TYT Türkçe Fiilde Çatı TEST - 2


Fiilde Çatı konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Fiilde Çatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fiilde Çatı konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fiilde Çatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Fiilde Çatı TEST - 2
1.
(1) Sanat hayatımda her zaman estetik biçimler üretmeyi amaçladım. (2) Müzikten edebiyata pek çok eser ürettim. (3) Bunların hepsinde, sanat ortamımıza taze bir soluk getirmeyi istedim. (4) Bunda ne denli başarılı oldum? (5) Doğrusu, en az her sanatçı kadar ben de eserlerimi yetkin buluyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi, çatısı bakımından geçişsizdir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
2.
Orta Çağ bilimi ile modern bilim arasında problemler ve kavramlar açısından devamlılık ve benzerlik görülür. Ancak bu benzerlikler Orta Çağ bilimiyle modern bilimin kullandığı metodoloji arasındaki derin ayrılığı gizleyememiştir.

Bu parçada, hangi seçenekteki çatı özellikleri örneklendirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Edilgen fiil - geçişsiz fiil - etken fiil - geçişli fiil
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı yönüyle incelenebilir?
Doğru Cevap: "C" Oku bütün gücünüzle ve doğru hedefe göndermeniz gerekiyor.
Soru Açıklaması
4.
Nesne alabilen fiiller "geçişli", nesne alamayan fiiller ise
"geçişsiz" fiillerdir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz fiildir?
Doğru Cevap: "B" Emekliliğini düşünerek çalışan emekleyerek ilerler.
Soru Açıklaması
5.
Side'nin yapı araştırmalarına dayanan yerleşim tarihçesi, kentin MS IV.-VI. yüzyılların zorlu koşullarında bile bir değişim-dönüşüm dengesi içinde geliştiğini gösterir.

Bu cümledeki fiilin çatı özelliği ile aşağıdakilerden hangisinin çatı özelliği özdeştir?
Doğru Cevap: "A" yapıyor
Soru Açıklaması
6.
Geçişsiz fiiller, "-r, -t, -tır" eklerini alarak geçişli duruma gelir. Böyle fiillere oldurgan fiil denir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oldurgan fiil değildir?
Doğru Cevap: "D" Bu tavırlarıyla bir sıkıntısının olduğunu sezdiriyordu.
Soru Açıklaması
7.
İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey, kuşkusuz kişisel kazançların, ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dünyasında buna benzer bir olay yoktur; eğitim görmüş bir köpek, başka bir köpeği eğitmez.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Dönüşlü çatılı fiil vardır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne - yüklem ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Bana değer verdiğinizi elbette biliyorum.
Soru Açıklaması
9.
Katib Çelebi, Cihannüma adlı eserinde Antalya ile Alanya arasından bahsetse de Side kenti ve kalıntılarından "bahsetmemiştir."

Bu cümledeki tırnak içindeki fiilin çatı özelliği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Etken - geçişsiz
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerden hangisi çatısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Tören için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı ve gözden geçirildi.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Fiilde Çatı TEST - 2
11.
Davranış ek, alışkanlık biçersin
Alışkanlık ek, karakter biçersin

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "D" Edilgen çatılı eylem
Soru Açıklaması
12.
Sıkı çalışmak bir insanın karakterini ortaya çıkarır. Bazıları kollarını sıvarlar. Bazıları burun bükerler. Bazıları ise ortalıkta görünmezler bile.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "B" Ettirgen eylem
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili işteş çatılıdır?
Doğru Cevap: "A" İki ülkenin heyeti çeşitli konularda görüştü.
Soru Açıklaması
14.
İmparatorluğun özellikle son dönemlerinde modern dünyada ortaya çıkan ve güçlü ve "yeni" bir "silah" olarak kullanılan jeopolitiğe karşı Osmanlı Devleti de, diyalektik bir duyarlılıktan hareket ederek tarihi misyonu doğrultusunda kendi jeopolitiğini oluşturmuştur.

Bu cümledeki tırnak içindeki fiilin nesnesi bakımından çatı yönünden özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uyuttu
Soru Açıklaması
15.
Edebiyatçı, edebiyatta söz sahibi olmak için nitelikli ürünler üretme çabası içinde olmalıdır. Edebiyatın malzemesinin söz olduğu gerçeğinden hareket ederek dili ustalıkla ve doğru bir biçimde kullanmaya gayret etmelidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "E" Etken fiil
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.