TYT Türkçe Cümle Çeşitleri TEST - 2


Cümle Çeşitleri konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Cümle Çeşitleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Cümle Çeşitleri konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Cümle Çeşitleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Cümle Çeşitleri TEST - 2
1.
Yan yargısı eylemsi olan birleşik cümlelere girişik birleşik cümle denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi girişik birleşik cüm­ledir?
Doğru Cevap: "A" Tanıdıklardan birkaçı sizin Bursa'ya yerleştiğinizi söyledi.
Soru Açıklaması
2.
Yüklemin ad veya ad soylu bir sözcük olduğu cümleye ad cümlesi denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamayı örneklen­dirmektedir?
Doğru Cevap: "D" Bu yorgunluğunuz ve alın teriniz, samimi emeğinizin ve çabanızın göstergesidir.
Soru Açıklaması
3.
Kitapların dünyasına çok küçük yaşlarda girdim. İyi ki de böyle olmuş. Atalarımız "Ağaç yaş iken eğilir." derken gerçekten de mühim bir gerçeğe temas etmişler. Kitap okuma alışkanlığının başlayıp kökleşmesi, büyük ölçüde çocukluk döneminde gerçekleşiyor. Çocukluk çağında eline kitap alan bir birey, kitabı elinden yaşam boyunca bırakmıyor.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Sıralı cümle
Soru Açıklaması
4.
(1) İlk şiirlerimde şairanelik kaygısıyla görece ağır ve tumturaklı bir üslubu benimsediğim ortadadır. (2) Hiçbir zaman bunun aksini ileri sürmedim. (3) Ne var ki şiirin canının yalın ve kısa sözde olduğu gerçeğini de idrak etmem geç olmadı. (4) Bu gerçekle tanışmamın nasıl olduğunu merak ediyorsunuz sanırım. (5) Orhan Veli ile tanışmak, şiir anlayışımda köklü değişimlere yol açtı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi isim cümlesidir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
5.
Edebiyat tarihçileri, edebiyatın geçmişine odaklanır. Gerek eser gerekse de yazar ve şair bakımından edebiyatın tarihteki seyrini inceler. Onlar, edebiyatın tarihsel akışındaki önemli kırılma ve geçiş noktalarını tespit eder. Edebiyatın malzemesi olan dilin ne gibi değişimler geçirdiğine ana hatlarıyla temas eder. Edebiyatın siyasi, sosyal, ekonomik koşullarla ilişkisi üzerinde durur.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" İsim cümlesine yer verilmiştir.
Soru Açıklaması
6.
"Köylüler kış hazırlıklarına başlamıştı, bu hazırlıkların başında yiyecek temini geliyordu."

cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Sıralı - fiil - olumlu - kurallı
Soru Açıklaması
7.
(1) Bir an konuşulanlara kulak verme gereksinimi hissetti. (2) Ahşap konakta bir şeyler ters mi akıyordu yoksa? (3) Galiba bazı şeyler rayında gitmiyordu. (4) Aile üyeleri arasındaki tartışmalar biraz alevlenmişti. (5) Buna benzer bir tartışma birkaç kez daha yaşanmamış değildi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi hem biçimce hem de anlamca olumsuzdur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
8.
Postmodern roman, geleneksel roman anlayışından farklı ola­rak çeşitli anlatı tekniklerine yer verir. Bu anlatı tekniklerinin kimi kez okurun zihnini kurcaladığı da bir gerçektir. Özellikle iç konuşma, iç çözümleme, bilinç akışı gibi teknikler bazen okurun sayfalar arasında savrulmasına yol açar.

Bu parçada aşağıdaki cümle çeşitlerinden hangisinin ör­neği vardır?
Doğru Cevap: "B" Girişik birleşik
Soru Açıklaması
9.
(1) Dilin tarihsel gelişimi incelendiğinde türlü bilim dallarının verileriyle karşılaşılır. (2) En başta tarih ve arkeoloji, dilin geç­mişine inildikçe temas edilen alanlardır. (3) Söz gelimi tarih­sel olaylar kültürel eserlere konu olur, dil ürünlerinde işlenir. (4) Arkeolojik kazılarda edinilen bulgulardaki yazı ve işaretler ise hem dilin uzak geçmişine ışık tutar hem de dilin metinler­deki farklı işlevlerini örneklendirir. (5) Dolayısıyla dilin geçmi­şine dönük inceleme ve araştırmalarda başta tarih ve arkeolo­ji olmak üzere türlü bilim dallarıyla bağlantı kurulur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi öznesi ortak sıralı cümledir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "E" Şampiyonluk maçımızda taraftarımızı yanımızda görmek isteriz.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Cümle Çeşitleri TEST - 2
11.
Günler gelip geçiyor. Aylar sanki su gibi akıyor. Takvim yaprakları yıldırım hızıyla düşüyor. Zamanın nabzını tutmak mümkün değil. Bir işi de ertelemeyiverin. Biriken ufak tefek işler hemen çığa dönüşüyor.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "C" Bağlı cümle
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge ortaklığı yoktur?
Doğru Cevap: "D" Siz münazara grupları oluşturun, onlar bilgi yarışması için iki gruba ayrılacaklar.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi yapıca bağlı bir cümledir?
Doğru Cevap: "A" Eve geldi ve yemek yedikten sonra bir müddet dinlendi.
Soru Açıklaması
14.
Anadolu Selçukluları zamanında Anadolu'da canlı bir ticaret yaşamı vardı. Ticaretin korunması ve geliştirilmesi için devlet eliyle birtakım tedbirler ve uygulamalar hayata geçirilmişti. Özellikle kervansaraylar, ticari hareketliliğin önemli duraklarındandı.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "A" Bağlı cümle
Soru Açıklaması
15.
"Var gücüyle çalıştı lakin bilgi yarışmasını kazanamadı."

cümlesinin yapı özelliği aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bağlı cümle
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.