TYT Matematik: Veri Sayma TEST - 2


Veri Sayma konusu TYT Matematik dersi test çöz sayfasındasın. Veri Sayma Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Veri Sayma konusu TYT Matematik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Veri Sayma Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Matematik: Veri Sayma TEST - 2
1.
a, b, c sayılarının aritmetik ortalaması x tir.

a2 - 2ax + x2 = 35

b2 - 2ax + x2 = 24

c2 - 2ax + x2 = 13

olduğuna göre, a, b ve c sayılarının standart sapması kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 6
Soru Açıklaması
2.
a, b, c sayılarının standart sapması 4 tür.

Buna göre, 3a, 3b, 3c sayılarının standart sapması kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 12
Soru Açıklaması
3.


Dört farklı sınıfın öğrencilerine uygulanan bir test ile ilgili bazı bilgiler yukarıda verilmiştir.

Bu test için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" B sınıfındaki öğrenciler D sınıfına göre birbirine daha yakın puanlar almıştır.
Soru Açıklaması
4.
x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere,

2, 5, x, 13, 21, 8, y, 25, 24, 17, 10

sayı dizisi veriliyor.

Bu sayı dizisinin medyanı 13 olduğuna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz?
Doğru Cevap: "E" 11
Soru Açıklaması
5.
Yaşları farklı tam sayılar olan üç kardeşin yaşlarının aritmetik ortalaması 17 dir.

Buna göre, en küçük kardeşin yaşı en fazla kaç olabilir?
Doğru Cevap: "C" 16
Soru Açıklaması
6.
Bir sınıfta 16 yaşında 12 öğrenci, 17 yaşında 14 öğrenci ve 18 yaşında 9 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden yaş ortalaması 17 olan bir grup kurula­caktır.

Bu grup en çok kaç kişi olabilir?
Doğru Cevap: "C" 32
Soru Açıklaması
7.


olduğuna göre, t kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 27
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki grafiklerde beş ayrı ülkenin aynı yıl için ge­lir dağılımları gösterilmiştir.

Buna göre, hangi ülkenin gelir dağılımında stan­dart sapma en küçüktür?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.
3, 8, 5, 14, 10, x, 13, 11, 2

sayı dizisinin aritmetik ortalaması ile medyanı aynı değere sahip olduğuna göre, x in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 30
Soru Açıklaması
10.
n tane ardışık pozitif çift sayının medyanı 12 dir.

Bu sayıların toplamı 84 olduğuna göre, n kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 7
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.