu.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Adlaşmış ortaç
Soru Açıklaması
10.
Mantığı bilginin pek çok alanında kullanıyoruz. Argüman oluşturup sınarken, gündelik yaşam sorunlarıyla uğraşırken, bilgisayar biliminde ve yapay zeka araştırmalarında, varlık kanıtlamaları da dahil matematikte, doğa bilimlerinde çıkarım yaparken, doğa bilimlerinde verileri değerlendirirken ve hatta kuantum mekaniği çerçevesinde ortaya çıkmış veriler etrafında düşünürken mantıktan yararlanırız. Mantık her ne kadar bu denli çok alanda uygulanabilse de bugün merkezi sayılabilecek bir mantık, adını koyarsak birinci seviye yüklem mantığı bulunmaktadır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "A" Sıfat görevinde kullanılmamış ortaç
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Fiilimsiler TEST - 2
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil farklı görevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bilmek yeterli değildir, bildiklerimizi uygulamalıyız.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok bağ-fiil kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Yürüye yürüye eve dönünce bazı şeyleri düşünme fırsatı buldu.
Soru Açıklaması
13.
Yağmurlar duralı bu bölgede toprak epey çoraklaştı.

Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil, cümleye koşul anlamı katmıştır?
Doğru Cevap: "D" Bu ilaçları düzenli olarak kullanmadan iyileşemezsiniz.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi, fiil gövdesinden türemiştir?
Doğru Cevap: "B" Edinilen hiçbir fırsatı yetersiz görmeyin.
Soru Açıklaması
15.
(1) il. Beyazıt Dönemi'nde Osmanlı tarihi hakkında birçok eser kaleme alınmıştır. (2) Hem il. Mehmet dönemindeki gelişmelerin ürünü olarak hem de il. Beyazıt'ın ilim adamlarını koruyup onları tarih yazmaya teşvik eden politikaları sayesinde bu dönemde tarih yazıcılığı çok gelişmiştir. (3) il. Beyazıt döneminde yazılan genel Osmanlı tarihlerinin yanı sıra sadece bir padişahın dönemini kapsayan eserler de yazılmıştır. (4) Bu tür eserlerin ilk örneğini Tursun Bey yazmıştır. (5) il. Beyazıt döneminde çok sayıda eser yazılmasının yanı sıra olayları ayrıntılı olarak anlatan eserler de kaleme alınmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde eylemsi yoktur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.