TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 1


TYT sınavı Türkçe dersi online deneme soruları. Online TYT Türkçe deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 1
1.
I. Bu duruşmadan sonra artık biz de aklanırız bu davadan.

II. İşçiler bütün gün çalışarak soğanları akladılar.

III. Aklanırsa artık buradan ayrılıp gidecekmiş.

IV. Öğrenciler bu zor sınavı da aklamayı bildi.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde "aklan­mak" sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır
Doğru Cevap: "D" I-III
Soru Açıklaması
2.
Bazı insanlar, insanın hayatında önemli yer tutarlar. Onlar, sizin için rüzgar gelecek delikleri tıkarlar. Siz olacaklardan habersiz bir şekilde yaşarken sizin yerinize düşünürler. Sizin adınıza karar alırlar ve bunu sizi korumak adına yaparlar.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Olumsuz durumlara karşı önlem almak
Soru Açıklaması
3.
Binlerce nükteyi .............. getiren bu ilgi çekici kitap, edebiyat tarihimizin .............. renkli bir cephesine ışık tutmaktadır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" bir araya - az bilinen
Soru Açıklaması
4.
Sait Faik, ilk öyküleriyle gözlemci bir yazar olarak belirdi. Fakat kısa sürede öyküyü olaydan sıyırmaya yöneldi. Bu yönelişinde onun gerçeği ya da durumu bir anlatıcıdan, kendi "ben"inden geçirme eğiliminin de büyük payı vardı.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
Doğru Cevap: "D" Güzel günlerin geleceği umudu hayatımızı sıyırıp geçeli çok oldu.
Soru Açıklaması
5.
Bu yazarımız eserlerini bir amaç doğrultusunda yazan yazarlarımızdandır. Kendini şu sözlerle ifade eder: "Okuyucum benim eserlerimde yağmurdan sonra açılan bir pencereden içeriye dolan toprağın kokusunu duymalıdır."

Bu parçada yazarın eserlerindeki hangi özellik ön plana çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Eserlerinde anlattıklarıyla gerçeklik arasında yakınlık olduğu
Soru Açıklaması
6.
I. Cümlenin ögelerini doğru ayırmak için önce yüklem sonra özne bulunur.

II. Bir cümlede birden fazla aynı öge bulunabilir.

III. Cümlenin en önemli ögesi yüklemdir.

IV. Cümle dışı unsurlar, cümlenin kuruluşuna katılmayan cümlenin anlamına yardımcı olan unsurlardır.

V. Seslenmeler, cümle dışı unsur oldukları için cümlenin ögesi kabul edilmezler.

Yukarıdaki cümleler için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" II. cümle varsayım cümlesidir.
Soru Açıklaması
7.
Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı; aydınlatamadın. Bir vücudu vardı; besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı; işletemedin. Onu hayvani duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın eline bıraktın. O katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi elinde orak buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Bu ısırganları bu kuru dikenleri mi? Tabii ayaklarına batacak. İşte her yanın yarılmış halde kanıyor ve sen acıdan yüzünü buruşturuyorsun. Öfkeden yumruklarını sıkıyorsun. Sana ızdırap veren bu şey senin kendi eserindir, senin kendi eserindir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Birinci kişili anlatıma yer verme
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımında yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Birden karşımıza çıksa, bizi alıp maviliklere doğru götürse.
Soru Açıklaması
9.
Yaşadığı hayatı değil de bu hayatın içinde filizlendiği kültürü, alışkanlıkları, kendi kasabasını, kasabaya değer katan eserleri, kasabanın özelliklerini şiirleştirmiş bu kitabında Hüseyin Avni Cinozoğlu. Bir aydının yaşadığı toprağa, yetiştiği kültüre, sevdiği insanlara olan namus borcunu böylece ödemiş oluyor. Şiirin olanaklarını, yılların şiir birikimi, ustalığını kullanarak anlatıyor Safranbolu'yu.

Bu parçada kullanılan "bu hayatın içinde filizlendiği kültürü" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yaşanmışlıkların oluşturduklarını sunma
Soru Açıklaması
10.
(I) On yıl kadar önce Charlotte Bronte'nin 1847'de yayımlanan "Jane Eyre" romanını okumuştum. (II) Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki bir aşkı anlatır roman. (III) İtiraf ediyorum, romanın konusu çok sıkıcıydı. (IV) Çünkü buna benzer aşk konularını daha iyilerini Yeşilçam filmlerinde bolca görebilirsiniz. (V) Bu roman kadın özgürlüğü ve haklarına sahip çıkan ilk romanlardan biri olarak kabul edilir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yorum söz konusudur?
Doğru Cevap: "C" IV-V
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 1
11.
(I) Seneler var ki kuşlar gelmiyor. (II) Daha doğrusu ben göremiyorum. (III) Güzün o güzel günlerini penceremden görür görmez Konstantin Efendi'nin bulunabileceği sırtları hesaplayarak yollara çıkıyorum. (IV) Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim atmıyor. (V) Halbuki sonbahar kocayemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan güneşi, durgun maviliği, bol yeşiliyle kuşlarla beraber olunca insana ...

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III. cümlede yüklem, birleşik çekimli fiildir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Doğru Cevap: "D" Nitelikli bir kitabı herkes okur; aceleye getirilmiş niteliksiz kitabı okumaz.
Soru Açıklaması
13.
Babamla beş yaşımdan beri süren bir sanat arkadaşlığına başladık.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öge dizilişi bakımından yukarıdaki cümleyle özdeştir?
Doğru Cevap: "C" Onunla çocukluğumun ilk yıllarından beri başlayan bir dostluğa sahiptik.
Soru Açıklaması
14.
Seçkin bir kimse değilim

İsmimin baş harflerinde kimliğim

Bağışlanmamı dilerim

Bu şiirle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kurallı birleşik fiil vardır.
Soru Açıklaması
15.
Eski zamanlarda esaretten uzaktım. Her şeyi belirleyecek bir güce sahiptim. Şimdilerde bir bülbülüm kafeste.

Bu parçada yer alan ses olayları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Ünsüz yumuşaması - Ünsüz sertleşmesi
Soru Açıklaması
16.
Annesi ( )k ızının yüzündeki korkuyu okuyunca ( )"Y apma kızım, etme kızım ( )y ağmur yağmadan sele gitme kızım, başını dertten kurtaramazsın sonra ( )

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" (' )(: )(; )( ! )
Soru Açıklaması
17.
(I) Bu akşam gezmek için Taksim Meydanı'na gittim. (II)Meydan çok kalabalıktı, kalabalığın arasında küçük bir Van kedisi gördüm. (III) Çok şaşırdım, doğu illerimizden Van'ın simgesi olan bu kediyi görünce. (IV)Kediyi çok sevdim, ona Minnoş ismini verdim. (V)Elimdeki ekmeği 2'şer dilime ayırıp bir dilimini Minnoş'a verip uzaklaştım oradan.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
18.
Gün içinde hepimiz duygusal anlar yaşarız ama iş onları tanımlamaya geldiğinde herkes duygularını ayrıntılı tarif edemez. Cinsiyetler arası farklılıklara baktığımızda kadınlar erkeklere oranla duygularını daha ayrıntılı tarif edebilirler. Araştırmalara göre insanların sadece %36'sı duygularını tam tarif edebiliyor. Siz de yaşamışsınızdır; bazen öyle zamanlar geliyor ki duygular "anlatılmaz yaşanır" halini alıyor.

Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangileri ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Sayısal verilerden yararlanma - Karşılaştırma
Soru Açıklaması
19.
Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın tanımıdır. Genellikle bağ, ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü olarak tanımlanabilir. Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu bölgede (-)yüklü bir alan oluşturacaklardır. Bu alan, her iki çekirdeğe bir çekme kuvveti uygulayarak bir bağ oluşturur.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur.
Soru Açıklaması
20.
(I) Geleneksel olarak saz şiiri ürünlerinin bir nazım birimi ve ölçüsü vardır. (II)Şairler de belli nazım şekilleri ve türlerinden yararlanarak şiirlerini yazarlar. (III) Saz şiirinin geleneksel nazım birimi dörtlük, ölçüsü de hecedir. (IV)Bu geleneksel birimleri kullanarak çoğunlukla koşma ve mani nazım biçimlerinin örneklerini vermişlerdir. (V)Bu nazım biçimleriyle önemsedikleri pek çok konuda halka seslenip toplumsal duyarlılık göstermişlerdir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "D" II
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 1
21.
(I) Kömür bitki kökenli bir maddedir, bu nedenle ana elemanı karbondur. (II) Bitkilerin, zamanla ve sıcaklık - basınç altında değişim geçirmesi sonucunda oluşmuştur. (III) Kömürün, ilk olarak milattan önce Çinliler tarafından kullanıldığı söylenmektedir. (IV) Kömür işletmeciliğine ait dokümanlar 12. yüzyıla aittir. (V) Kömürün yoğun olarak kullanılması ise 18. yüzyılın ortalarından sonra başlamıştır.

Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istenilirse ikinci paragraf hangi cümle ile başlar?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
22.
(I) Bolu ormanlarında ortalama bin metreye kadar kayın, meşe, karaçam, akçaağaç, karaağaç ve kızılağaçlar görülür. (II) 1000 - 2000 metre yükseltiler arasında sarıçam ve doğu kayınından oluşan ormanlar bulunur. (III) 2000 metreden sonra ise sert iklim nedeniyle bazı bodur ve çalılık tipi ağaççıklar bulunmaktadır. (IV) Bolu'da otsu ve odunsu türlerden toplam 1183 bitki bulunmaktadır. (V) Bolu'nun kuzeyindeki Çele ve Yedigöller'in üst bölgelerinde 1000 metreye kadar karaçam, meşe, kayın ve göknar ormanları; 1000 metreden sonra sarıçam, kayın, göknar ve gürgen ormanları bulunmaktadır. (VI) Çele'den Yedigöllere inildikçe yapraklı ağaçlar olan gürgen, kızılağaç, akçaağaç, ıhlamur, dişbudak, kızılcık, kiraz, karaağaç, kavak ve söğüt türleri görülmektedir. (VII) Seben ve Kıbrıscık yörelerinde iç Anadolu stebine uygun iğne yapraklı göknar, sarıçam, karaçam ve ardıç türleri ile yapraklı ağaçlardan meşe türleri ve yer yer kayın görülür.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "C" IV
Soru Açıklaması
23.
Yüzyıllardır birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ve birçok savaşa tanıklık eden Ani, bir zamanlar bölgenin önemli bir merkeziydi. "1001 Kilise Şehri" olarak da anılan Ani'de, bugüne kadar 40 kilise, şapel ve anıt mezar tespit edildi. Kars'a 48 kilometre uzaklıkta, Türkiye-Ermenistan sınırına yakın Arpaçay Nehri kenarında bulunan kent, Ermeni Bagratuni Hanedanlığı döneminde önemli bir güç ve kültür merkezi olmuştu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ani Harabeleri'nin, şimdilerde kalıcı listeye girebilmesi için uğraş veriliyor. Sayısız depreme ve savaşa tanıklık eden kent, 2011 'den beri kazı ve yenileme çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor.

Bu parçada sözü edilen Ani Harabeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna
Soru Açıklaması
24.
Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşma hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Çünkü ...

Düşüncenin akışına göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
Doğru Cevap: "C" konuşmalar güler yüzle dinlendiğinde konuştukça konuşursunuz.
Soru Açıklaması
25.
Üzerine güneş vurdukça elektrik üreten güneş panelleri kristalli hücrelerden oluşur. Hücre adetleri arttıkça güneş paneli ebatları ve gücü artar. Sertleştirilmiş cam ve arka tabaka arasında sıkıştırılan hücrelerin etrafında mukavemet sağlamak için alüminyum çerçeve mevcuttur. Paneller, kullanılan hücrelerin kullanım alanlarına göre monokristal güneş paneli ve polikristal güneş paneli olarak sınıflandırılır. Bunlardan verimliliği en yüksek olan monokristal güneş panellerinde verim %15 ile %18 arasındadır. Homojen yapıda olan monokristal güneş panelleri en eski ve en verimli teknoloji olarak hala yerini korumaktadır. Polikristal, yani çok kristalli, güneş panelleri farklı kristal parçacıklarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan hücrelerin birleşiminden oluşur ve monokristal güneş panelleri kadar verimli değillerdir. Fakat polikristal güneş panelleri farklı açılardan gelen ışıkları daha iyi değerlendirdiği için bu verim kayıplarını büyük ölçüde telafi ederler. Polikristal güneş panellerinin kullanımı dünya genelinde daha yaygındır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Güneş enerjisi en verimli enerji kaynağıdır.
Soru Açıklaması
26.
İlk şehirlerin ortaya çıkışı ve yeryüzünde şehirleşme hareketlerinin başlangıcı oldukça eskilere dayanmaktadır. Buna karşın, şehirleşme sürecinin hızlanması Sanayi İnkılabıyla başlamış ve günümüzde de devam edegelmiştir. Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri Mısır, Hindistan, Fırat-Dicle Havzası, Kuzey Çin, Orta Meksika, Kuzey Andlar ve Güneydoğu Asya'nın akarsu vadilerinde tarımın gelişmesiyle belirmeye başlamıştır. Şehir terim anlam olarak nüfus olarak yoğunlaşmış, tarımsal olmayan insan yerleşmeleridir. Bazı şehirler tarımsal faaliyetleriyle öne çıkıp tarım şehri adını alsalar da bu tür şehirler gerçek anlamda şehir değillerdir. İlk şehir yerleşmelerinin nüfusu günümüzdeki şehirlere oranla oldukça azdır. Örneğin Mezopotamya'da Sümerlere ait bir şehirde nüfus 7000 ile 20000 arasında değişiyordu. Günümüzde ise şehir nüfusları 15-20 milyonluk dev rakamlara ulaşmaktadır. Yeryüzündeki ilk şehirleri oluşturan faaliyet tarımdı. Sanayinin ortaya çıkması ve gelişmesi ile şehirleşme hız kazanmış ve şehirlerin fonksiyonel değişimi hızlanmıştır. Değişen koşullar ve artan ihtiyaçlarla beraber şehirlerdeki faaliyetler farklılaşmıştır.

Bu parçadan hareketle şehirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Şehirleşmenin oluşumunda ilk etken sanayidir.
Soru Açıklaması
27.
Televizyon çocukların ilk aylardan itibaren ilgisini çeken bir araçtır. Birkaç aylık bebekler bile bu renkli, hareketli ve sesli görüntüyle ilgilenirler; televizyonu görme alanları içinde takip edebilirler. Bebekler büyüyüp özellikle müziğe ilgi duymaya başladıkça müzik eşliğinde verilen görüntülere daha fazla ilgi duymaya başlarlar. Televizyonda söz ve görüntü bir arada verildiği için, çocuklar çok kolay etkilenirler. İyi seçilmiş programlar, çocukların bilgisini, hayal gücünü artırabilir. İlk yıllarda özellikle reklamlar bebeklerin ve çocukların ilgisini daha fazla çeker. Müzik kanalları da aynı şekilde müzik, ritim ve renkli görüntülerin eşlik ettiği klipler nedeniyle ilgi çekici olur. Bu dönemde televizyon karşısında fazla tutulan çocukların televizyon izleme alışkanlıklarının gelişmeye başladığı bilinmektedir. Özellikle de rahat yemek yedirmek veya sakince oturmasını sağlamak amacıyla televizyon seyretmeye teşvik edilen çocuklarda, sonraki yıllarda devam edecek televizyon izleme alışkanlığı gelişmektedir. Anne babası çok televizyon izleyen çocukların da, model alma yoluyla, zaman geçirme ve eğlenme aracı olarak televizyonu tercih etmeleri söz konusudur.

Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Anne ve babaların televizyona karşı olumlu tutumları çocukların televizyona gösterdiği ilgiyi artırır.
Soru Açıklaması
28.
Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde gezip gördüğü yerleri kendi üslubu ile anlatmaktadır. Evliya Çelebi'nin on ciltlik Seyahatname'si, bütün görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içeriyor. Sağlam bir gözlem yeteneğine sahip olan Seyahatname yazarı, yalnız coğrafya, tarih, etnografya bilgileri vermekle kalmayarak, eserinin birçok yerinde yerli diller üzerine topladığı bilgi ve verilere de yer vermiş. Eser bu yönden Türk kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahiptir.

Bu parçada Evliya Çelebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "E" Eserlerinde tek bir alanı derinlemesine anlattığına
Soru Açıklaması
29.
Şair sezaryene karşıdır. Şiir sezaryenle değil doğallığıyla geldiğinde kabul edilmelidir. Geriye dönüp baktığımda genellikle masa başında yazmışım şiirlerimi. Evet, farklı zamanlarda farklı yerlerde aldığım notlar var. Mesela komodinin üstünde hep bir defter kalem tutmaya gayret ederim. Çok işime yarardı. Karanlıkta notlar alırdım oraya; sabahları okumaya çalışırken zorlandığım da çok oldu. Ama yataktan defalarca kalktığım da oldu. O an bir şeyler yazma ihtiyacı duymuşumdur, kalkar üşenmeden bilgisayarı açar ve yazardım. Kalabalıkta hiç şiir yazmadım.

Bu paragrafta hangi soruların karşılığı bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Şiirin içeriğini ne belirler?
Soru Açıklaması
30.
Edebi eser, herhangi bir aracıya gerek olmaksı­zın orijinal yapısıyla her seviyeden okuyucusu­na doğrudan ulaşabilen tek sanattır. Edebi eser, insanın karanlık dünyasına doğan bir güneştir. Okuyucusunu bulunca yer çekimsiz bir ortamda yolculuğa çıkarır. Yazarın bir edebi eser oluş­turmasındaki temel gaye okuyucunun damarını yakalayıp onu bu yolculuğa çıkarmaktır. Şiir, ro­man, masal, hikaye, fabl hepsi birer edebi eser örneğidir. Hepsinde de yazar bu temel amacın peşindedir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Yinelemeler
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 1
31.
İnsanoğlu, başlangıçtan günümüze kadar keşifçi bir ruha sahip olmuştur. Bu ruhun oluşumunda da insanlığın her geçen gün artan ihtiyaçları etkili olmuştur. Bu keşifler arasında şüphesiz ki coğrafi keşifler insanlık tarihinin en önemli dönemlerinden biridir. Ticaretin evrensel boyuta taşındığı bu dönemde yeni kıtalar keşfedilmiş, yeni keşfedilen kıtaların doğal ve ekonomik birikimi diğer kıtalara aktarılmış ve denizaşırı imparatorluklar kurulmuştur. Keşifler, dünya tarihinde önemli sosyal, siyasal, ekonomik ve dini değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu değişimler bütün devletleri etkilediği gibi Osmanlı Devleti'ni de etkilemiştir. Yeni keşfedilen ticaret yolları dolayısıyla Akdeniz limanları geçici olarak da olsa önemini yitirmiştir. Avrupa'da yaşanan ekonomik ve siyasal kalkınmanın ardından, matbaanın da icat edilmesiyle başlayan kültür sanat faaliyetlerinden geri kalan Osmanlı Devleti, çoğu bakımdan çağının gerisinde kalan bir devlet konumuna düşmüştür.

Yukarıdaki parçadan hareketle coğrafi keşifler neticesinde Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak

I. Coğrafi keşifler Osmanlının limanlarının bir süreliğine önemini yitirmesine neden olmuştur.

II. Osmanlı Devleti kültür ve sanat faaliyetleri açısından coğrafi keşiflere kadar dünyaya örnek teşkil etmiştir.

III. Coğrafi keşifler Osmanlı Devleti'ni en çok ticari ve kültürel anlamda etkilemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
32.
(I)Yetişkin bir insan 24 saatte ortalama 7-8 saat uyur. (II)Toplumun yüzde 8'i günde 5 saatlik uykuyla yetinebilirken yüzde 13'ü 9 - 1 O saatlik bir uykuya ihtiyaç duyar. (III) Bu farklılıklar bireyin genetik mirasına, bedensel ve zihinsel faaliyetlerine, yaşam tarzına ve yaşına bağlıdır. (IV) Uyku homojen bir bütün değildir. (V) Bir gecelik uyku 4 ila 6 kere tekrarlanan farklı evrelerin art arda gelmesiyle oluşur. (VI) Normal bir gece boyunca uyku 4 ya da 5 kere REM uykusu evresine geçer. (VII) Geri kalan sürede ise ağır uykunun farklı evreleri art arda gelir.

Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragrafın ilk cümlesi hangisi olur?
Doğru Cevap: "B" IV
Soru Açıklaması
33.
(I) Mezopotamya'nın stratejik kalesi Hasankeyf mağaralarında yaşayan ilk insanların kimler olduğu henüz bilinmiyor. (II) Bazı tarihçiler an­tik kentte yaşayan ilk insanların günümüzden 10.000 yıl önce yaşadığını düşünüyor. (III) Sula­rın altında kalmadığı takdirde yapılacak arkeo­lojik çalışmalara birçok bilim insanının katılması bekleniyor. (IV) Hasankeyf çevresinde bulunan altı bine yakın mağara ilk insanların yaşamına ilişkin birçok gizemi barındırıyor. (V) Bu mağa­ralarda bulunan insan eli ile meydana getirilen eserlerin her biri antik kentin tarihine ışık tutu­yor.

Numaralanmış cümlelerden hangisi düşün­cenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
34.
Yıl boyunca farklı mevsimlerin birbirini izle­mesiyle oluşan değişiklikler, farklı ortamlarda yıl boyu aynı hayat şartlarının sürüp gitmesini engeller. llıman bölgelere soğuk mevsimin gel­mesi, tropikal bölgelerde kuraklık döneminin başlaması hayvanları yaşam şartları özellikle de beslenme şartları daha iyi bölgelere gitmeye zorlar. Evrimlerinin milyonlarca yıl süren aşa­maları boyunca bu hayvanlar, yaşam döngüleri­ni mevsimlik değişikliklere göre ayarlamışlardır. Göç hareketleri oldukça iyi bilinmekle birlikte hayvanların bazen çok uzun mesafeli olabilen bu yolculuklar sırasında yollarını kaybetmesini engelleyen ve evlerine geri dönmelerini sağla­yan yön bulma mekanizması hakkında öğreni­lecek daha çok şey vardır. Mesela; bir kırlangıç binlerce kilometrelik bir yolu geçip geldikten sonra dönüşünde geçen yıl terk ettiği yuvayı tekrar nasıl buluyor? Yol almak ve yol bulmak için koku alma, görme, işitme gibi duyumsal ye­tilerini harekete geçiriyor olmalı. Bunun dışında güneş, ay ve yıldızların konumuna göre de yön tayini yapması da mümkün.

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi­ne değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Hayvanların yönlerini tayin etmek için kul­landıkları en iyi yöntemin duyu organları ol­duğuna
Soru Açıklaması
35.
Bitkiler, insanlar tarafından tedavi amacıyla kullanıldığı bilinen ilk ilaçlardır. İnsanoğlu, za­manla edindiği tecrübeler sonucunda, bitkilerin tedavi edici özellikleri olduğunu keşfetmiştir. Bir zamanlar Anadolu toprakları üzerinde yaşayan Hititlere ait tabletlerde görülen reçetelerdeki bit­ki adları ve ilaç formülleri, Anadolu'da bitkilerle tedavinin çok eski dönemlerden beri bilindiğini göstermektedir. Anadolu, iklim ve toprak özellik­leri bakımından, üzerinde her türlü bitkinin ye­tiştirilebildiği verimli topraklara sahiptir. Florası zengin olan bir yerde ikamet ettikleri için Hititle­rin bu bitkilerden ilaç olarak faydalanmış olma­ları doğaldır. Hitit tabletlerinde kayıtlı reçeteler­de bugün de Anadolu'nun başlıca tıbbi bitkileri olan adamotu, haşhaş, safran, meyan kökü gibi bitkilerin adlarına rastlanmakta ve ilaçların ha­zırlanışı detaylı şekilde anlatılmaktadır.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılar­dan hangisi kesin olarak çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "E" Anadolu toprakları bitki çeşitliliği bakımın­dan dünyanın en verimli bölgesidir.
Soru Açıklaması
36.
"Alice Harikalar Ülkesinde" yazıldığı günden bu yana geçen yüz elli yılı aşkın süre boyunca dünya edebiyatının eşsiz eserlerinden biri olma özelliğini devamlı korumuştur. Hem çocuk hem de yetişkin edebiyatında önemli bir yere sahip olan bu kitap ilk zamanlar, Oxford'lu bir mate­matik profesörü olan Charles Dodgson'un bir sandal gezintisi sırasında üç küçük kıza anlattığı masaldan başka bir şey değilken, 1865 yılında kitap şekilde basılmasıyla şöhretinin dünyaya yayılması ve birçok dile çevrilmesi bir olmuştur. Hatta Kraliçe Victoria bu eseri okuduktan sonra o kadar beğenmiş ki yazarın yeni bir kitabı çı­karsa hemen kendisine gönderilmesini istemiş. Yazarın daha sonra çıkan eseri kraliçeye gön­derildiyse onu bir hayli şaşırtmış olmalı. Çünkü Charles Dodgson'un bundan sonra çıkan eseri " Determinanlar Üzerine Bir Deneme" olmuştur. Gerçi ağırbaşlı, mantıkçı, matematikçi profesö­rün kendi sahasında yazılmış böyle daha birçok ilmi eseri vardır. Fakat o asıl şöhretini bu ilmi eserlerine değil, bazı edebiyatçılar tarafından nonsense yani saçma olarak vasıflandırılan ve Lewis Carroll takma adıyla çıkardığı eserlerin­den biri olan, karakter zenginliği açısından ka­labalık kadrolu bir tiyatro oyununa benzeyen "Alice Harikalar Ülkesinde" adlı şaheserine borçludur.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "C" Yazar matematik alanında başarısız eserle­re imza atmıştır.
Soru Açıklaması
37.
Gerek iç tüketimde gerek ihracat ürünlerinde önemli bir yere sahip olan kuru yemişler ve meyve kuruları, mevsimleri dışında tüketilmek üzere saklanmış gıdalardır. Ülkemiz kuru ye­mişler ve kuru meyve sektörleri açısından bir­kaç ürün dışında net ihracatçı durumundadır. Örneğin; küresel fındık ihtiyacının yaklaşık yüz­de 65'ini karşılayan Türkiye bunun yanı sıra, in­cir, kayısı, üzüm ve leblebi üretiminde de önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. kuru ye­mişler ve meyve kurusu yakın ama yine de farklı şeylerdir. kuru yemişler denildiğinde genellikle kurutularak veya kavrularak saklanan fındık, antepfıstığı, ceviz, leblebi vb. taneler anlaşılır. Yaş meyvelerin güneşte kurutulmuş hallerine ise meyve kurusu denir. Kuru incir, kuru kayısı ve dut kuruları kuru meyvelerin en çok tüketi­lenleridir. Meyve kuruları öylece tüketilmelerinin yanı sıra hoşaf, komposto ve tatlı yapımında da kullanılır.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki düşünceyi ge­liştirme yollarından hangisi kullanılmamış­tır?
Doğru Cevap: "B" Benzetme
Soru Açıklaması
38.
Şiirde musiki, şiirin ahenkli olabilmesi için fone­tik kalıpları ustaca düzenlemek, sessiz harflerin bir araya gelmelerini önlemek kısaca uygun bir ritim kullanmak demektir. Ahmet Hamdi Tanpı­nar, Ahmet Haşim gibi şairler şiirlerine müzikal bir etki yaratmak için çok çalışmışlardır. Bir te­manın, bir musiki parçasında tekrar tekrar kar­şımıza çıkması gibi musikiyle ilgili bir özelliğin sonat veya senfoni gibi musiki yapılarının ede­biyat alanındaki taklitleri de çoktur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Tanık göstermeye başvurulmuştur.
Soru Açıklaması
39.
Houston Üniversitesinde bir grup bilim insanı dünyada henüz ortaya çıkarılmış en geniş tekil volkanın Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde olduğunu ortaya çıkardı. "Tamu Masifi" olarak adlandırılan volkan, kabaca Britanya Adaları'na denk bir alanı kaplıyor. Japonya'nın 1.000 mil doğusunda bulunan Tamu Masifi, 130-145 mil­yon yıl önce birkaç denizaltı volkanizmasıyla biçimlenen bir denizaltı dağı olan Shatsky Yük­selimi'nin en geniş yapısıdır. Tamu Masifi'nin tekil veya birkaç püskürme noktasının birleşimi olup olmadığı şu ana kadar açık değildi. Yapılan son araştırmalar sonucunda toplanan veriler ve önemli örneklemelerin birleştirilmesiyle, araştır­macılar Tamu Masifi'nin merkeze yakın bir vol­kandan çıkan bazalt kütlesi olduğunu doğruladı­lar.

Yukarıdaki parçada kullanılan anlatım yönte­mi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Açıklama
Soru Açıklaması
40.
Edebiyat tarihimiz boyunca divan şiiri ile halk şiiri ayrı kaynaklardan beslenip ayrı kollardan ilerlemişlerdir. Fakat ortak bir kültür ortamında oluşan halk şiiri ve divan şiiri tıpkı iki kardeş gibi zaman zaman birbirlerine benzemiş, birbirlerin­den etkilenmişlerdir. Örneğin; hece ölçüsüyle yazdıkları şiirleri divanlarına koyan divan şairle­rimiz olduğu gibi, birer halk edebiyatı ürünü sa­yılan cönklerde divan şairlerinin şiirlerine bolca yer verilmesi bu etkileşimi gösterir. Bu durum kültürün gelişmesinin tabii bir sonucudur. Farklı milletler arasında bile kültür alışverişi yaşanır­ken aynı toplum içinde oluşan kültür ve sanat faaliyetlerinin karşılıklı alışverişinden daha do­ğal ne olabilir ki? Halk şiiri ve divan şiiri arasında gerek dil ve şekil gerek içerik bakımından çeşitli farklar bulunmakla birlikte aynı kültür ortamının ürünü olmaları nedeniyle zevk, duygu, heyecan ve fikirde birlik ve benzerliğin mevcudiyeti doğal olmanın yanında zorunludur da.

Yukarıdaki paragrafa göre divan şiiri ve halk şiirinin birbirinden etkilenmesinin en temel sebebi nedir?
Doğru Cevap: "A" Her ikisinin de aynı kültür ortamı içinde oluşması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.