TYT Matematik: Olasılık TEST - 2


Olasılık konusu TYT Matematik dersi test çöz sayfasındasın. Olasılık Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Olasılık konusu TYT Matematik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Olasılık Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Matematik: Olasılık TEST - 2
1.


Yukarıdaki sütun grafikte öğrenci sayısı ile aldıkları notlar arasındaki ilişki gösterilmiştir.

Rastgele seçilen bir öğrencinin notu grubun not ortalamasının üstünde olan bir kişi olma olasılığı kaçtır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "B" 14
Soru Açıklaması
3.


Şekilde oturma planı verilen bir otobüste dolu koltuk­lara X işareti konulmuştur.

Buna göre, otobüse rastgele binen iki yolcunun yan yana oturmama olasılığı kaçtır?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
4.
A= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

kümesinin elemanları ile rakamları farklı üç basamak­lı tüm sayılar yazılıyor.

Bu sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının 5 ile bölünme olasılığı kaçtır?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.
12, 11, 8, 6, 5, 4 sayılarıyla rastgele oluşturulabi­lecek sayı ikililerinin aralarında asal olma olasılığı kaçtır?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
6.
Konveks bir altıgenin bütün köşeleri birleştirilerek rastgele bir doğru seçiliyor.

Seçilen doğrunun altıgenin bir kenarı olma olası­lığı kaçtır?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
7.
A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}

kümesinin elemanları ile rakamları farklı üç basamak­lı tüm sayılar yazılıyor.

Rastgele seçilen bir sayının 300 den büyük olma olasılığı kaçtır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
8.
6 pozitif ve 4 negatif sayı arasından rastgele iki sayı seçiliyor.

Seçilen sayıların çarpımlarının negatif olma olasılığı kaçtır?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.
6 erkek ve 4 kız arasından, 3 erkek ve 2 kız seçiliyor.

Seçilenler arasında erkeklerden Emir, kızlardan Zehra isimli kişilerin bulunma olasılığı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 25
Soru Açıklaması
10.
Bir küpün karşılıklı yüzlerinde aynı harfler bulunmak şartı ile A, B ve C harfleri yazılıyor.

Küp bir defa atıldığında yan yüzeylerinde BABA yazıyor olma olasılığı kaçtır?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik: Olasılık TEST - 2
11.


Şekilde görülen bölmelere 1 den 16 ya kadar olan sayılar karışık bir şekilde yazılacaktır.

Rastgele üç bölme seçildiğinde bulunan sayıla­rın çarpımlarının bir çift sayı olma olasılığı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 90
Soru Açıklaması
12.
Bir torbada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayılarından yalnız bir tanesinin bulunduğu on tane kart bulun­maktadır.

A, B, C, D, E isimli beş kişi bu harflerden ikişer tane­sini rastgele geri atılmamak üzere çektiklerinde elle­rinde bulunan sayıların toplamlarının 4, 7, 11, 16, 17 olduğu görülüyor.

Buna göre, A isimli kişinin elindeki kartlarda gö­rülen sayıların her ikisinin de tek olma olasılığı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 20
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.