TYT Tarih 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya TEST - 2


21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya TEST - 2
1.
28 Şubat askeri bir darbedir. Bu darbede asker, silah gücü ve mevzuat desteğinin dışında kamuoyunun da desteğini almaya çalışmıştır.

Bu süreçte yaşanan gelişmeler arasında aşağı­dakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" TBMM'nin yasama faaliyetlerine son verilmesi
Soru Açıklaması
2.
Avrupa ülkeleri başta PKK olmak üzere Türkiye'ye karşı terör faaliyetlerinde bulunan örgütlerin kendi ülkelerindeki faaliyetlerine izin verdi. Doğu Avrupa ülkeleri için uygulanan üyeliğe hazırlama programları­na Türkiye'yi dahil etmedi.

Avrupa Birliği'nin bu tutumunda,

1- Türkiye'nin siyasi baskı altında tutulması,

2- Rusya'nın askeri tepkisinden çekinmesi,

3- ABD ile ilişkileri geliştirmeye çalışması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
3.
Türkiye'de 1990'11 yıllarda toplumda Sünni-Alevi ve laik-antilaik bölünmeyi gerçekleştirmeye yönelik eylemler yapılmıştır. Bu şekilde, Müslüman bir ülkenin dünyada tek olan demokratik ve laik yönetim deneyi­mi ortadan kaldırılmak istenmiştir.

Bu gelişmeler aşağıdaki kavramlardan hangisinin doğrudan zarar görmesine yönelik olarak ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal birlik ve beraberliğin
Soru Açıklaması
4.
TSK içindeki FETÖ mensupları 15 Temmuz 2016'da Pensilvanya'da bulunan terörist başı Fetullah Gülen'den aldıkları talimatla iktidarı devirip Türkiye'yi işgal etmek için harekete geçmişlerdir.

Bu gelişme,

1- can kaybının yaşanması,

2- siyasi karışıklıkların ortaya çıkması,

3- Türk demokrasisinin önemli bir tehlike atlatması

durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
1994 krizi; kamu harcamalarındaki hızlı artış, ithalat ağırlıklı tüketime dayalı büyüme ve mali piyasalarda yaşanan istikrarsızlık sonucu ortaya çıktı.

Bu ekonomik krizin,

1- enflasyonun yükselmesi,

2- Türk Lirasının değer kaybetmesi,

3- anayasal düzenin ortadan kalkması,

4- gecelik faizlerin yükselmesi

durumlarından hangilerine neden olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 4
Soru Açıklaması
6.
11 Eylül sonrasında ABD'nin Orta Doğu ve Afrika'ya yönelik politikalarının merkezinde enerji kaynaklarına hakim olma düşüncesi vardır.

Bu durum ABD'nin aşağıdaki alanlardan hangisin­deki hedefleri ile doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" İktisadi
Soru Açıklaması
7.
Irak, Körfez Savaşı ile büyük bir yenilgiye uğratılarak bölgede ön plana çıkmak isteyen diğer devletlere gözdağı verilmiştir. ABD, Orta Doğu'da özellikle petrol kaynağı olan Basra Körfezi'nde tam ve tartışmasız bir kontrol kurmuştur.

Bu gelişmenin,

1- İsrail'in güvenliğinin sağlanması,

2- uluslararası terör olaylarının azalması,

3- uluslararası enerji kaynaklarının kontrol altında tutulması

durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Türkiye seksen milyonluk nüfusuyla AB üyesi olursa AB kurumları içerisinde en büyük katılım ve temsil hakkını elde eder. Türkiye, aynı zamanda AB'deki fonlardan en çok yararlanan ülke olur.

Bu durum Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangi­sine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Avrupa Birliği'ne üye olma sürecinin uzaması
Soru Açıklaması
9.
Helsinki Deklarasyonu ve glasnost-perestroyka ile Doğu Bloku'nda başlayan demokrasi ve hürriyet akımları neticesinde SSCB ve uydusu olan ülkelerde birer birer yönetim ve rejim değişiklikleri yaşandı.

Bu gelişmenin Avrupa'da aşağıdakilerden hangi­sine ortam hazırladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" SSCB'nin etkinliğinin azalması
Soru Açıklaması
10.
Aliya İzzetbegoviç, "Ben Avrupa'ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihti­yar öldürmedik. Hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptılar. Hem de Batı'nın gözleri önünde." bu sözleri ile aşağıdakilerden han­gisini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "E" İç savaş sırasında Bosnalıların ilkeli tutumunu
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya TEST - 2
11.
İkinci Körfez Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan mevcut kargaşa ortamından faydalanan terör örgütleri ve özellikle de DEAŞ (Devletü'I Irak ve'ş Şam) başkent Bağdat'ı işgal etmeye kalkıştı. lrak'ta işgal güçlerinin eylemleri, iç çatışmalar ve 3000 civarındaki intihar saldırısı sonrasında yaklaşık 1 milyon insan hayatını kaybetti. 5 milyon çocuk yetim kaldı ve yaklaşık 6 milyon insan mülteci durumuna düştü.

Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?
Doğru Cevap: "B" lrak'ta yerel idari birimlerinin ortaya çıktığı
Soru Açıklaması
12.
Türkiye, 1990 sonrasında bir ucu ülke dışında bir ucu ülke içinde olan PKK terör örgütünün artan eylemler­ine maruz kalmıştır. PKK, sivil halkı hedef alan terör eylemlerinde bulunmuştur. Ortaya koyduğu vahşet ile yıllardır kardeşçe yaşayan Türk ve Kürt kökenli vatan­daşların arasına nefret ve kin tohumları ekmeye çalışmıştır.

Buna göre, PKK ile ilgili,

1- dış yardım aldığı,

2- sivil halk için tehdit oluşturduğu,

3- toplumda birliği engellemeye çalıştığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
13.
Orta Doğu'da var olan yer altı zenginliklerine rağmen bölge ülkelerinde işsizlik oranlarındaki artış, rüşvet ve yoksulluk isyanlarda öncül nedenleri oluşturdu. Asgari ekonomik sorunlara çözüm bulamayan iktidarlar sorgulanmaya başlandı.

Bu durumun Arap devletlerinde,

1- karışıklıkların görülmesi,

2- farklı ülkelere göçlerin yaşanması,

3- siyasi istikrarın ortaya çıkması,

4- dış askeri müdahalelerin yaşanması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 4
Soru Açıklaması
14.
Türkiye'deki,

1- son yıllarda dış siyasette etkin bir pozisyon alması,

2- iç siyasette toplumsal barışı sağlamaya yönelik politikalar izlemesi,

3-ekonomik verilerin yükselmesi

gelişmelerinden hangileri Gezi Parkı eylemlerinde yabancı istihbarat güçlerinin aktif görev almasında etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
15.
ABD'nin Bush ve Obama dönemlerinde daha belirgin hale gelen Sudan siyasetinin temelinde; Güney Sudan'daki petrol rezervlerine sahip olma, bölgede artan Çin etkisini kırma ve Etiyopya, Kenya, Uganda gibi bölgesel ortaklarla iş birliği yapacak yeni bir devlet kurma düşüncesi yatmaktadır.

Buna göre, ABD'nin Güney Sudan politikaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Terör faaliyetlerini engellemek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.