TYT Tarih Tarih Bilimine Giriş TEST - 1


Tarih Bilimine Giriş konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Tarih Bilimine Giriş Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Tarih Bilimine Giriş konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Tarih Bilimine Giriş Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Tarih Bilimine Giriş TEST - 1
1.
İbraniler, MÖ 3761 yaradılış yılını; Yunanlılar, ilk olim­piyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776; Romalılar, Roma şehrinin kuruluşu olan MÖ 753; Müslümanlar da Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılını takvimlerine başlangıç olarak kabul etmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "D" Farklı toplumların takvim aracılığıyla zamanı ölçmeye çalıştığını
Soru Açıklaması
2.
İngiliz tarihçi Collingwood'un "Geçmiş, bir anlamda bugün, hala yaşayan bir zaman dilimidir."

ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Olayların etkisinin uzun süre devam edebileceği
Soru Açıklaması
3.
• Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişme­lere olay denir.

• Tarihi olayın başlangıç ve bitiş tarihi bellidir.

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi ta­rihi olaya örnek olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Anadolu'nun Türkleşmesi
Soru Açıklaması
4.
Tuğba Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine olgu­nun olaya göre daha soyut ve genel olduğunu belirterek öğrencilerinden olguyla ilgili bir örnek ver­melerini istemiştir.

Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" İslamiyet'in yayılması
Soru Açıklaması
5.
Tarihi olaylar belirli bir coğrafyada gerçekleşir ve bu coğrafyanın olayın oluşumu ve gelişiminde etkisi vardır.

Sadece bu bilgilere göre, tarihi olayların açıklan­ması için aşağıdaki ögelerden hangisi bilinme­lidir?
Doğru Cevap: "C" Olayın yaşandığı yer
Soru Açıklaması
6.
İkinci elden kaynaklar, olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meyda­na getirilen eserlerdir.

Bu eserlere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Halil İnalcık'ın "Devlet-i Aliye" kitabı
Soru Açıklaması
7.
Olayın sonuçlarının ve etkilerinin tüm yönleriyle görülüp analizinin yapılması ve hangi olayın nedeni ya da sonucu olduğunun tespit edilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gerekir?
Doğru Cevap: "C" Olayların üzerinden belli bir zamanın geçmesinin
Soru Açıklaması
8.
Thukydides'in " ... Bu hastalık, Atinalıların şehrine de birdenbire girdi. Zenginlerde olduğu kadar, önceden hiçbir şeyi olmayıp ölenin mallarını alan kimselerde ani değişmeler görüldü. İnsanlar hoşça vakit geçir­menin zevk ve sefa etmenin gerekliliğini anladılar. Hayat da mal da fani kabul edildi. Sonra hiç kimse hiç bir şey için sıkıntı çekmeye meyletmedi."

ifadeleri ile öğretici tarih yazıcılığının aşağıdaki özellik­lerinden hangisi belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ahlaki değerlerin ön plana çıkarılması
Soru Açıklaması
9.
Tarihi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdaki özellikler­den hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" Süreklilik göstermesi
Soru Açıklaması
10.
• Arazisi engebeli, iklimi şiddetli, dağlık arazide yaşayan insanlar kanaatkar, savaşçı olup tehlike­den çekinmezler.

• İklimi yumuşak, etrafı sakin ve rahat bölgelerde oturanlar toprağa bağlı olup itaatkar, sebatlı ve çalışkanlık gibi bir takım huylara sahip olurlar.

Tarih bilimi bu bilgilere aşağıdaki bilimlerden han­gisinden yararlanarak ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Coğrafya
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Tarih Bilimine Giriş TEST - 1
11.
Osmanlı Devleti'nde "Kuruluş", "Yükselme", "Durak­lama", "Gerileme", "Dağılma" gibi dönemlendirmeye gidilmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı tarihinin incelenmesini kolaylaştırmak
Soru Açıklaması
12.
Zamanı bilme ve verimli kullanma gerekliliğinin aşağıdaki icatlardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir? 
Doğru Cevap: "B" Takvim
Soru Açıklaması
13.
Tanım: Tarih, insanların geçmişteki her türlü faaliyeti­ni, olayların birbirleriyle olan ilişkilerini, sebep-sonuç belirterek, yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır.

Bu tanıma göre, tarih bilimi ile ilgili aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Deney metodunu kullandığı
Soru Açıklaması
14.
Mustafa Kemal, "Tarihini bilmeyen milletler başka mil­letlerin avı olurlar." demiştir.

Mustafa Kemal'in belirttiği durumun ortaya çıkma­ması için,

1- bireyin ferdi olduğu milletin geçmişini öğrenmesi,

2- toplumun milli değerlerine sahip çıkması,

3- bireylerin kültürünü tanıyarak milli bilinç kazan­ması

unsurlarından hangilerinin benimsenmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
15.
Tarih bilimi geçmişte yaşanmış olayları yeniden dene­ye tabi tutmaz ve olayla ilgili genel kanunlara ulaş­maz.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıkla­nabilir?
Doğru Cevap: "B" Her olayın kendine özgü özelliklerinin olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.
1 4 5 6