TYT Tarih ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya TEST - 2


ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya TEST - 2
1.
2. Dünya Savaşı'ndan sonra, değişen güç dengeler­ine bağlı olarak çok sayıda yeni devlet kuruldu. Eski sömürge imparatorluklarının mandater yönetimleri altındaki ülkeler bağımsızlıkların ilan ettiler. Öyle ki; yeni kurulan devletlerin sayısı, 1945 yılına kadar var olan devletlerin sayısını geçti.

2. Dünya Savaşı sonrasında bu kadar çok devletin kurulmasında,

1- zengin yer altı kaynaklarının önemini kaybetmesi,

2- dünya genelinde ulus - devlet hareketlerinin yaygınlaşması ve güçlenmesi,

3- savaş öncesindeki güçlü devletlerin bu güçlerini kaybetmeleri

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
2. Dünya Savaşı'nın son döneminde Alman işgali altındaki Avrupa ülkeleri, ABD, SSCB, İngiliz ve Fransız orduları tarafından işgalden kurtarıldılar. Özellikle SSCB orduları tarafından işgal edilen ülkel­erden SSCB orduları hemen çekilmediler. Önce bu ülkelerde komünist partilerin iktidara gelmelerini sağladılar, ondan sonra bu ülkelerden çekildiler.

Buna göre, 2. Dünya Savaşı sonrasında SSCB'nin liderliğinde Avrupa'nın doğusundaki devletlerin kurduğu "Doğu Bloku"nun oluşmasında;

1- Alman işgalinden SSCB orduları tarafından kur­tarılmaları,

2- SSCB'nin bu devletlerin iç işlerine karışması,

3- Alman işgali sırasında demokrasi bilincinin gelişmiş olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu­nulabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Durum: 1. Dünya Savaşı öncesinde uluslararası siyasette en etkili devlet İngiltere'ydi.

Gelişme: 1. Dünya Savaşı'nda Almanya ve bağdaşık­larının İngiltere diğer İtilaf Devletlerine karşı savaşı kazanma ihtimali ortaya çıktı.

Sonuç: Başlangıçta savaşa girmemiş olan ABD'nin İngiltere yanında savaşa girmesi sonucun­da İngiltere'nin bulunduğu grup savaşı kazanmış ve İngiltere'nin uluslararası siyasal düzendeki üstünlüğü devam etmiştir.

Bu bilgilere bakılarak ABD'nin politikası ile ilgili olarak,

1- Yayılmacı politikalar izlemiştir.

2- Uluslararası siyasal dengelerin değişmesine karşı çıkmıştır.

3- Millı devletlerin kurulmasına destek vermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız 2
Soru Açıklaması
4.
2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de ülke gene­linde üretilen tarımsal gıdaların öncelikle ordunun ihtiyacı için yönlendirilmesi, artanın ise zaman zaman karne ile halka satılmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

 
Doğru Cevap: "B" Erkek nüfusun büyük bir kısmının askere alınmış olması
Soru Açıklaması
5.
2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye savaşa doğrudan girmemiş olmasına rağmen Türkiye'de askeri giderler artmıştır.

Bunun nedeni olarak,

1- erkek nüfusun bir kısmının askere alınması,

2- işsizlik oranının artması,

3- şehirlerde bazı ürünlerin karne ile satılması

durumlarından hangileri gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
6.
2. Dünya Savaşı sonrasında, Nazi Alman yöneticileri ve Nazi Partisi siyasi liderleri "insanlık suçu"ndan­yargılanmışlardır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Almanların Yahudilere yönelik soykırım suçu işlemesi
Soru Açıklaması
7.
2. Dünya Savaşı sonrasında,

1- Mısır ve Hindistan'ın bağımsız birer devlet olmaları,

2- Almanya'nın Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünmesi,

3- İsrail'in bağımsız devlet olarak kurulması

gelişmelerinden hangileri, Sovyetler Birliği'nin rejimini yayma çalışmalarının sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
8.
2. Dünya Savaşı sırasında dünya genelinde tarımsal üretimde büyük oranda azalma görülmüştür.

Bu durum,

1- tarım arazilerinin savaş alanı haline gelmesi,

2- tarımda çalışacak erkek nüfusun askere alınması,

3- bazı ülkelerde soykırım faaliyetlerinin görülmesi

gelişmelerinden hangileri ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.
2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın sivil kayıpları savaşın son aylarında çok hızlı bir artış göstermiştir.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atması
Soru Açıklaması
10.
2. Dünya Savaşı, ABD'nin Japonya'ya atom bombası atması üzerine sona ermiştir.

Bu silahın gerçekleştirdiği yıkımın görülmesi, savaş sonrasında aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Nükleer silahların sınırlandırılması görüşmelerinin yapılmasına
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya TEST - 2
11.
2. Dünya Savaşı sırasında birlikte savaşan ABD ve SSCB, savaş sonrasında birbirlerine karşı siyasi ekonomik ve askeri alanda mücadeleye girmişlerdir.

Savaş sonrasında bu durumun oluşmasında;

1- SSCB'nin komünizm yönetimini yaymak istemesi,

2- İngiltere ve Fransa'nın eski güçlerini kaybetmesi,

3- çok sayıda milli devletin kurulması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
12.
2. Dünya Savaşı sırasında devlet gelirleri azalmıştır. Bunun üzerine vergiler artırılmış, vergisini vere­meyenler ise vergilerinin karşılığında çeşitli kamu görevlerinde çalıştırılmışlardır.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Halkın devletin ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü olması
Soru Açıklaması
13.
2. Dünya Savaşı'nda görülen bazı gelişmeler şunlardır: 

- Önceki savaşlara oranla hava saldırılarında büyük bir artış görülmüştür.

- Atom bombası kullanılmıştır.

- Kıtlık ve salgın hastalıklar yaşanmıştır.

- Naziler toplama kamplarında Yahudilere karşı sis­temli bir soykırım yapmışlardır.

Bu gelişmelerin ortak sonucu olarak aşağıdakiler­den hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Sivil kayıplarının artması
Soru Açıklaması
14.
2. Dünya Savaşı sırasında Müttefik Devletler Türkiye'yi kendi yanlarında savaşa sokmak için çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Fakat Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün uyguladığı özenli politikalar sonucun­da Türkiye bu yıkıcı savaşa girmemiştir.

Müttefik Devletlerin Türkiye'yi kendi yanlarında savaşa sokmak istemelerinde,

1- Türkiye'nin jeopolitik konumundan yararlanma,

2- Almanların Orta Doğu petrolleri çevresinde yayıl­masını engelleme,

3- Türkiye'nin askeri teknolojisinden yararlanma

amaçlarından hangilerinin olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
15.
2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye, temel tüketim mallarının halka adaletli biçimde dağıtılmasını sağlamak, stokçuluğun ve karaborsanın önlen­mesi amacı ile aşağıdakilerden hangisini gerçek­leştirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Karne uygulamasının yapılmasını
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.