TYT Türkçe Cümle Anlamı TEST - 2


Cümle Anlamı konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Cümle Anlamı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Cümle Anlamı konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Cümle Anlamı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Cümle Anlamı TEST - 2
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerekçeli anlatım ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Sizi gülümsetebilen insanların peşine takılın çünkü sade­ce bir gülümseme karanlık bir günü aydınlatabilir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özlem bildirmektedir?
Doğru Cevap: "C" Ah, şimdi memleketimin yaylalarında olmak vardı!
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi aşamalı yargı anlamı içer­mektedir?
Doğru Cevap: "E" Siz kırılacak bir yeri kalmayan bir kalbe sahip oldukça in­sanlar size ya kalpsiz ya da güçlü diyecektir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı anlatım söz konusu­dur?
Doğru Cevap: "B" Törende, edebiyatın milli yönünün ağır bastığını belirtti.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik bakımın­dan ötekilerden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Holdingin yönetim kurulu toplantısı, saat 13.00'te, genel merkezde başlayacak.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olumsuz eleştiri" söz ko­nusudur?
Doğru Cevap: "E" Okuduğum bu şiirin başlığını, şiirin içeriğiyle ne yazık ki bağdaştı ram adım.
Soru Açıklaması
7.
Karamanoğulları, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra 1256 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından ku­rulmuştur. Anadolu beylikleri arasında en uzun ömürlü Türk beyliğidir. Merkezi Konya olan Karamanoğlu Beyliği, 1487'de ortadan kaldırılmıştır.

Bu parçada aşağıdaki cümlelerden hangisinin örneği var­dır?
Doğru Cevap: "D" Karşılaştırma
Soru Açıklaması
8.
(1) Dede Korkut Hikayeleri, Oğuz Türklerinin 9 - 11. yüzyıllar arasındaki yaşamları, mücadeleleri, yaşama şekli, gelenek ve görenekleri, inancı ve değer yargıları hakkında önemli ipuçları veren destansı metinlerdir. (2) Dede Korkut Hikayeleri, Türk sözlü edebi geleneği ve Türk dili açısından son derece önemlidir. (3) Uzun bir müddet sözlü gelenekte yaşatıldıktan sonra 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında yazıya aktarılmıştır. (4) Destandan halk hikayesine geçiş dönemi eseri olduğundan bu hikayelerde "halk hikayesi, destan, masal" unsurları bir arada görülür.
(5) Dede Korkufun Dresden nüshasında on iki hikaye bulunmaktadır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 5. cümle, kişisel görüş bildirmektedir.
Soru Açıklaması
9.
Biliyorsun, ben hangi şehirdeysem ---- başkenti orası.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse cümle diğerlerinden farklı bir duygu ifade eder?
Doğru Cevap: "E" yalnızlığın
Soru Açıklaması
10.
Kemiklerin sertliğini sağlayan kalsiyum ve fosfat mineralleri, kristaller oluşturur ve bu kristaller yaş ilerledikçe kemiğin her tarafına yayılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek bir yargıdır?
Doğru Cevap: "E" Kemiklerin sertliğini sağlayan birden fazla unsur vardır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Cümle Anlamı TEST - 2
11.
(1)Yazarların hepsi her yeni anlatıda bir öncekini aşmaya çalışır. (2) Bu, özgün ve nitelikli ürünler ortaya koyma çabasından kaynaklanır şüphesiz. (3) Edebiyat, sanatların en çetinidir. (4) Çok okunan bir yazarın da dediği gibi:
"Edebiyat söz ülkesinin en değerli, verimli ve işlenmiş toprağıdır." (5) Bu toprağın çiftçisi olan yazarın her anlatısına terini akıtması şarttır ve lüzumludur.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 4. cümlede, objektif tanım yapılmıştır.
Soru Açıklaması
12.
(1) Şair, şimdiye kadar on şiir kitabı yazmış. (2) Bunların bazılarında sembolizm akımının yoğun etkisiyle kapalı bir anlatıma yönelmiş. (3) Bazılarında ise toplumcu bakış açısı ağır bastığından daha yalın bir anlatım ortaya çıkmış. (4) Şair, altı şiir kitabında şiirlerinin yanı sıra poetikasına da yer vermiş. (5) Bu, şairin şiir yazma usulünü okurlara tanıtması bakımından yerinde ve ufuk açıcı bir tavır olarak değerlendirilebilir.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" 2. cümlenin bir tespiti dile getirdiğine
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkarımda bulunulmuştur?
Doğru Cevap: "B" O döneme ilişkin yapılan kazılarda ipekten elbiselerin bulunması, dokumacılıkta ileri bir düzeye ulaşıldığını gösteriyor.
Soru Açıklaması
14.
(1) Steve Jobs biyografisi ile büyük yankı ve hayranlık uyandıran Walter lsaacson, bu sefer Geleceği Keşfedenler yapıtıyla dijital çağın biyografisini bizlere sunuyor.
(2) Bilgisayar ve İnternet, çağımızın en önemli icatları arasında ama pek azımız onları kimin icat ettiği ile ilgili
fikir sahibi. (3) Oysa bu fikirler bir garajda ya da bir tavan arasında tek başlarına çalışan, gözlerini kapatıp bir şey icat etmek istediğini düşünen insanlardan çıkmadı. (4) Tam tersine, dijital çağdaki yeniliklerin çoğu, iş birliğiyle yapıldı ve bu iş birliği içindeki insanların kimileri zeki ve yaratıcı kimileri de dahiydi. (5) Bu kitap; bu öncülerin, programcıların, mucitlerin ve girişimcilerin hikayesini, kim olduklarını, onları neyin böylesine yaratıcı yaptığını anlatıyor.

Bir yapıt ve yazarından söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 4. cümlede, dijital çağdaki gelişmelerin birikimli biçimde gerçekleştiğine değinilmiştir.
Soru Açıklaması
15.
(1) Kamus-ı Türkı Şemsettin Sami tarafından hazırlanmıştır.(2) Bu eser, ilk Osmanlı Türkçesi sözlüğüdür. (3) Türkçenin zenginliğini gözler önüne sermek ve günlük konuşma diline ilişkin veri sağlamak için Klasik Osmanlı Türkçesinde bulunan fakat halkın günlük dilinde kullanılmayan Arapça ve Farsça sözcükler bu sözlüğe alınmamıştır. (4) Dolayısıyla Türkçe kökenli sözcüklere öncelik tanınmıştır. (5) Sözlükte, Türkçenin zenginleştirilmesi düşüncesiyle Doğu Türkçesinin ve Eski Oğuz Türkçesinin kullanımı yaygın sözcüklerine de yer verilmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 5. cümlede, karşılaştırma söz konusudur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.
  • 14. SORUYU AÇIKLAYABİLİRMİSİNİZ CEVAP NASIL D OLABİLİR ?

    • Şimdi şöyle 14.soruyun 4.cümlesin de dijital çağdaki yeniliklerin iş birliği içerisinde yapıldığını ve yapanların nasıl olduğunu sadece açıklıyor. Ama D şıkkında birikimli bir şekilde gerçekleştiğine değindiğini söylüyor. Bu yüzden cevap D. Umarım yardımcı olabilmişimdir 🙂

  • serhat balcı

    test kitaplarına göre burada daha aktif çalışıyorum. Dolayısıyla daha fazla ne çıkarıyorum 🙂

  • 14doğru 1yanlış