TYT Tarih 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya TEST - 1


21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya TEST - 1
1.
1991 'de SSCB'nin dağılması ile Soğuk Savaş Dönemi sona ermiş, Kafkasya ile Orta Asya'da Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanmıştır.

Sadece bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Dünya siyasi haritasının değiştiğine
Soru Açıklaması
2.
Suriye'de Arap Baharı 15 Mart 2011'de başladı. Suriye'de Esad rejimi, gösterilere şiddetle karşılık ve­rilmesiyle olay uluslararası boyut kazandı. Rusya, İran ve Çin'in açık desteğini alan Esad'ın iktidarı devam etti. Milyonlarca insan ülkeden göç etmek zorunda kaldı. Yüz binlerce insan öldürüldü. Uluslararası toplum Suriye'de yaşanan olaylara seyir­ci kaldı.

Bu durumla ilgili,

1- Suriye'de iç savaş yaşandığı,

2- karışıklıkların Suriye'de nüfus hareketlerine neden olduğu,

3- uluslararası bazı güçlerin Suriye'ye nüfuz ettiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
FETÖ yapılanmasıyla Türkiye'de adliye, mülkiye, askeriye, eğitim ve emniyet başta olmak üzere bütün devlet kurumlarında kadrolaşmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Kurumları kendi amaçları etrafında kullanma
Soru Açıklaması
4.
Türkiye, 1994'te ekonomide yaşanan olumsuzluklara son vermek için 5 Nisan 1994'te yeni bir ekonomik istikrar programı hazırladı. IMF ile stand-by antlaş­ması imzalandı ve 610 milyon dolarlık kredi alındı.

Bu program ile aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıktığı söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Paradan altı sıfırın atılması
Soru Açıklaması
5.
Bosna Savaşı'nda tam olarak bilinmemekle birlikte 100'ün üzerinde etnik kıyımın yapıldığı toplama kam­plarında yaklaşık 250 bin insan toplandı. Bu insanlar­dan 17 bini öldürüldü. Bu kampların en korkunçların­dan biri olan Omarska Kampı'ndaki kırmızı (ölüm) ve beyaz (işkence) evler soykırımın yaşayan tanıklarıdır.

Buna göre, Bosna Savaşı ile ilgili,

1- insan hakları ihlallerinin yaşandığı,

2- insan kayıplarının olduğu,

3- Birleşmiş Milletlerin ihlallere karşı gerekli tedbirleri aldığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri'ne ihracatında doku­ma, makine, demir-çelik, otomotiv ve gıda önemli yer tutmaktadır. Bankacılık ve müteahhitlik sektöründe de Türkiye'nin önemli girişimleri olmuştur.

Bu durum Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile,

1- ekonomik,

2- siyasi,

3- kültürel

unsurlarından hangilerinde daha cok ilişki kurdu­ğunu gösterir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
7.
ABD, 11 Eylül saldırıları sonrası dış politikasında kendi egemenliğine rakip olabilecek güçleri engelle­meyi ve uluslararası sisteme mutlak hakimiyetini kab­ullendirmeyi esas almıştır.

ABD bu çerçevede aşağıdakilerden hangisine askeri müdahalede bulunmuştur?
Doğru Cevap: "E" Afganistan
Soru Açıklaması
8.
2007'de ABD'de başlayıp 2008'de dünyaya yayılan ekonomik kriz, 1929 Ekonomik Buhranı'ndan sonra dünyanın yaşadığı en büyük ekonomik kriz olarak tanımlanmaktadır. Bu küresel kriz Türkiye ekonomisi­ni de etkilemiştir.

Bu krizin Türk ekonomisi üzerindeki etkileri ara­sında,

1- ihracatının azalması,

2- ekonomisinin yavaşlaması,

3- uluslararası piyasalardan dış borçlanma imkan­larının kolaylaşması

durumlarından hangileri gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.
Milli Güvenlik Kurulu kararlarına muhalif olan hükumet, basın ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla maruz kaldığı baskı sonucu iş yapamaz duruma getir­ilmiş, Başbakan ve Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan 18 Haziran'da istifa etmek zorun­da bırakılmıştır. Yönetim fiili olarak askerlerin kon­trolüne geçmiştir.

Bu durumun Türkiye'de,

1- demokratik yaşamın gerilemesi,

2- rejimin mililer yapısının güçlenmesi,

3- askerin yöneticiler üzerinde baskı oluşturması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
28 Şubat sürecinde 80 vali, 846 kaymakam, 288 üst düzey bürokrat hakkında inceleme başlatıldı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve diğer kay­naklardan alınan bilgilere istinaden çok sayıda kamu görevlisi irticacı vb. sıfatlarla fişlenerek memuriyetten atıldı veya pasif görevlere getirildi. Refah Yol Hükumeti'nin yerine Anasal-D (Anavatan Partisi, Demokrat Sol Parti, Demokrat Türkiye Partisi) Hükumeti kuruldu.

Buna göre 28 Şubat süreci ile ilgili,

1- insanlara karşı antidemokratik uygulamaların görüldüğü,

2- siyasal iktidarın el değiştirmesine neden olduğu,

3- ulusal egemenlik düşüncesinin güçlendiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya TEST - 1
11.
Avrupa Birliği'nin birlik içinde yeni pazarlar oluş­turarak ucuz iş gücünü birliğe üye ülkeler içinden sağlamak istemesi aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Birliğin genişleme politikası izlemesine
Soru Açıklaması
12.
Filistin Sorununun çözülememesinde aşağıdaki­lerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Türkiye'nin Orta Doğu barış sürecinin savunucusu olması
Soru Açıklaması
13.
1989'da Berlin Duvarı'ndan geçişlere izin verildi. Berlin Duvarı aynı yıl içinde yıkıldı. SSCB lideri Gorbaçov'un olumlu yaklaşımı üzerine başlayan görüşmeler sonrasında ABD, İngiltere, SSCB, Fransa, Batı Almanya ve Doğu Almanya'nın Moskova'da yaptıkları antlaşmayla iki Almanya bir­leşti. 3 Aralık 1990'da yapılan demokratik seçimlerle yeni yönetimi belirlenen Almanya Cumhuriyeti Devleti kuruldu.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" SSCB'nin siyasi ve askeri açıdan dağıldığına
Soru Açıklaması
14.
Tunus'ta pazarcılık yapan üniversite mezunu Muhammed Buazizi adlı gencin kendisine yapılan haksızlık ve baskı sonrasında 17 Aralık 2010'da ken­dini yakmasıyla başlayan olaylar kısa sürede ülke geneline yayıldı. Demokrasi ve değişim parolasıyla devam eden olaylar Mısır, Yemen, Libya, Suriye gibi Arap ülkelerinde de ortaya çıktı.

Bu gelişmelerin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Arap Birliği'nin kurulması
Soru Açıklaması
15.
Türkiye, kendisine sığınan mültecilere 2017 yılı sonu itibarıyla 24 milyar TL'si (6 milyar dolar) devlet kay­naklarından olmak üzere toplamda 95 milyar TL civarında yardımda bulunmuştur.

Bu durum mülteci sorunu konusunda Türkiye'nin aşağıdaki alanlardan hangisinde sorun yaşaması­na neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" İktisadi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.