TYT Türkçe Cümlenin Öğeleri TEST - 2


Cümlenin Öğeleri konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Cümlenin Öğeleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Cümlenin Öğeleri konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Cümlenin Öğeleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Cümlenin Öğeleri TEST - 2
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki öge fiilimsi grubudur?
Doğru Cevap: "C" ''Korkunun olduğu yerde'' mantık barınamaz.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci görevinde kullanılan bir fiilimsi grubu vardır?
Doğru Cevap: "B" İnsanoğlu başarıya odaklandığı an onu elde eder.
Soru Açıklaması
3.
''Roma'da ikinci olacağıma küçük bir kasabada birinci olmayı'' tercih ederim.

Bu cümledeki tırnak içindeki öge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Belirtili nesne
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi buldurma­ya yöneliktir?
Doğru Cevap: "A" Hanginiz bu örgü örneğini uygulayabilir?
Soru Açıklaması
5.
(1) Bir sevinç dalgası yüreğimi kaplardı. (2) Yaşamdaki en küçük bir başarıdan bile büyük bir mutluluk nedeni çıkarıve­rirdim. (3) İnsanoğlu iş yapma ve sonuç alma becerisini mut­laka kazanmalı. (4) Çünkü yaşamda sonuç almak, kişinin öz­güven kazanmasını sağlıyor. (5) Bu özgüven, yaşamın hiçbir döneminde insanı bırakmıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde di­ğerlerinden farklı bir öge vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
6.
Bir sıfat fiil grubu cümlede çeşitli ögelerde kullanılabilir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil gru­bu belirtili nesne görevindedir?
Doğru Cevap: "D" Artık sizin her söylediğinizi uyguluyor.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yüklemdir?
Doğru Cevap: "D" Bu şarkıyı en güzel seslendiren kimmiş? - Pelin'miş.
Soru Açıklaması
8.
Aristo'nun düşünce ve mantık tarihindeki yerinin anlaşılması­nı sağlayan kitaplardan biridir.

Bu cümle, kaç farklı ögeden oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
9.
O dönem sanat eserlerine bakıldığında bireysel konuları anlatmanın esas alındığı anlaşılır.

Bu cümle, aşağıdakilerin hangisinde ögelerine doğru ayrılmıştır?
Doğru Cevap: "E" O dönem sanat eserlerine bakıldığında/ bireysel konuları anlatmanın esas alındığı / anlaşılır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması grubu özne görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Konağın eşiği, ayrık otlarının istilasına uğramıştı.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Cümlenin Öğeleri TEST - 2
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç, fiilimsi grubundan oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Sanatın asırlar boyu insanoğluna sunduklarına odaklanmalısınız.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Mutluluk, yaşamdaki en sevilen ve istenen duygu, bir hedef olabileceği gibi hedefe giden bir yol da olabilir.
Soru Açıklaması
13.
(1) Tüm bireyler ve birimler bilgi üretim sürecine katılabilir. (2) Bilgi üretimi, gerçekleştirileceği alan açısından mali işlerden kalite bölümüne, satın almadan stok kontrole kadar pek çok birimi kapsayabilir. (3) Bu açıdan bilgi üretimini, tüm birimleri ilgilendiren, bazen çalışanlar tarafından doğaçlama biçimde yürütülen, ancak yönetim tarafından istikrarlı politikalar ve doğru stratejilerle yönlendirilmesi gereken
bir süreç olarak değerlendirmeliyiz. (4) Bilgi üretimi; saklı bilginin paylaşımı, kavramların üretilmesi, kavramların gerçekleştirilmesi, prototip oluşturulması ve bilginin yayılması aşamalarını içerir. (5) Bilgi üretiminde izlenecek yöntemleri ise; elde etme, kiralama, kaynak ayırma, füzyon ve uyma olarak sıralayabiliriz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi "özne, dolaylı tümleç ve yüklem"den oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
14.
1- Sahili bir baştan bir başa ağaçlarla donatmışlar.

2- Bunca çabanızın karşılığını aldığınızı görmek sevindirici.

3- Ali Bey, konunun en tanınmış uzmanlarındandır.

4- İnsan, potansiyelini sezerse birçok meslekte verimli olabilir.

5-Bir gün masalın kahramanı devler ülkesine gitmiş.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin öge dizilişi aynıdır?
Doğru Cevap: "B" 2 ve 3
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz farklı bir ögenin açıklayıcısıdır?
Doğru Cevap: "D" O kitabı, Karamazov Kardeşler'i, bundan on yıl önce okumuştum.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.