TYT Türkçe Fiilde Yapı TEST - 1


Fiilde Yapı konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Fiilde Yapı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fiilde Yapı konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fiilde Yapı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Fiilde Yapı TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit yapılı fiil kullanıl­mıştır?
Doğru Cevap: "D" Bulmaca ekindeki tüm bulmacaları çözüyordu.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin tamamı basit eylemdir?
Doğru Cevap: "E" yazacağım - görür - silecektik - bakarız
Soru Açıklaması
3.
Bazı birleşik fiiller, bir isimle bir yardımcı eylemin bir araya gelmesiyle oluşur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
Doğru Cevap: "C" Akıllı insan, cehaleti ve kabalığı toptan reddeder.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit yapılı birden çok eylem kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bazı insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler.
Soru Açıklaması
5.
Belki de önce yanlış insanlarla tanışmasaydık doğru insanla­rı bulduğumuzda onların değerini ''anlayamazdık."

cümlesin­deki tırnak içindeki fiilin yapı özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Yeterlik fiilidir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış bir­leşik eylem vardır?
Doğru Cevap: "E" Kişi, kalbine yakın hissettiğine derdini döker.
Soru Açıklaması
7.
Başkalarıyla ilgilenirsen iki ay içinde birçok dost kazanabilir­sin.

Bu cümlede aşağıdaki fiil yapılarından hangileri örnek­lendirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Türemiş fiil - özel birleşik fiil
Soru Açıklaması
8.
Kendi zamanının askeri ve siyasi olaylarını anlatan Neşri Ta­rihi'nin giriş bölümünde Türkçe olarak yazılan Osmanlı öncesi kısa Türk tarihi, üzerinde önemle durulmayan bir konu olarak geçiştirilmiştir.

Bu cümledeki eylemin yapısı ile ilgili aşağıdaki değerlen­dirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Türemiş yapılı fiildir.
Soru Açıklaması
9.
(1) Artan bilgi kullanımı ve hemen tüm disiplinlerde bilime yöneliş, teknolojinin dönüşümünü de hızlandırmıştır.
(2) Teknolojide hedeflenen sürekli yenilik kaygısı ise üretime yansımıştır. (3) Kısa sürede bilginin dünyasına da doğrudan temas eden ve "bilgi teknolojisi" terimini doğuran bu dönüşüm çarkı, üretimde verimliliği artırmıştır. (4) Üretim hızı, üretimin verimliliği ve kalitesi rekabet avantajını doğurmuştur. (5) Ekonomide büyük bir dönüşüm yaşanmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi basit fiildir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
10.
(1) Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nin önemli tarihçilerinden olan Enveri, padişah adına Teferrücname adında tarihi bir eser kaleme almıştır. (2) Enveri'nin 1465 yılında tamamlanan ve en önemli eseri olan Düstürname, mesnevi tarzında yazılmıştır. (3) Eser 3730 beyitten oluşmaktadır. (4) Enveri eserini kaleme alırken İslami eserlerde takip edilen gelenekleri gözetmiştir. (5) Düstürname genel bir tarih eseri olarak zikredilmesine rağmen eserin bir dünya tarihi olduğu söylenmektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik eylem vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Fiilde Yapı TEST - 1
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik fiil kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Dışarıdan gelen gürültü hepimizi rahatsız etti.
Soru Açıklaması
12.
"Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer."

cümlesindeki fiilin yapısı nedir?
Doğru Cevap: "E" Türemiş fiil
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik eylem vardır?
Doğru Cevap: "B" Okuyup mühendis olmak için sınava başvurdu.
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı tarih yazıcılığında önemli bir yere sahip olan Aşık Paşazade, kaleme aldığı basit anonim hikayeleri kolay okunabilen ve duru bir Türkçeyle yazmıştır. Yazar, açık ve anlaşılır bir dili yeğlemiştir.

Bu parçadaki fiillerin yapı özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Basit - türemiş
Soru Açıklaması
15.
1- Dünya güzeldir ama bir şairin gözüyle daha güzel olur.

2- Varlıklar gereksiz yere çoğaltılmamalıdır.

3- Hayatım boyunca vazgeçtiklerimi görsen şaşardın.

4- Mutluluk bir çimendir, bastığın yerde biter.

5- Bazı kişiler, kendilerini yeni koşullara kolayca uydurabilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yeterlik fiili vardır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.