TYT Türkçe Cümle Yorumu - 2


Cümle Yorumu konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Cümle Yorumu Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Cümle Yorumu konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Cümle Yorumu Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Cümle Yorumu - 2
1.
(1) Latin alfabesinin 6 - 7. yüzyıllarda Eski Grek alfabesinden yararlanılarak oluşturulduğu sanılmaktadır. (2) Latin dilinin özelliklerine dayanarak yapılan bu alfabede esas olarak 23 harf bulunur. (3) Soldan sağa doğru yazılan Latin alfabesinin yazı sisteminde harflerin bitişmesi veya başta, ortada, sonda şekil değiştirmesi söz konusu değildir. (4) Alfabeyi kullanan milletler, kendi dillerine göre ihtiyaç duydukları işaretleri ek­leyerek bu alfabeyi zenginleştirmişlerdir. (5) Latin alfabesi, günümüzde en yaygın kullanılan alfabedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" 3. cümlede, Latin alfabesinin diğer alfabelerden farklarına değinilmiştir.
Soru Açıklaması
2.
(1) Divan edebiyatı, klasik çağına 16. ve 17. asırlarda eriş­miş Anadolu merkezli Türk edebiyatıdır. (2) Önceleri Arap ve Fars edebi geleneğinin etkisinde gelişen bu edebiyat, gittikçe kendi anlayışını yerleştirerek milli bir edebiyat karakteri ka­zanmıştır. (3) Klasik Türk edebiyatında mensur metinler çok azdır. (4) Şairler şiirlerini "divan" adı verilen kitaplarda topla­dıkları için bu edebiyata "divan edebiyatı" denmektedir. (5) Bu edebiyat için "eski edebiyat, İslami edebiyat, yüksek zümre edebiyatı, saray edebiyatı" gibi isimler de kullanılmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 1. cümlede, divan edebiyatının hangi yüzyıllarda doğduğu belirtilmiştir.
Soru Açıklaması
3.
Felsefe tarihleri, genelde felsefi düşüncenin başlangıcı olarak MÖ 6. asırda Thales'in "Her şeyin kökeninde su vardır."---- kabul eder. Böyle bir kabulün gerekçesi ve dayanakları nelerdir? Bu kabulden ---- felsefe yapma, Yunan dünyasından günümüze ulaşmış bir düşünce etkinliği midir, ---- farklı kültürlerin farklı felsefeler yapabilmelerine ---- var mıdır? Bütün bu sorular, Türkçede yer alan
felsefe tarihlerinde açıkça ya da üzeri örtülü bir şekilde yanıtlanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcükler getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" önermesini - hareketle - yoksa - olanak
Soru Açıklaması
4.
Bir insanın kültür seviyesini öğrenmek istiyorsanız ona boş zamanlarında ne yaptığını sorunuz.

Bu cümlede vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kişinin meşgul olmadığı zamanlardaki yapıp etmeleri kültürel düzeyini ortaya koyar.
Soru Açıklaması
5.
(1) Sağlık; bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam bir
iyilik durumudur. (2) Yaşama bir bütünlük içinde bakarsanız yaşamdaki asıl hedef ve başarının sağlığı korumak olduğunu daha rahat görebilirsiniz. (3) Sağlığı korumak, ancak temizlik kurallarına uymakla mümkün olur. (4) Esasen basit ve zahmetsiz alışkanlıklar kazanarak sağlığımızı koruyabiliriz.(5) Düzenli ve dengeli beslenmek, yeteri kadar uyumak, besin hijyenine dikkat etmek, zararlı gıdalardan kaçınmak, günde en az iki kez dişleri fırçalamak sağlığı korumaya yarar sağlar.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 5. cümlede, spor yapmanın sağlığa faydaları sayılmıştır.
Soru Açıklaması
6.
(1) İnsan gereksinimlerini önceliklerine göre sıraladığımızda yeme, içme, uyku gibi fizyolojik gereksinimlerin ilk sırada yer aldığını görürüz. (2) Bu sıralamada beslenme, insan gereksiniminin birinci basamağı olan fizyolojik gereksinimler arasında yer almaktadır. (3) Beslenme, yaşamımızın her döneminde sağlığın temelini oluşturur. (4) Sağlıklı beslenme deneyiminden; sağlığın korunması, geliştirilmesi ve kronik hastalık riskinin azaltılmasına yönelik beslenme disiplini anlaşılmalıdır. (5) Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin ögelerinin bir ya da birkaçı eksik alınırsa vücudun büyümesi, gelişmesi ve normal çalışması aksar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" 4. cümlede, hastalıkların asıl sebebinin sağlıklı beslenmeye özen gösterilmemesi olduğu belirtilmiştir.
Soru Açıklaması
7.
(1) İnsanoğlu, yaşadığı müddetçe bir şeyler yapmak zorundadır. (2) Kimi öğrenci, kimi akademisyen, kimi memur, kimi işçi kimi doktor, kimi terzidir. (3) Hangi konumda olursak olalım başarılı olmak için birinci koşul amaç ve hedeflerin belirlenmesi ise ikinci olmazsa olmaz kural, planlama yapılmasıdır. (4) Belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek, sahip olduğumuz zamanı ve kısıtlı olanakları en iyi şekilde kullanabilmek için mutlaka günlük, haftalık, aylık, yıllık planlar yapmalıyız. (5) Başarı için sadece planlama ve karar verme de yeterli değildir, planlanan işe bir yerden başlamak ve onu kararlılıkla sürdürmek gerekir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" 3. cümlede, plan yapmamanın olumsuz sonuçları açıklanmıştır.
Soru Açıklaması
8.
Su kaynarken patatesi yumuşatır ama yumurtayı sertleştirir,
.....

Bu cümle, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlandığında anlamlı bir bütünlük kazanır?
Doğru Cevap: "B" önemli olan; içinde bulunduğun şartlar değil, senin ne olduğundur.
Soru Açıklaması
9.
"Birini eğitmenin asıl amacı, onu sürekli sorular soran birine dönüştürmektir." cümlesi, aşağıdakilerin hangisiyle daha fazla ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Merak
Soru Açıklaması
10.
Dinleme; bir kişinin söylediklerini ya da okuduklarını
---- anlamak, eleştirmek, değerlendirmek için gösterilen çabaların bir bütünüdür. İletişim becerisinin---- şartı, dinleme işleminin sağlam olmasıdır.---- dinleme olmadan iletişim tam olarak gerçekleşemez.

Bu parçadaki boşluklara hangi seçenekteki sözcükler getirildiğinde parça anlamlı bir bütünlüğe kavuşur?
Doğru Cevap: "B" doğru - temel - Çünkü
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Cümle Yorumu - 2
11.
Sizin de dikkatinizi elbet çekmiştir; tiyatro izleyicisi ---- bir gösteri izlediği için kendini adeta oyunun bir---- olarak görür ancak sinema izleyicisi ---- bir şölenin karşısına geçip keyifli dakikalar yaşamak ister ve sorumluluk duymaz.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" canlı - parçası - görsel
Soru Açıklaması
12.
(1) Dünya sürekli değişiyor. (2) Bundan elli yıl önce binbir zahmetle ve elle yapılan pek çok iş, bugün bilgisayarlar sayesinde çok daha rahat ve hızlı yapılabiliyor.
(3) Bilgisayarların dünyasına uyum sağlayamayan insanlar, birçok fırsatı da kaçırmış oluyor. (4) Tıpkı bunun gibi bugün kazandığımız tecrübeler de yarının dünyasında yeterli olmayacak. (5) İş yaşamında başarılı olmak için kendinizi sürekli yenilemek ve geliştirmek zorundasınız.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 2. cümlede, bilgisayarların hızla geliştirildiği söylenmektedir.
Soru Açıklaması
13.
(1) Modern çağda bilgi ancak bir klavye kadar uzağımızdadır. (2) Ancak bu durum, beraberinde bazı problemleri de getirmektedir. (3) Bilgi yığınları arasından işimize yarayanı seçmek ve hafızada tutmak, bu yüzden gittikçe önem kazanmaktadır. (4) Hafızamız güçlü olursa iş yerindeki konumumuz daha çabuk yükselecektir. (5) Gün içinde çok sayıda insanla tanışan, birçok yüzle karşılaşan ve birçok isim öğrenen birey güçlü bir hafızaya sahip olmalıdır ki sağlıklı iletişim kurabilsin.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" 2. cümle, kendisinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır.
Soru Açıklaması
14.
Okur, romanlarında ayakları yere basan hayallere yer veren yazarların kitaplarını okuyup beğenir.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
Doğru Cevap: "E" Okuyucuların ilgi gösterdiği romanlarda düşler, gerçeklikten kopmadan aktarılır.
Soru Açıklaması
15.
(1) Fransız düşünür Montaigne, "Nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez." der. (2) İnsanın yaşamda başarılı olmasının en temel koşulu, bir ideale ve hedefe sahip olmasıdır. (3) İdeal ve hedef sahibi olmak, insanı sağlıklı ve mutlu kılar. (4) İdeale ve hedefe sahip insanlar; üretken, yararlı, pozitif, öz güvenli ve huzurlu olur.
(5) Etkin bir hedef; zor ancak ulaşılabilir, belirgin, açık, birey için önemli ve anlamlı olmalıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 1. cümlede, mecazlı anlatımdan kaçınılmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.