TYT Türkçe Cümle Çeşitleri TEST - 1


Cümle Çeşitleri konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Cümle Çeşitleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Cümle Çeşitleri konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Cümle Çeşitleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Cümle Çeşitleri TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımın­dan diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Dinlediği her müzik parçasını enine boyuna değerlendi-riyordu.
Soru Açıklaması
2.
(1) Şiirin diğer yazı türleriyle olan ilişkisinde sıkça temas edilen bir konu vardır. (2) Bu, şiirin mecazi yönü ağır basan bir metin türü olmasıdır. (3) Dolayısıyla şiirin yoruma dayalı ve soyut bir metin olması, onun diğer metin türlerinden ayrılan biricik niteliğidir. (4) Şiirde bireysel duyarlılıkların egemen olduğu­nun bilinmesi en doğrudur. (5) Hal böyle olunca şiir, uçsuz bucaksız bir söyleme ve içeriğe bürünür.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi fiil cümlesidir?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi iç içe birleşik cümledir?
Doğru Cevap: "E" Adam, "El yazınız epey okunaklı." dedi.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi olumlu, kurallı isim cümlesidir?
Doğru Cevap: "B" Dolabımda beş takım elbise vardı.
Soru Açıklaması
5.
Sık sık öksürüyor, söz almak istediğini belli ediyor.

Bu cümlenin yapı özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Bağımlı sıralı
Soru Açıklaması
6.
Sizin şevkinizi kırmaya yönelik konuşmalara kulak tıkayın

Bu cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Emir cümlesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki dizelerden hangisi yükleminin türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D" Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumsuz­dur?
Doğru Cevap: "A" Bu, hayatındaki ilk unutkanlık değildi.
Soru Açıklaması
9.
(1) Edebiyatta değişim birdenbire ortaya çıkmaz. (2) Edebi ge­lenek ve birikim asırlar içerisinde meydana gelmektedir. (3) Dolayısıyla yerleşik edebi geleneği bir çırpıda değişime uğrat­mak söz konusu değildir. (4) Kaldı ki ihtiyaç da yoktur buna.
(5) Dikkat ettiğinizde göreceksiniz ki kaliteli edebi ürünlerin pek çoğu, edebiyat geleneğine yaslanmaktadır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kurallı değildir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımın­dan diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Dünyadaki her şeyden çok insanları yenilgiye uğratan kor­kudur.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Cümle Çeşitleri TEST - 1
11.
Benim bildiğim, günün o ilk saatlerinde sokaklardan hiçbir sa­tıcının sesi gelmez. Sütçüler bile ortaya çıkmak için güneşin gökyüzünde biraz yükseklik almasını ya da bir iki işçinin soka­ğa fırlamasını beklerler.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "C" Koşul cümlesi
Soru Açıklaması
12.
"Bence bu fotoğrafları yıllar sonra incelediğimizde ne kadar değişmiş olduğumuzu fark edeceğiz."

cümlesinin yapısına göre çeşidi nedir?
Doğru Cevap: "D" Birleşik
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ünlem cümlelerine örnek göste­rilebilir?
Doğru Cevap: "A" Böyle hassas bir tavra sahip olmanız pek güzel
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi cevap gerektirmeyen bir soru cümlesidir?
Doğru Cevap: "D" İnsan hiç ailesini sevmez olur mu?
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi şartlı birleşik cümledir?
Doğru Cevap: "A" Biraz hızlı yürürsek programın başlangıcına yetişiriz.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.