TYT Matematik: OBEB - OKEK TEST - 2


OBEB - OKEK konusu TYT Matematik dersi test çöz sayfasındasın. OBEB - OKEK Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki OBEB - OKEK konusu TYT Matematik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak OBEB - OKEK Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Matematik: OBEB - OKEK TEST - 2
1.
Eni 20 m, boyu 48 m olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla gül dikilecektir.

Buna göre, bu işlem için köşelere de gül dikmek koşulu ile en az kaç gül gerekir?
Doğru Cevap: "C" 34
Soru Açıklaması
2.
1420 ve 760 sayıları aşağıdaki sayılardan hangisi­ ne kalansız bölündüğünde, elde edilen bölümler aralarında asal olur?
Doğru Cevap: "C" 20
Soru Açıklaması
3.
Uzunluğu 120 m, genişliği 45 m olan bir havuzun ta­banı kare şeklinde eşit büyüklükte taşlarla döşene­cektir.

En az sayıda taş kullanmak için taşın bir kenarının uzunluğu kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
4.
Bir kutudaki elmalar 8 er paketlenince 4 elma, 10 ar paketlenince 6 elma, 12 şer paketlenince 8 elma ar­tıyor.

Kutudaki elma sayısı üç basamaklı bir sayı oldu­ğuna göre, elma sayısının alabileceği en küçük ve en büyük değerlerin toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 1072
Soru Açıklaması
5.
x ve yaralarında asal sayılardır.

OBEB(x, y) + OKEK(x, y) = 25

olduğuna göre, x aşağıdaki değerlerden hangisini alabilir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
6.
Toplamları 3000, ortak bölenlerinin en büyüğü 375 olan iki sayma sayısından büyük olanı küçük olanına tam bölünememektedir.

Buna göre, küçük sayı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 1125
Soru Açıklaması
7.
150 kg un, 180 kg şeker, 240 kg bulgurdan eşit miktarda alınarak birbirine karıştırılmadan boş torbalara konacaktır.

Bu işlem için, en az kaç torbaya ihtiyaç vardır?
Doğru Cevap: "D" 19
Soru Açıklaması
8.
85, 123, 148 sayılarını böldüğünde sırasıyla 5, 3 ve 8 kalanını veren doğal sayıların toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
9.
Boyutları 96 cm, 112 cm, 128 cm olan dikdört­genler prizmasının içine hiç boşluk kalmayacak biçimde en az kaç eş küp yerleştirilebilir?
Doğru Cevap: "E" 336
Soru Açıklaması
10.
Boyutları 6, 12 ve 15 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir odaya hiç boşluk kalma­yacak şekilde en az kaç küp yerleştirilebilir?
Doğru Cevap: "E" 12
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik: OBEB - OKEK TEST - 2
11.
Bir kutudaki kalemler 6 şar, 8 er, 9 ar sayıldığında daima 4 kalem artmaktadır.

Buna göre, kutudaki kalem sayısı en az kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 76
Soru Açıklaması
12.
Boyları 84 cm ve 96 cm olan iki çubuk eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır.

Çubuklar toplam olarak en az kaç parçaya ayrı­lırlar?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.