TYT Türkçe Cümlenin Öğeleri TEST - 1


Cümlenin Öğeleri konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Cümlenin Öğeleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Cümlenin Öğeleri konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Cümlenin Öğeleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Cümlenin Öğeleri TEST - 1
1.
• ---- cümledeki işi gerçekleştirir.

• ---- cümledeki işin gerçekleşme zamanını belirtir.

• ---- cümledeki işin gerçekleştiği yerdir.

• ---- cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen ögedi

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda boş bırakılan yerler­den herhangi birine getirilemez?
Doğru Cevap: "B" Yüklem
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç kullanıl­mıştır?
Doğru Cevap: "D" Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme.
Soru Açıklaması
3.
(1) Bugün ekonomik güç, bilgiye sahip olanın elinde bulun­maktadır. (2) Aynı şekilde rekabet üstünlüğü de daha çok bil­giyi elinde bulundurana geçmiştir. (3) Artık günlük yaşamın vazgeçilmezi olan bilgi, aslında insanlıkla birlikte var olup canlılığını korumuştur. (4) Bilginin kısa tarihi seyrine ve bu­gün insanlık için ne ifade ettiğine bakılacak olursa günümüz­de bilginin gerekli olduğu net olarak anlaşılır. (5) Çünkü artan rekabet ortamı ve yenilikçiliğin takibi için bilgi zorunluluktur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nes­ne vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
4.
Çok başarılı bir memuriyet hayatı geçiren Enis Behiç, hari­ciyeci olarak Bükreş ve Budapeşte'de görev almış; ayrıca Edirne Vilayeti Hukuk İşleri Müdürlüğü, Edirne Lisesi'nde edebiyat ve Fransızca öğretmenliği, 1930-1936 yılları arasın­da Başbakanlık Yüksek İktisat Meclisi UmumT Katipliği, Ekim 1936'da İktisat Vekaleti İş Dairesi Başkanlığı görevlerinde bu­lunmuştur.

Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çok başarılı bir memuriyet hayatı geçiren Enis Behiç
Soru Açıklaması
5.
Bana sorarsanız ''size her zaman doğru yolu gösteren bir se­sin var olduğunu'' asla unutmayın!

cümlesindeki tırnak içindeki öge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Belirtili nesne
Soru Açıklaması
6.
İnsan, yaşadıkça kendi küreklerini kendisinin çekmesi gerek­tiğini anlıyor.

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Özne/ zarf tümleci / belirtili nesne/ yüklem
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi "özne -nesne - yüklem - nesne - yüklem" şeklindedir?
Doğru Cevap: "A" Para insanı değiştirmez, onun maskesini düşürür.
Soru Açıklaması
8.
1- Ne derece gayretli olduğunuzu, hedefinize ilerlerken öğrenebilirsiniz.

2- Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendini olan bitenden asla sorumlu tutmaz.

3- Kişilikli olan insan her zaman doğruları yapar.

4- Felaket dost sayısını sıfıra indirir.

5- istekleriniz, içinizdeki yeteneklerin birer elçisidir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi iki ögeden oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz öznenin açıkla­yıcısıdır?
Doğru Cevap: "E" En yakın arkadaşım - Mutlu - geçen sene Balıkesir'e ta­şındı.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bahçede bir sevinç, bir coşku görülüyor.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Cümlenin Öğeleri TEST - 1
11.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmış­tır?
Doğru Cevap: "D" Uzunca bir süre mektubunuzu / bekledik/ hepimiz.
Soru Açıklaması
12.
1- Bu değerli çalışmanızı biz de ilgiyle takip ediyoruz.

2- Masmavi çiçekler, saksıyı çok güzel süslemişti.

3- Yolun sonundaki parkı ilk kez görüyorum.

4- Bu çalışkan gençler, son derece azimli ve bilgili.

5- Sözünü ettiğiniz köye yakında gideceğiz.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması grubu dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması, özne görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Kapının kolu, kulakları tırmalayan bir gıcırtıyla döndü.
Soru Açıklaması
14.
Organizasyonların bilgi ekseninde hayat sürmeleri var olabil­melerinin ön koşulu olarak bilgiyi ortaya koymuştur.

Yukarıdaki cümle, hangi seçenekte ögelerine doğru ay­rılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Organizasyonların bilgi ekseninde hayat sürmeleri/ var ola­bilmelerinin ön koşulu olarak/ bilgiyi / ortaya koymuştur.
Soru Açıklaması
15.
Bilgi üretme ve bilgi kullanma konusunda yeterli bilinci ve çabayı gösteren üniversiteler, süreklilik ve güce sahip olma yarışına birkaç adım önde başlayacaklardır. Bilgi üretme ve bilgi kullanma süreçleri ile elde edilecek beceri, üniversitenin kalkınmasının en büyük güvenceleri arasında daima yer alır.

Bu parçada aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" belirtisiz nesne
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.