TYT Türkçe Fiilde Yapı TEST - 2


Fiilde Yapı konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Fiilde Yapı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fiilde Yapı konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fiilde Yapı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Fiilde Yapı TEST - 2
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş eylem kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Bu kitap, şimdiye değin milyonlarca kez okundu.
Soru Açıklaması
2.
Sır saklamak bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı kazanamayan, hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz.

Bu parçadaki çekimli fiilin yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kurallı birleşik
Soru Açıklaması
3.
Halikarnas Balıkçısı, Akdeniz'i kendi estetik evreni yapıp Akdeniz havzasını "altıncı kıta" olarak düşleyip ve şairane bir dünya inşa etmiştir. Bu nedenle Akdeniz; havzası, doğası, kimliği, uygarlığı, mitleri ve estetiğiyle onun yapıtlarında derinlemesine düşünülmeyi ve incelenmeyi bekleyen bir alan olarak duruyor. Halikarnas Balıkçısı külliyatı, bugün için yirmi iki kitaba ulaşmış bulunuyor.

Bu parçadaki fiillerin yapı özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil - basit fiil - türemiş fiil
Soru Açıklaması
4.
Felsefenin ikinci görevi olan "bilimin temellerini, onu anlamsızlıklardan uzak tutarak sağlama almak" görevine gelindiğinde Carnap, Wittgenstein'la aynı yöntemi
ancak farklı bir tekniği önceler. Carnap ömrünün sonuna kadar, özellikle Hilbert ve Russell gibi düşünürlerin çalışmalarındaki biçimsellikten de etkilenerek bilimsel kuramları belirli biçimsel diller temelinde çalışmanın, onları anlamanın ve onlar üzerine çalışmanın en uygun yöntem olduğu kanaatinde olmuştur. Bu bakımdan Carnap, bilimin anlamsızlıklardan uzak tutulması sorununun temel boyutunun, bilimsel kuramlar için en uygun sentaktik dil çerçevesini seçme sorunu olduğunu düşünegelmiştir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "C" Tezlik fiili
Soru Açıklaması
5.
Dil göstergeleri şiirsel bir göstergeye dönüşürken
söz dizimsel yapılar aracılığıyla doğal dilde yan yana gelemeyecek farklı göstergelerle de ilişkilenir. Göstergeler, şiirsel yapılar içinde doğal dilde sahip olmadıkları kimi nitelikler kazanabilir. Genellikle belli bir seçim ekseninde yer alan bir işlev, bu yolla başka bir eksendeki göstergeye aktarılabilir. Cemal Süreya'nın aşağıdaki dizesinde böyle bir durum göze çarpar: "Gür ve coşkun bir gün ışığı dadanmış pencereye"

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "D" Tezlik fiili
Soru Açıklaması
6.
İnsanları iyi tanıyın. Her insanı fena bilip kötülemeyin. Her insanı da iyi bilip övmeyin.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "D" Birleşik fiil
Soru Açıklaması
7.
Akdeniz uygarlıkları, çalışmalarına farklı ve özgün bir bakış açısı sağlayacaktır.

Bu cümledeki altı çizili eylemin yapısı nedir?
Doğru Cevap: "D" Türemiş fiil
Soru Açıklaması
8.
Morali yüksek insanın hedefine ulaşmasını hiçbir şey önleyemez.

Bu cümledeki fiilin yapı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kurallı birleşik fiil
Soru Açıklaması
9.
(1) Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Savaşlarında 175.000 km2 toprağın yanında 4,5 milyon nüfus kaybetmiştir. (2) Avrupa Türkiye'si yaklaşık 24.000 kilometrekareye gerilemiştir. (3) Avrupa'da bulunan topraklarının %83'ü yitirilmiştir. (4) Elden çıkan topraklar, günümüz İngiltere'sinin yarısından daha fazla bir miktara tekabül etmektedir. (5) Başka bir açıdan bakıldığında günümüz Azerbaycan Devleti'nin iki katı büyüklüğünde bir Türk yurdu elden çıkıvermiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yüklem, birleşik eylem değildir?
Doğru Cevap: "B" 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
1- Teklif, yönetim kurulu tarafından reddedildi.

2- Törende okunan şiirler dakikalarca alkışlandı.

3- Siparişler tam vaktinde ilgili adreslere ulaştırıldı.

4- Zamanla dilin bu tarz kullanımları yaygınlaşmıştır.

5- Sizin mutluluğunuzu herkesten çok biz isteriz.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik eylem vardır?
Doğru Cevap: "C" 1
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Fiilde Yapı TEST - 2
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem yoktur?
Doğru Cevap: "D" Bu antika vazo en fazla elli bin lira eder.
Soru Açıklaması
12.
Dostluk, toprak bir maşrapa gibidir; önemsiz bir nedenden bir­denbire kırılır ve bir daha kullanılamaz.

Bu cümledeki fiillerin yapı özellikleri ile ilgili olarak aşa­ğıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Basit yapılı fiil kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
13.
llıman iklimi, dantele benzeyen koyları ve çeşitli adalarıyla zengin bir bölge olan Akdeniz, uygarlığın gelişiminde önemli bir rol oynamış; müzik, edebiyat, sanat ve bilimin merkezi sayılmıştır.

Bu cümledeki fiillerin yapı özellikleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Birleşik - türemiş
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik fiil vardır?
Doğru Cevap: "E" Araç ani yağmurdan ötürü kayayazdı.
Soru Açıklaması
15.
"Yokluğuma kar biriktiren yazla birlikte" dizesinde yer alan her bir gösterge, doğal dilde kullanılan birer sözcüktür.
Her birinin sözlükte ve çeşitli bağlamlarda bir anlamı
ve kullanım değeri vardır. Ancak bu dizede sözcükler, şiirsel bir biçimlenme sonucunda şiirsel göstergeye dönüşmüştür. Dönüşüm, ağırlıklı olarak anlamsal eksende gerçekleştirilmiştir. Göstergelere öncelikle farklı seçme eksenlerinin işlevleri yüklenmiştir. Bir mevsim olan yazın biriktirme eylemini gerçekleştirmesi, böylesi bir işlemin sonucudur. Bu göstergeler, aralarında bakışımlı ilişkiler oluşturacak biçimde sözdizimsel bir yapı üstüne dağıtılmıştır. Buna göre "yokluk-biriktirme" ve "kar-yaz" birimleri arasında örtük bir karşıtlık kurulmuş ve bu karşıtlıklarla geometrik bir bakışım üretilmiştir. Bu karşıtlık Greimas'ın gösterge bilimsel dörtgeniyle açıklanabilir.

Bu parçada türemiş yapılı kaç eylem vardır?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.