TYT Türkçe Ek Fiil TEST - 1


Ek Fiil konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Ek Fiil Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ek Fiil konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ek Fiil Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Ek Fiil TEST - 1
1.
Ek fiil, isim veya isim soylu sözcükleri yüklem olarak kullandı­rabileceği gibi birleşik çekimli fiil de oluşturabilir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil, farklı bir görevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bu maçı siz de seyretmeliydiniz.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur?
Doğru Cevap: "A" İlk öykü kitabımı bundan yaklaşık kırk sene önce çıkardım.
Soru Açıklaması
3.
1-Gençlikte bilgi tohumlarını toprağa atıyoruz.

2- Gençler arasında kitap okuma oranı daha da artsa.

3- Kendinizi sanat ve edebiyatta da geliştirmelisiniz.

4- Sizler yetenekli ve pırıl pırıl gençlersiniz.

5- Çalışmalarınızda size yürekten başarılar diliyorum.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ek ey­lem kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
4.
Bir zamanlar atletizm müsabakalarına katılırmış.

Ek fiilin bu cümledeki çekimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Geniş zamanın rivayeti
Soru Açıklaması
5.
Ek fiilin geniş zaman çekim eki, isim veya isim soylu sözcük­lerin yüklem olduğu bazı durumlarda düşebilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
Doğru Cevap: "E" Sezai Karakoç, en çok okuduğum şair.
Soru Açıklaması
6.
"Başlamalıymış" fiilinin çekimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Gereklilik kipinin rivayeti
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki eylemlerden hangisi ek eylemin hikaye çeki­mindedir?
Doğru Cevap: "A" Bakardı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" İnsanoğlunun hiçbir beklentisi olmasaydı mutluluğu yaka­layacaktı.
Soru Açıklaması
9.
Felsefenin, düşünen her insanın ilgilendiği en az bir sorunu­nun olduğuna inanıyorum; bu, kozmoloji sorunudur.

Bu cümlede aşağıdaki ek fiil çekimlerinden hangisi var­dır?
Doğru Cevap: "C" Ek fiilin geniş zaman çekimi
Soru Açıklaması
10.
Berlin Akademisinde çalışmaya başlamadan önce 1828 - 29 yıllarını İtalya'da geçiren Blechen, Akdeniz'den manzaraları ve günlük yaşam sahnelerini tuvallerine taşımıştı.

Bu cümledeki ek fiil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ­rudur?
Doğru Cevap: "E" Basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapmıştır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Ek Fiil TEST - 1
11.
Kartezyen öznenin dış dünya ve ben ayrımından gelen bir gerilim, fenomenoloji içerisinde birtakım çıkmazlar oluşturuyordu. Husserl için bu gerilim Transendental özne aracılığıyla çözülüyordu ki o, bu noktadan itibaren bir
tür egoloji yapmakla eleştirilecekti. Fenomenolojik bilinç, temel hareketi olan yönelimselliğiyle bir iç-dış ayrımını sürdürüyordu. Bilinç burada merkezde olan ve fenomenlerle çakışan bir yönelim hareketi olarak anlaşılıyordu. Fenomenoloji içerisinde özne, her ne kadar Kartezyen köklerinden koparılmaya çalışılmışsa da var olanı 'şey'e indirgeyerek insanın ilişkiselliğini kuşatan bir deneyim fikri geliştiriyordu.

Bu parçada ek fiil almış kaç fiil vardır?
Doğru Cevap: "B" 7
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin geniş zaman çekimi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sevilmek umuduyla sevmek, insanidir.
Soru Açıklaması
13.
1- Deneyler en iyi öğretmenlermiş.

2- Bilgi, sevgiyle zekanın anasıdır.

3- Dünkü acılar, bugünkü sevinçlerin kaynağını oluşturur.

4- Dil sürçeceğine ayağın sürçmesi daha iyidir.

5- Soylu düşünceleri olan kişiler etrafınızda yoksa oldukça fakir sayılırsınız.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem yoktur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
14.
"Doğruyu bilirsen yanlışı da bilirsin."cümlesindeki ek fiilin çekimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Geniş zamanın şartı
Soru Açıklaması
15.
Yedi iklim dört köşeyi dolandım

Meğer dünya her tarafta bir imiş

Ben dünyayı al'Osman'ın sanırdım

Meğer dünya yüz sultanlık yer imiş

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "E" Kesinlik anlamı katan ek fiil
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.