TYT Türkçe Fiilimsiler TEST - 1


Fiilimsiler konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Fiilimsiler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fiilimsiler konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fiilimsiler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Fiilimsiler TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki fiilimsinin türü farklıdır?
Doğru Cevap: "C" ''Gelen'' kişileri bana yönlendirin.
Soru Açıklaması
2.
Filozof, bilgi örneklerini belirleyen her uzman gibi, epistemik durumların betimlemeleriyle yüzleşir ve bu durumların bilgi ör­neği olup olmadığını değerlendirir. Bu örneklere dair empirik sezgiler temelinde filozof, bilginin doğasına ilişkin empirik bir kuram oluşturur.

Bu parçada eylemsi türünde kaç sözcük vardır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi sayısı diğerle­rinden fazladır?
Doğru Cevap: "D" Herkes büyük bir şey başarmaya çalışıyor, hayatın küçük şeylerden oluştuğunu fark etmeyerek.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki sözcük eylem­si değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsanların elinden hayalleri ''alınırsa'' başka ne zevkleri ka­lır.
Soru Açıklaması
5.
1-Bebek emekleye emekleye annesine gitti.

2- Çalışanlar, emeklerinin karşılığını daima alırlar.

3- Sıcaklar bastırmadan tatile çıkmayı düşünüyorlar.

4- Gün ağarınca kervan hareket etti.

5- Yolcular dolmuşa birer ikişer yerleşti.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tırnak içindeki söz, eylemsi özelliğini yitirerek kalıcı ad olmuştur?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
6.
Düşünce deneyimleri özünde dünyevi bir olguyu betimlemez. Fakat o dünyayı bilmeye ''çalışan'' ve o dünyadan mantıksal ''olarak'' bağımsız olan bir bilen öznenin bilişindeki iç süreçleri normatif amaçlarla betimler.

Bu parçadaki tırnak içindeki eylemsilerin çeşitleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" sıfat-fiil - zarf-fiil
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen tırnak içindeki sözcük zarf - fiil değildir?
Doğru Cevap: "E" Sözü kimin söylediğine değil, kişinin ne ''söylediğine'' bak.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde Ama sen yoktun
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi vardır?
Doğru Cevap: "B" Bir hayal taşımak, koca dünyayı taşımaktan zordur.
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı dendiğinde hepimizin aklına bayraklarla, nişanlarla, top ve tüfeklerle, tepesindeki tuğra ile birlikte Osmanlı arması gelir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "C" Zarf-fiil
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Fiilimsiler TEST - 1
11.
Devlet siyasetiyle doğrudan ilişkili sayılan Osmanlı tarih yazıcılığı, bu niteliğinden dolayı Osmanlı Devleti'nin dünya siyasetindeki konumundan etkilenmiştir. Bu bağlamda Osmanlı tarih yazıcılığı, devletin dünya siyasetinde çok önemli bir yere sahip olduğu yükselme döneminde, dönemin koşullarına bağlı olarak büyük gelişmeler göstermiştir. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin zirvesi olan
16. yüzyıl öncesinde Neşri ve Aşıkpaşazade gibi
Osmanlı tarih yazarları, eserlerinde yalın bir dil
kullanarak vakayiname düzenine bağlı bir şekilde olayları aktarmışlardır. Buna karşılık iyi eğitimli yazarlar olan 16. yüzyıl tarihçileri, tarih yazıcılığını kibar edebiyat kapsamına giren bir alan durumuna getirmeye çalışmışlardır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "A" Ulaç türünde birden fazla sözcük
Soru Açıklaması
12.
"Başarmak istiyorsanız kullanılmaktan yıpranmış yollardan ziyade yeni yollar bulmalısınız."

cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Zarf - fiil türünde sözcük vardır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen tırnak içindeki sözcük eylemsi değildir?
Doğru Cevap: "E" ''Başarının'' temeli arzulamak ve neyi arzuladığınızı bilmektir.
Soru Açıklaması
14.
1- Başlamak bitirmenin yarısıdır, ilkesine göre hareket ediyordu.

2-Gittiğimiz hiçbir yerde istediğimiz gibi bir elbise bulamadık.

3- Sel sularının hızla aktığı görülüyor.

4- Söylenenlerin hepsinin doğru olduğunu düşünüyor.

5- Kavurma, en sevdiğim et yemeklerinden biridir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kalıcı ad haline gelmiş bir eylemsi vardır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
15.
(1) Bellek sorununda belleği bireysel bağlamda ele alan Bergson; kolektif olarak ele alan Halbwachs, sosyal olarak ele alan Burke, kültürel olarak ele alan Assmann aslında belli bir toplumsallığa gönderme yapmaktadır. (2) Bununla birlikte bellek, kültürel yönden açıklanmayabilir. (3) Zira kültürün bir açıklama olarak kullanılması güçtür. (4) Kültür tarihçileri, antropologlar, toplum bilimcilerin meseleleri nasıl adlandırdığı ve adlandıracağı da tartışmalıdır.
(5) Amerikalılar "kültür" sıfatını kullanmalarına karşın, Britanyalılar "toplumsal" demektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yan cümlecik (fiilimsi) yoktur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.