TYT Matematik: Örüntü Problemleri TEST - 2


Örüntü Problemleri konusu TYT Matematik dersi test çöz sayfasındasın. Örüntü Problemleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Örüntü Problemleri konusu TYT Matematik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Örüntü Problemleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Matematik: Örüntü Problemleri TEST - 2
1.
Haftanın C ile başlayan günlerinde çalışmayan Salih'in 29. iş günü Çarşamba olduğuna göre, 12. iş günü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pazartesi
Soru Açıklaması
2.
4 satır ve n sütundan oluşan aşağıdaki tabloda pozitif tek sayılar belirli bir kurala göre sıralanmıştır.Buna göre,

1- 71 sayısı, 4. satır ve 18. sütundadır.

2- 53 sayısı ile 85 sayısı aynı satırdadır.

3- 59 sayısının bulunduğu sütun ile 117 sayısının bulunduğu sütun arasında 16 sütun vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Doktor Dilay Hanım, hastanede her hastaya 20 daki­ka muayene süresi ayırıyor.

İlk muayeneye saat 10.00'da başlayan Dilay Ha­nım, hiç ara vermeden hasta aldığına göre, saat 13.35'te kaçıncı hastası ile ilgilenmektedir?
Doğru Cevap: "B" 11
Soru Açıklaması
4.
Bir çekirge aşağıdaki kutularda A kutusundan G ku­tusuna doğru ok yönünde her sıçrayışında bir son­raki kutuya geçmek üzere ilerliyor. G kutusuna gelen çekirge, durmadan aynı hareketi A kutusuna doğru yapmaktadır.Başlangıçta A kutusunda bulunan çekirge bu ha­rekete durmadan devam ettiğine göre, 635. sıçra­yışında hangi kutuya ulaşır?
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
5.
Mehmet hafta başında ders çalışmaya karar verip hafta içi her gün çözdüğü soru sayısını gün gün aşa­ğıdaki tabloya kaydediyor.Mehmet, ilk gün 30 soru çözüp daha sonraki her gün soru sayısını bir öncekine göre 5 artırdığına göre, kaçıncı hafta ve hangi gün 235 soru çöz­müştür?
Doğru Cevap: "E" 9. hafta - Salı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki tablo belirli bir düzene göre doldurulmak­tadır.Buna göre, aşağıdaki sayı ikililerinden hangileri aynı satırda değildir?
Doğru Cevap: "D" 39 ve 76
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki tabloya pozitif tam sayılar sırasıyla yazıla­caktır.- Tabloyu doldurmaya 1. satırdaki ilk kareden baş­lanıp satır boyunca sağa doğru doldurulacaktır.

- 1. satır bittiğinde 2. satıra geçilip bu satır sağdan sola doldurulacaktır.

- Bu işlem tek numaralı satırlarda soldan sağa, çift numaralı satırlarda sağdan sola devam edecektir.

- Doldurulan her 3 bölmeden sonra ilk gelen bölme boş bırakılacaktır.

Buna göre, 461 sayısı soldan sağa kaçıncı sütun­da bulunur?
Doğru Cevap: "D" 4.
Soru Açıklaması
8.
Bir öğretmen her dersinin başında bir önceki derste nerede kaldığını öğrencilerine sormaktadır.Öğretmen dönemin ikinci dersinde ilk derste kaldık­ları yeri Ali'ye sormuş, ardından her ders bir sonraki öğrenciye sorarak dönem sonuna kadar bu alışkanlı­ğını sürdürmüştür.

Naz'dan sonra tekrar Ali'ye geçmek şartıyla, 76. ders kimden hatırlatma yapmasını istemiştir?
Doğru Cevap: "B" Eda
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda 6 sütun, 100 satırdan oluşan tablonun birinci satırında sembolleri veriliyor.Doğru Cevap: "B" 16
Soru Açıklaması
10.
Günde 10 ders yapılan bir okulda dönemin ilk hafta­sında her günün 1. dersi okuma saati yapılmaktadır. İkinci hafta ise 3. dersler, üçüncü hafta 5. ders gibi tek numaralı dersler okuma saati yapılmaktadır. 9. dersin okuma saati olduğu haftadan sonra tekrar 1. dersler okuma saati olmaktadır.

Buna göre, yılın 27. haftasında kaçıncı ders oku­ma saati yapılır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik: Örüntü Problemleri TEST - 2
11.


Düzgün beşgen biçimindeki mekanizmanın merke­zindeki O noktasına dokunulduğunda beşgen saat yönünde bir yandaki harf alt tarafa gelecek biçimde şekildeki gibi dönüyor.

Buna göre, O noktasına 89. kez basıldığında en altta bulunan harf aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "B" T
Soru Açıklaması
12.


x otobüsü, A durağından G durağına doğru her dura­ğa uğrayarak gidip, durmadan A durağına doğru aynı şekilde geri dönüyor. Bu hareket hiç durmadan de­vam ediyor.

G durağında bulunan y otobüsü ise /\ya doğru bi­rer durak atlayarak durmadan aynı şekilde hareket ediyor.

Buna göre, x otobüsünün uğradığı 52. durak ile y otobüsünün uğradığı 45. durak arasında kaç du­rak vardır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.