TYT Türkçe Deyim ve Atasözü TEST - 1


Deyim ve Atasözü konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Deyim ve Atasözü Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Deyim ve Atasözü konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Deyim ve Atasözü Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Deyim ve Atasözü TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, cümlenin anla­mına uymamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Aklına ve gönlüne doğan her şeyi olduğu gibi anlatıyor, ağız dil vermiyordu.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, "görmemiş kişinin rast­lantı sonucu layık olmadığı bir duruma kavuştuğunda bu du­rum kendisinin hakkıymış gibi budalaca böbürlendiğini" vur­gular?
Doğru Cevap: "C" Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.
Soru Açıklaması
3.
Kişi davet edildiği yere gitmelidir. Bu en azından nezaketin bir gereğidir veya ödev de olabilir. Davet edilmediği yere ise gitmemelidir. Gitmek, yüzsüzlük ve arsızlık olur.

Bu parçada anlatılanlar, hangi seçenekteki atasözünün açıklamasıdır?
Doğru Cevap: "B" BÇağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.
Soru Açıklaması
4.
1- El atına binen tez iner.

2- Kel kız, teyzesinin saçı ile övünür.

3- Keskin sirke küpüne zarar verir.

4- Kimse ayranım ekşi demez.

5- Öfkeyle kalkan ziyanla oturur.


Yukarıdaki numaralanmış atasözlerinden hangileri an­lamca birbirine en yakındır?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 5
Soru Açıklaması
5.
Bazı deyimler karşıt varlık veya durumları karşılar.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen deyimler, karşıt durum­ları bildirmektedir?
Doğru Cevap: "E" Ağzında bakla ıslanmamak - ser verip sır vermemek
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Derse isteksiz çalışıyor olacak ki soruları yavaş yavaş çö­züyor, oyalanıyor, ağırdan alıyor.
Soru Açıklaması
7.
"El" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" İhtiyarın elindeki yara, 1. Dünya Savaşı'ndan yadigardı.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin ilgili olduğu kavram yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ayağını yorganına göre uzat. (Kanaat)
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "değer ve itibar kazan­mak" anlamında bir deyim kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Ünlü yazarımız, son şiir kitabıyla okurlarının gözüne girdi.
Soru Açıklaması
10.
O, olaylara objektif bir bakış açısıyla yaklaşırdı. Değerlendir­melerinde subjektiflikten, kişisellikten kaçınırdı. Hükümlerinde akıl ve sağduyudan ödün vermezdi. Büyük bir dehaya sahip olduğu halde böbürlenmezdi. Bir varlık hakkında görüş bildi­rirken onun değerini teslim ederdi. Dolayısıyla "----" gibi bir hataya düşmezdi.

Bu parçadaki boşluk, aşağıdaki deyimlerden hangisiy­le tamamlanırsa sözü edilen kişinin "bir şeyi, olduğundan daha önemsiz görmediği" anlaşılır?
Doğru Cevap: "B" dürbünün tersiyle bakmak
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Deyim ve Atasözü TEST - 1
11.
1- Bugünkü işini yarına bırakma.

2- Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

3- Hamama giren terler.

4- Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.

5- Yerin kulağı var.

Yukarıdaki numaralanmış atasözlerinden hangisi hem gerçek hem mecaz anlamlıdır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
12.
"Arslan yattığı yerden belli olur." atasözünün açıklaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Bir kimsenin şahsiyeti; oturduğu yerin niteliğinden, düze­ninden ve temizliğinden anlaşılır.
Soru Açıklaması
13.
Atasözlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Çoğunlukla devriktir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, ikileme biçimin­de oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Bu, abarttığınız kadar ahım şahım bir hikaye değilmiş.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki deyimlerden hangisi duygu bildirmemektedir?
Doğru Cevap: "A" Çarçur etmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.