TYT Türkçe Ek Fiil TEST - 2


Ek Fiil konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Ek Fiil Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ek Fiil konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ek Fiil Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Ek Fiil TEST - 2
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil vardır?
Doğru Cevap: "E" Alçak gönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler, yüksek düşüncelerdir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin görevi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D" Çok konuştukça düşünce ölürmüş.
Soru Açıklaması
3.
Çocuk yazını ürünleri, erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam evresinde çocukların dil gelişim ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını, sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeniyi yükselten ürünlerdir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "D" Ek fiil almış isim
Soru Açıklaması
4.
Doğal dil ile şiir dili arasındaki ayrımı açık bir biçimde anlayabilmek için bu kavramlara üç farklı noktadan bakmakta yarar vardır. Bunlar dilsel işlev, göstergeler
ve töz-biçimdir. Bu terimler, çağdaş dil kuramlarının temellenmesinde dil dizgesinin betimlenmesine ilişkin çıkış noktalarını oluşturur. Doğal dilin işleyişini ve yapılanışını yansıtan bu terimler, şiir dilindeki farkın anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Bu parçadaki ek eylemlerin çekimi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Geniş zaman
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin geniş zamanı vardır?
Doğru Cevap: "B" Samimiyeti yitirmek, gücünü yitirmektir.
Soru Açıklaması
6.
Heidegger için var oluşa gelmek, varlığın hareketine, varlığın kendini 'açma' hareketine göre düşünülmekteydi.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Ek fiilin hikayesi
Soru Açıklaması
7.
"Başkalarının senin sırrını açıklamasını istemiyorsan sen kendi sırrını açıklama."

cümlesindeki ek fiil çekimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şimdiki zamanın şartı
Soru Açıklaması
8.
Karanlığın insanı delirten bir ihtişamı vardır
Yıldızlar aydınlık fikirler gibi havada salkım salkım

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "D" Ek eylemin geniş zaman 3. tekil kişisi
Soru Açıklaması
9.
Sanatı duyan insanlarla sanattan anlayan insanlar çokmuş ama sanatı hem duyan hem de anlayan insan pek azmış.

Bu cümlede ek fiil almış kaç sözcük vardır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin geniş zamanı vardır?
Doğru Cevap: "B" Samimiyeti yitirmek, gücünü yitirmektir.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Ek Fiil TEST - 2
11.
Tarih, insanların düşlerinin en aydınlık olanlarını gerçekleştirmek için giriştikleri bir çabadır.

Bu cümleden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Ek eylem, ismi yüklem yapmıştır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı eylem vardır?
Doğru Cevap: "C" Zenginlik insanı ya destekler ya yönetirmiş.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem almış birden çok kelime vardır?
Doğru Cevap: "E" "Dünya'da okuduğun en güzel kitap nedir?" diye sordular, "Annem adlı kitaptır." dedim.
Soru Açıklaması
14.
Russel, fenomenolojinin ötesindeki düşünme çabasını Husserl'in zaman anlayışına yaptığı itirazlarla geliştirir. Russel, Husserl'in zaman anlayışında yenilik ve öngörülemezliğin ortadan kaldırıldığını söyler. Böylelikle fenomenolojide, bilincin etkin olduğu şimdi düşüncesi tüm zamansal boyutlara hakim kılınır. Bilinen şimdi, öngörülemeyen bir geleceği eriterek ilerler. Russel için zamanın Aynı'nın Başka'ya dönüşüm süreci olduğunu düşünürsek bu dönüşüm içerisinde kaotik olanın sürecin kendisi olduğunu düşünebiliriz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Ek fiil alarak yüklem olmuş isim
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik çekimli eylem vardır?
Doğru Cevap: "A" Halk oyunları ekibindeki performansımı görmeliydiniz.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.