TYT Matematik: Verilerin Grafikle Gösterilmesi TEST - 1


Verilerin Grafikle Gösterilmesi konusu TYT Matematik dersi test çöz sayfasındasın. Verilerin Grafikle Gösterilmesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Verilerin Grafikle Gösterilmesi konusu TYT Matematik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Verilerin Grafikle Gösterilmesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Matematik: Verilerin Grafikle Gösterilmesi TEST - 1
1.


Yukarıdaki tabloda bir müzeye dört ay boyunca gelen ziyaretçi sayıları verilmiştir.

Bu tabloya uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
2.
Bir çiftlikte 100 manda, 150 koyun ve 250 inek vardır.

Bu hayvanların tamamı bir daire grafiği ile gös­terilirse mandalarla ilgili dilimin merkez açısı kaç derece olur?
Doğru Cevap: "B" 72
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki sütun grafik bir şirketin yıllara göre gelir - gider miktarını göstermektedir.Buna göre, bu şirketin üç yıl boyunca elde ettiği kar toplam kaç bin TL dir?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
4.


Yukarıdaki çizgi grafik, Bahar'ın beş gün boyunca matematikten çözdüğü soru sayısını göstermektedir.

Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi yan­lıştır?
Doğru Cevap: "E" Beş günde toplam 180 soru çözmüştür.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki dairesel grafik 900 tane ağacın bulunduğu bir meyve bahçesindeki ağaçların dağılımını göster­mektedir.Buna göre, bu bahçedeki kiraz ağaçlarının sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 150
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki dairesel grafikte bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin dağılımı gösterilmiştir.

Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrenciler­den 2 fazla olduğuna göre, sınıf mevcudu kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 18
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki sütun grafik, bir fabrikada üretilen A, B, C, D ürünlerinin üretim miktarlarını göstermektedir.

Buna göre, A ürününün üretim miktarı bu dört ürünün toplam üretim miktarının yüzde kaçıdır?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
8.
Ayşe Nine, bahçesinin % 30 una domates, % 20 sine salatalık ve geri kalanına kıvırcık ekiyor.

Ayşe Nine'nin bahçesine ektiği ürünler dairesel grafikle gösterilirse domatese ait dilimin merkez açısı kaç derece olur?
Doğru Cevap: "A" 108
Soru Açıklaması
9.


Yandaki dairesel grafik bir işçinin aylık harcamasının dağılımını göstermektedir.

İşçinin maaşı 720 TL oldu­ğuna göre, aylık harcama­larının miktarını gösteren sütun grafiği aşağıdakiler­den hangisidir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki sütun grafikte bir karışımı oluşturan mad­delerin miktarları gösterilmektedir.

Bu maddelerin miktarları dairesel grafikle göste­rilseydi şekeri gösteren dilimin merkez açısı kaç derece olurdu?
Doğru Cevap: "E" 54
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik: Verilerin Grafikle Gösterilmesi TEST - 1
11.
Ayşegül, kır yürüyüşü yapmak için sabit hızla evden yola çıkıyor. 2 saat yürüdükten sonra 1 saat dinle­niyor ve tekrar aynı hızla geri dönüyor ve 2 saatte evine varıyor.

Buna göre, Ayşegül'ün kır yürüyüşü esnasında evine olan uzaklığını gösteren grafik aşağıdaki­lerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
12.


Yukarıdaki dairesel grafikte bir çiftçinin ürettiği A, B, C ürünlerinin dağılımı veriliyor. Sütun grafikte ise bu ürünlerin miktarları veriliyor.

Buna göre, x - y farkı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.