TYT Türkçe Edat - Bağlaç - Ünlem TEST - 1


Edat - Bağlaç - Ünlem konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Edat - Bağlaç - Ünlem Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Edat - Bağlaç - Ünlem konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Edat - Bağlaç - Ünlem Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Edat - Bağlaç - Ünlem TEST - 1
1.
"İçin" edatı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi kurmuştur?
Doğru Cevap: "C" Kar yoğun bir şekilde yağdığı için yollar ulaşıma kapandı.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem, hayret bildir­mektedir?
Doğru Cevap: "E" Aa, sizin bir şiir kitabınızın olduğunu hiç duymamıştım!
Soru Açıklaması
3.
1- Bu özverili çalışmanızla hepimizin gönlünü kazandınız.

2- Cemil'le Ferhat, araştırma yapmak için kütüphaneye gitmiş.

3- Tatile giderken bilgisayarımla kitabımı da yanıma aldım.

4- Şiirle roman en sevdiğim yazınsal türlerdir.

5- Yolculukta Ankara'yla Kayseri'de mola verdik.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "ile" söz­cüğü türce diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
4.
(1) Sanat, bireysel duyguyla heyecanların ortaya konmasıdır bir bakıma. (2) Sanatçı, kendi iç dünyasını ya doğrudan, ya da dolaylı olarak gözler önüne serer. (3) Gönlünden geçen­leri estetik kaygıyla dile getirir. (4) Eserlerinde başarılı olabil­mek için dilin olanaklarından geniş çapta yararlanır. (5) Son safhada özgün bir çalışma ortaya koymuş olur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bağlaç vardır?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç vardır?
Doğru Cevap: "E" Kitap yazmak istediği için yazarlık kursuna gidiyor lakin bunun için kendini hazır hissetmiyor.
Soru Açıklaması
6.
Yaşlanma endişesi 21. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir olgudur. Sanayi toplumlarının ekonomik alanda hızla gelişme­si, kişi başına düşen milli gelirin çoğalması, toplumların refah düzeyinin artması insanların daha müreffeh yaşama düşün­cesini pekiştirmiştir. Modern toplumun olanaklarıyla birlikte doğum oranları azalmış ve yaşlı nüfus sayısal, oransal açıdan artış göstermiştir.

Bu parçada bağlaç türünde kaç sözcük vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
7.
(1) Newton, cisimlerdeki hareketin referans noktasının mutlak uzay olduğunu belirtmiştir. (2) Başka deyişle hareketin uzay­da bulunan diğer cisimlere göre değil, mutlak uzaya göre ol­duğunu savunmaktadır. (3) Newton mutlak uzayı ve mutlak hareketi şöyle tanımlar: (4) Mutlak uzay, kendi doğasında, dışsal olanla hiçbir ilişkisi olamayan, hep aynı ve hareketsiz kalandır. (5) Mutlak hareket, bir cismin konumunun mutlak bir yerden diğerine doğru değişmesidir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde edat veya bağlaç yoktur?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem edat hem bağlaç görevinde kullanılabilir?
Doğru Cevap: "E" Ancak
Soru Açıklaması
9.
1- Duygularınızı olgun bir üslup ve yetkin bir dille dizelere yansıtmalısınız.

2- Dün akşam Cahit Sıtkı ile Necip Fazıl okudum.

3- Gerek şiir gerek romanla ilgilenen bir sanatçıydı.

4- Düzenli olarak kitap okuyor zira kelime dağarcığını zenginleştirmek istiyor.

5- İleride öykü veya roman yazmayı çok istiyorum.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde cümle başı bağlacı kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
10.
Bağlaçlar, kelimeleri veya kelime gruplarını bağlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, bu göreviyle kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" İnternete bakıyor çünkü bilimsel konulara merak duyuyor.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Edat - Bağlaç - Ünlem TEST - 1
11.
Aşağıdakilerin hangisinde ünlem, seslenme bildirmekte­dir?
Doğru Cevap: "A" Alo! Sesiniz cızırtılı geliyor.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisinde hem edat hem bağlaç vardır?
Doğru Cevap: "A" Başarısızlıklarımız için kırk milyon neden vardır ama tek bir özür yoktur.
Soru Açıklaması
13.
Hangi seçenekteki sözcüklerin tamamı bağlaçtır?
Doğru Cevap: "E" Ne - ne - fakat- bile - ve
Soru Açıklaması
14.
"Amcamı ve dedemi ziyaret etmek üzere memlekete gittik."

cümlesine edat, özellikle aşağıdaki anlamlardan hangisi­ni katmıştır?
Doğru Cevap: "C" Amaç
Soru Açıklaması
15.
Yaşlanır, çiçek olurdu bazı komşularım

Akşamları yemek yerdim bazıları ''ile''

Bu dizelerdeki tırnak içindeki sözcüğün türce özdeşi, aşağıda­kilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "D" Ya da varıp kıyısına cesur bir uçurumun Uzun bir hançere doğru akşam uyumalı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.