TYT Türkçe Cümle Anlamı TEST - 1


Cümle Anlamı konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Cümle Anlamı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Cümle Anlamı konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Cümle Anlamı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Cümle Anlamı TEST - 1
1.
(1)Ali Şir NevaT, 1441 yılında Herat'ta doğmuştur. (2) Çağa­tay Türkçesi ve edebiyatının temsilcilerindendir. (3) Hüse­yin Baykara'nın en yakın arkadaşlarındandır. (4) Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu ortaya koymak için Muhakeme­tü'I Lugateyn'i kaleme almıştır. (5) Bu seçkin eser, Türk dili ve Türklük bilimi tarihi bakımından özel bir konuma sahiptir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 2. cümle, öznel yargı niteliği taşımaktadır.
Soru Açıklaması
2.
İçinde kara bulutlar dolaşıyorsa gökyüzünün mavi olması bir anlam ifade etmez.

Bu cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Koşula bağlılık
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" anlamı yoktur?
Doğru Cevap: "C" Hayallerinin peşinden koş, bir gün onlar elbette yorulacak­tır.
Soru Açıklaması
4.
(1) Sanat ürünlerinin doğal güzelliklerden farkı, sanatın nite­liğini ortaya koyar. (2) Doğal süreçler sonunda ortaya çıkan kristal, mercan, dikit gibi nesneler bir anlamda güzel sayılır.
(3) Fakat bunlar, sanat eseri olarak kabul edilmez. (4) Zira sanat eseri, insan zihninden doğan bir kurgu ve tasarımın somutlaşmış halidir. (5) Sanatın gündelik yaşamla yoğun bir ilişkisi vardır. (6) Fakat bu ilişki, sanat eserinde estetik bir düzlemde ele alınır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi, kendisin­den önceki cümlenin gerekçesi durumundadır?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "aşamalı bir durum" söz konusudur?
Doğru Cevap: "B" İçinizdeki çocuk gittikçe yaşlanıyorsa siz de yaşlanıyorsu­nuz demektir.
Soru Açıklaması
6.

 • Şimdi şiir bence senin yüzündür

 • Şimdi benim tahtım senin dizindir

 • Sevgilim, saadet ikimizindir

 • Semadan gelen bir yadigar gibi


Bu dörtlükte kaç benzetme vardır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
7.
Bir başka uçağın sesi gelmeye başladı. Bizim ada, uçakların üstünden geçtikleri bir yol güzergahı olmalı ki onlar hep ya üstümden ya solumdan geçip gidiyorlar. Kedi sustu. Köpeğim gözünü kapadı. Karga sesleri geliyor şimdi de. Vaktiyle bu Ada'ya bu zamanda kuşlar uğrardı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı. İki senedir gelmiyorlar. Belki geliyorlar da ben farkına varmıyorum.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinde verilenler örnek­lendirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tahmin - ihtimal
Soru Açıklaması
8.
(1) Ağaçta duran kuş, dalın kırılmasından hiç korkmaz. (2) Bir insan kendine güven duyarsa her eksiklik ve engele rağmen hedeflerine ulaşmayı başarır. (3) Kişisel yönden olgunlaştığın­dan öz yeteneklerini etkin kullanma becerisi edinir. (4) Ken­dine güven, özellikle çocukluk çağında kazanılan bir niteliktir.
(5) Çocukluk çağında bireyin kendine güvenini sınayacak bir­çok deneme yaşaması olasıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı, nedeniyle birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğüt anlamı daha belir­gindir?
Doğru Cevap: "E" Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil.
Soru Açıklaması
10.
(1) Gerçek sanatçılar, insanoğlunun kendisinin bile farkında olmadığı duygusal hallerini eserlere yansıtabilmiş kişilerdir. (2) Onlar, sanatseverlerle empatik bir bağ kurabilmişlerdir.
(3) Sanat eserlerinin gücü de burada gizlidir. (4) Sanatse­verlerin iç alemini duyumsayarak eserlerde işlemek, sanatın ve sanatçının birincil görevlerindendir. (5) Bir sanatçı, sanat­severlerle böylesi bir duygudaşlık içine girmeden başyapıt ortaya koyamaz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Cümle Anlamı TEST - 1
11.
"Hayatta en değerli olan şey zamandır, onu kime verdiğine dikkat et."
Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi ağır bas­maktadır?
Doğru Cevap: "A" Uyarı
Soru Açıklaması
12.
Bilim ve sanatta geri kalmış bir toplumun ekonomik yönden kalkınması hiç mümkün olur mu? Çağımızda ekonomik yön­den güçlü devletlerin bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde ileri ol­duğu herkesçe kabul edilmektedir. Bilim adamı ve sanatçı ye­tiştirmeden büyük devletler ligine girmek düşünülemez. Çağın gerisinde kalmamak için sahip olunan ekonomik olanaklar; araştırma ve geliştirmeye, katma değeri yüksek mal üretimi­ne, hepsinden önemlisi nitelikli insan yetiştirmeye harcanma­lıdır. Çünkü nitelikli insan gücünü elinde bulunduran toplumlar dünyaya yön verme konusunda da muktedir olurlar. Eğitimin bu yönünü düşünüp uzak hedef olarak belirleyen bir milletin kendisini her alanda ileriye götürmesi beklenir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "E" Tanım cümlesi
Soru Açıklaması
13.
"İlk özür dileyen daha cesur, ilk affeden daha güçlü, ilk unutan daha mutludur."
Cümlesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi benzetme cümlesidir?
Doğru Cevap: "C" Eğer sevgi bir çiçekse saygı onu koruyan bir saksıdır
Soru Açıklaması
15.
Anadolu Selçuklu Devleti, 1077'de İznik'te, Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Anadolu Selçuklu Türkleri, Anadolu'da siyasi birliği sağlamak üzere Malazgirt Zaferi'nden sonra kurulan bazı beylikleri topraklarına katmış­lardır. Anadolu'ya giren Haçlı ordularıyla savaşıp Türk ve İs­lam dünyasını Haçlılara karşı savunmuşlardır. 1243 Kösedağ Savaşı'nda Moğollara mağlup olan Anadolu Selçuklu Devleti, il. Mesut'un 1308'deki ölümü ile tarih sahnesinden çekilmiştir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "B" Amaç
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.
 • 15 te 15 😀 8 dakika da arttı. Daha çok çalışın arkadaşlar.dd

 • 13D 2Y 3 dk da kaldı sorular basitti daha erken bitirmeliydim ve 2 yanlışımın olması bu kadar basit soruların yanında çok kötü bi durum.

 • 15 SORUDAN 13 DOĞRU 2 YANLIŞ. 3 DK’DA FAZLADAN KALDI. BENCE MÜKEMMEL SORULARDI.

 • 15. Son soru nasil amaç olabilir açıklar mısınız?

 • tahmin ihtimal varsayım üçü de cümle de aynıymış gibi geliyor nasıl ayırt edebileceğiz off

 • 12.soruda sözde soru cümlesinin sonuna soru işareti konmaz metinde de sözde soru cümlesi yok açıklayabilir misiniz

  • Merhaba NUR,

   12. Soruda geçen ” Bilim ve sanatta geri kalmış bir toplumun ekonomik yönden kalkınması hiç mümkün olur mu? ” Bölümü sözde soru cümlesidir.

   Sözde Soru Cümlesi: Yanıt gerektirmeyen, cümleye şaşma, küçümseme, inanmayış, beklenmezlik, özlem … vb. anlamlar katmak için kurulan soru cümleleridir.

   Örnekler

   * Önüne baksan kör müsün? (Azarlama)

   * Bugün öğretmen gelir mi ki? (Olasılık)

   * Bu yüksek notu almak sana mı kaldı? (Küçümseme)

   * Nerde o günler? (Özlem)

   * O zavallı kime kötülük edecek ki? (Onaylatma)

  • 12. soru. sözde soru cümlesi vardır. ve kesinlikle sözde soru cümlelerine soru işareti konulur.