TYT Tarih Milli Mücadele TEST - 2


Milli Mücadele konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Milli Mücadele Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Milli Mücadele konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Milli Mücadele Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Milli Mücadele TEST - 2
1.
İşgallere tepki gösteren mebuslara karşı Milli Eğitim Bakanı Rıza Tevfik şu savunmayı yapmıştı: " ... "Hüküm, galibindir! ... Almanya'yı bile dize getiren bir düşman 'Bazı noktaları işgal ederim.' derse, haklı sa­yılması gerekir ... "

Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Rıza Tevfik ile ilgili;

1- Mücadele kararlılığı göstermiştir.

2- Milli hissiyata aykırı duyarsız davranışlar sergilemiştir.

3- Milli duyguları ön planda tutmuştur.

4- Teslimiyetçi politikaları benimsemiştir.

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
2.
Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'nde alınan bir kararla milli cemiyetleri "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adıyla tek çatı altında topladı.

Bu durumun,

1- ulusal birlik ve beraberliğin sağlanması,

2- tam bağımsızlık ilkesi için mücadele edilmesi,

3- Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması,

4- Osmanlı'nın anayasal düzene geçmesi

unsurlarından hangilerinin gelişmesine katkıda bulunduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
3.
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Türkçe metinde "vilayatısitte" yani altı vilayet ifadesi yer alıyor iken İngilizce metinde "altı Ermeni vilayeti" denmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmak istendiği
Soru Açıklaması
4.
İtilaf Devletleri askerlerinin aşırı davranışları ve azın­lık çetelerinin silahlı eylemleri, tepkilere neden olur­ken Türk halkının Osmanlı Hükumeti'ne olan güveni­ni iyice azalttı.

Bu durum karşısında Türk halkı aşağıdaki önlem­lerden hangisini almıştır?
Doğru Cevap: "A" Yerel direniş cemiyetleri kurma
Soru Açıklaması
5.
İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalini protesto etmek için ülkenin birçok yerinde mitingler yapıldı.

Bu durum Türk milletinin,

1- milliyetçilik,

2- teslimiyetçilik,

3- milli birlik ve beraberlik

kavramlarından hangilerini benimsediğini gös­terir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri'nin ve azınlık çetelerinin faaliyetlerine göz yummuştur.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Kuvayımilliye birliklerinin kurulmasına
Soru Açıklaması
7.
Pontus Rum Cemiyeti, Türk köy ve kasabalarını ba­sarak Türk halkını başka bölgelere göç etmeye zor­ladı.

Pontus Rum Cemiyeti bu tutum ile aşağıdakiler­den hangisini sağlamaya çalışmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bölgede nüfus çoğunluğunu ele geçirmek
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti'nin İngiltere koruyuculuğu altına gir­mesini savunan İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ni, padişah Vahdettin ve Damat Ferit Paşa desteklemiştir. Ulusal mücadeleye karşı çıkmış, basın yoluyla İngiltere yan­lısı kamuoyu oluşturmaya ve işgalcilere İstanbul'da her konuda yardımcı olmaya çalışmıştır.

Buna göre, İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Türk milletinin çıkarına çalışmadığı
Soru Açıklaması
9.
Kilikyalılar Cemiyeti, Adana ve Çukurova çevresini Er­meni ve Fransızlara karşı savunmayı amaçlamış ve bu güçlere karşı mücadele etmiştir.

Buna göre Kilikyalılar Cemiyeti ile ilgili,

1- milliyetçilik duygusu ile hareket ettiği,

2- ulusal egemenlik ilkesinin devlet yönetiminde egemen olmasına çalıştığı,

3- Milli Mücadele'ye karşı olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı aydınlarının bir kısmı Milli Mücadele Dö­nemi'nde Osmanlı yönetiminin politikalarını ve man­dacı çözümleri savundu.

Osmanlı aydınlarının bu tutumu aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "D" Türk halkının gücüne inanmadıklarını
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Milli Mücadele TEST - 2
11.
Hınçak ve Taşnak cemiyetleri Çukurova ve Doğu Ana­dolu'da Ermeni Devleti kurmak amacıyla faaliyette bulundular.

Bu cemiyetlerin faaliyetleri ile ilgili aşağıdakiler­den hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Türk toprak bütünlüğü için tehdit oluşturdukları
Soru Açıklaması
12.
İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesi, Ege Böl­gesi'nde direnişin başlamasına neden oldu. Yunan kuvvetlerine karşı ilk planlı savunma Ayvalık'ta baş­ladı. Bergama, Salihli ve Nazilli gibi yerlere yayıldı.

Bu özellikler bölge halkı ile ilgili,

1- işgalleri kabul etmedikleri,

2- milli duygularla hareket ettikleri,

3- İstanbul Hük0meti'nin desteğini sağladıkları

durumlarından hangilerine kanıt olarak gösteri­lebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
13.
Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldi­ğinde denizin ortasında demirlemiş, Anlaşma Devletleri'ne ait donanmayı görünce yaveri Cevat Abbas Bey'e "Geldikleri gibi giderler." diyerek aşa­ğıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "B" İşgallerin son bulacağını
Soru Açıklaması
14.
İşgal kuvvetlerine ve azınlık çetelerine karşı ülkenin her yanında Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Gaddar Pehlivan, Şahin Bey, Karayılan, Kara Fatma ve İpsiz Recep gibi yerel halk kah­ramanları önderliğinde direniş birlikleri oluştu.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "D" İşgaller ve karışıklıklar karşısında düzensiz birlik­lerin mücadele ettiğini
Soru Açıklaması
15.
Mondros Ateşkes Antlaşması'nda "Hükumet haber­leşmesi dışında; bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri'nin denetiminde olacaktır." maddesi kabul edilmiştir.

Bu maddenin aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Türk halkının işgallere karşı birlik olmasının önlen-mesini
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.
  • Konuyu iyice çalıstım ve karşılığını aldım. Bu siteyi oluşturan ve emeği gecen herkese Teşekkürler